El Ple aprova modificacions de crèdits per a millorar les infraestructures i serveis a Crevillent

  • Per a Gregorio Díaz-Marta, edil de Bon Govern i Hisenda, d’aquesta manera queda patent el compromís que el Govern Municipal té amb la ciutadania a través de la millora dels serveis existents, la previsió de futures necessitats per a enguany i el pagament de sentències judicials pendents

Crevillent (02/06/2021).- La Corporació va aprovar en el Ple Ordinari del passat dilluns, 31 de maig, diverses modificacions de crèdits per a cobrir necessitats del municipi com la compra d’un nou Belén Municipal per valor de 18.000 euros, ja que l’actual es troba bastant deteriorat, i l’adquisició d’un nou Castillo Moros i Cristians 35.000 euros pel fet que el present es troba oxidat i amb deficiències de seguretat estructurals.

A més es destinaran 15.000 euros a una nova senyalització de rutes turístiques. Es contempla també la reposició de la placa del Monument a la Festa per valor de 4.000 euros i la compra de mobiliari per a adequar la Tourist Info, oficina destinada a la promoció turística de Crevillent.

D’altra banda la major de les modificacions, amb un total de 513.647€, es destinarà en la seua majoria al pagament de cinc sentències judicials condemnatòries a l’Ajuntament en matèria de personal provinents de la Corporació anterior, que ascendeixen a un total de 310.000 euros. També està previst un import de 130.000 euros per a la contractació de personal eventual per a cobrir les vacants que puguen sorgir; garantint d’aquesta manera el servei de les diferents àrees municipals. Addicionalment es contempla una partida de 8.000 euros per a activitats de Benestar Animal, amb una campanya d’esterilització d’animals; i una subvenció al Col·lectiu d’Estudiants Universitaris, tot això ascendint a un total de 13.000 euros.

A més d’aquestes inversions necessàries també està prevista l’adquisició d’un vehicle per a serveis socials per valor de 18.150 euros que serà destinat a realitzar les visites que requerisquen els tècnics i treballadors socials i un vehicle per al Cementeri Municipal de tipus elèctric, amb un pressupost de 35.000 euros, que servirà per al manteniment de les instal·lacions així com per al transport d’útils de treball. 531 euros aniran al taller d’ocupació per a l’adquisició de material destinat a l’aprenentatge i material d’oficina com és el cas de la compra d’una plastificadora, un amplificador portàtil i una cadira de rodes. Mentre que 300 € s’assignaran al conveni amb l’Associació de *Belenistas de Crevillent, per al foment d’aquesta tradicional activitat tan arrelada en la societat crevillentina.

Per a, Gregorio Díaz-Marta, edil de Bon Govern i Hisenda, amb aquestes modificacions de crèdits queda patent el compromís que el Govern Municipal té amb la ciutadania, ja que es millora en serveis ja existents com en la previsió de futures necessitats per a enguany. A més, amb el fidel compromís i respecte en el pagament de les sentències judicials desfavorables provinents de la Corporació anterior.

 

El Pleno aprueba modificaciones de créditos para mejorar las infraestructuras y servicios en Crevillent

  • Para Gregorio Díaz-Marta, edil de Buen Gobierno y Hacienda, de esta forma queda patente el compromiso que el Gobierno Municipal tiene con la ciudadanía a través de la mejora de los servicios existentes, la previsión de futuras necesidades para este año y el pago de sentencias judiciales pendientes

Crevillent (02/06/2021).- La Corporación aprobó en el Pleno Ordinario del pasado lunes, 31 de mayo, varias modificaciones de créditos para cubrir necesidades del municipio como la compra de un nuevo Belén Municipal por valor de 18.000 euros, ya que el actual se encuentra bastante deteriorado, y la adquisición de un nuevo Castillo Moros y Cristianos 35.000 euros debido a que el presente se encuentra oxidado y con deficiencias de seguridad estructurales.

Además se destinarán 15.000 euros a una nueva señalización de rutas turísticas. Se contempla también la reposición de la placa del Monumento a la Festa por valor de 4.000 euros y la compra de mobiliario para adecuar la Tourist Info, oficina destinada a la promoción turística de Crevillent.

Por otra parte la mayor de las modificaciones, con un total de 513.647€, se destinará en su mayoría al pago de cinco sentencias judiciales condenatorias al Ayuntamiento en materia de personal provenientes de la Corporación anterior, que ascienden a un total de 310.000 euros. También está previsto un importe de 130.000 euros para la contratación de personal eventual para cubrir las vacantes que puedan surgir; garantizando de esta manera el servicio de las diferentes áreas municipales. Adicionalmente se contempla una partida de 8.000 euros para actividades de Bienestar Animal, con una campaña de esterilización de animales; y una subvención al Colectivo de Estudiantes Universitarios, todo ello ascendiendo a un total de 13.000 euros.

Además de estas inversiones necesarias también está prevista la adquisición de un vehículo para servicios sociales por valor de 18.150 euros que será destinado a realizar las visitas que requieran los técnicos y trabajadores sociales y un vehículo para el Cementerio Municipal de tipo eléctrico, con un presupuesto de 35.000 euros, que servirá para el mantenimiento de las instalaciones así como para el transporte de útiles de trabajo. 531 euros irán al taller de empleo para la adquisición de material destinado al aprendizaje y material de oficina como es el caso de la compra de una plastificadora, un amplificador portátil y una silla de ruedas. Mientras que 300 € se asignarán al convenio con la Asociación de Belenistas de Crevillent, para el fomento de esta tradicional actividad tan arraigada en la sociedad crevillentina.

Para, Gregorio Díaz-Marta, edil de Buen Gobierno y Hacienda, con estas modificaciones de créditos queda patente el compromiso que el Gobierno Municipal tiene con la ciudadanía, ya que se mejora en servicios ya existentes como en la previsión de futuras necesidades para este año. Además, con el fiel compromiso y respeto en el pago de las sentencias judiciales desfavorables provenientes de la Corporación anterior.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• Desde el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) se manda un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, al tiempo que se recomiendan una serie de consejos para sobrellevar este episodio de elevadas temperaturas

• La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este fenómeno adverso desde hoy jueves hasta el sábado 20 por temperaturas altas que podrían alcanzar los 42º

18 julio 2024

• El pleno tendrá lugar el próximo martes 23 de julio a las 12:00 horas donde se abordará la gestión del gobierno local en lo que se lleva de mandato, así como la situación actual de la localidad

• La primera edil destaca que “la finalidad de este pleno es que todos los grupos municipales pongan sobre la mesa cómo se encuentra Crevillent y qué queremos para él”

18 julio 2024

• Esta jornada se realizará el próximo 27 de julio y constará de una amplia variedad de actividades dirigidas a todo tipo de públicos

• Las actividades son totalmente gratuitas pero se es necesario tener entrada, las cuales se podrán recoger a partir de hoy, jueves 18 de julio en la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó” en el horario habitual de apertura

18 julio 2024