AVIVA CREVILLENT. AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

QUÈ ÉS?

L’Agència de Promoció del Valencià és un servei públic de l’Ajuntament de Crevillent que s’encarrega de promocionar i facilitar l’ús del valencià –llengua històrica i pròpia del nostre poble– dins de l’àmbit municipal.

En aquest sentit, l’oficina s’encarrega de dinamitzar i impulsar l’ús del valencià tant a l’interior de l’ajuntament com de promoure l’ús del valencià socialment a través de la realització de campanyes específiques de promoció i sensibilització lingüística.

A més, informa i orienta les persones interessades sobre com aprendre valencià, on es poden fer cursos de llengua, quins són els recursos que es poden trobar a Internet per a aprendre i usar el valencià amb normalitat…

I també informa sobre els exàmens de certificació (JQCV, CIEACOVA, EOI) i sobre les subvencions que convoca anualment la Generalitat Valenciana per al foment i ús del valencià.

QUINES FUNCIONS TÉ?

Les funcions principals de l’Agència de Promoció del Valencià són les següents:

 • Informar de les ajudes i de les subvencions relacionades amb el foment de l’ús del valencià que procedeixen de les institucions.
 • Donar atenció a la ciutadania en els aspectes relacionats amb l’ús del valencià.
 • Organitzar campanyes municipals de promoció i sensibilització lingüística.
 • Correcció, traducció i assessorament d’escrits institucionals.
 • Organitzar cursos de valencià per al personal de l’Ajuntament.

Per tant, pots acudir a nosaltres si estàs interessat/da a:

 • Saber quins són els teus drets lingüístics des del punt de vista legal i administratiu.
 • Fer-nos qualsevol suggeriment referit a la promoció de l’ús del valencià.
 • Formar part del Voluntariat pel Valencià.
 • Escriure en valencià el rètol del teu comerç i necessites assessorament lingüístic.
 • Informar-te sobre les ajudes i subvencions sobre el foment de l’ús del valencià destinades als comerciants, empresaris, associacions culturals i entitats cíviques que convoca la Generalitat Valenciana.
 • Informar-te i assessorar-te sobre els exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), entre altres entitats certificadores com la CIEACOVA o l’EOI.
 • Informar-te sobre qualsevol qüestió vinculada al valencià.
galeria-vxv-es

El Voluntariat pel Valencià és un projecte gràcies al qual residents de Crevillent poden conéixer millor el nostre poble, la nostra llengua i la nostra cultura.

Per una banda, està adreçada a persones que vulguen col·laborar com a voluntàries. Per a ser voluntari o voluntària només cal comprometre’s a dedicar un mínim de 10 hores (una per setmana) a conversar en valencià amb una persona que estiga aprenent a parlar-lo. No cal tindre cap titulació, només ganes d’ensenyar a una persona no valencianoparlant com es diuen les coses i com parlem a Crevillent.

Per l’altra banda, la campanya està adreçada a persones que vulguen aprendre a parlar en valencià. Per a ser aprenent o aprenenta només cal comprometre’s a dedicar un mínim de 10 hores (una per setmana) a conversar en valencià amb una persona que siga voluntària.

Les parelles lingüístiques s’estableixen tenint en compte els interessos i la disponibilitat horària de les persones participants.

No són classes de llengua, són xicotets espais d’immersió lingüística on 2 persones amb interessos compartits passen una estona parlant en valencià i consoliden la idea que el valencià és llengua de tots.

Per a formalitzar la inscripció només cal:

SAPS QUINS SÓN ELS TEUS DRETS LINGÜÍSTICS?

Tal com reconeix la llei, el valencià és la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana. A més a més, el valencià és l’idioma oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l’idioma oficial de l’Estat. Per tant, l’ús del valencià té plens efectes jurídics i administratius i el seu ús no comporta cap exigència de traducció. En conseqüència, l’ús del valencià –definit com a llengua pròpia– és efectiu en qualsevol dependència de l’Administració local, provincial, autònoma o estatal de la Comunitat Valenciana.

Pel que fa a les relacions administratives, la llei obliga l’Administració a comunicar als administrats tot allò que els afecte en la llengua que demanen. Tenim dret a demanar a totes les entitats administratives de la Comunitat Valenciana que ens comuniquen en valencià. Només has de sol·licitar-ho.

No oblides que tenim el dret d’usar el valencià en totes les relacions, tant públiques com privades.

CONTACTE

Agència de Promoció del Valencià
Casa de Cultura “José Candela Lledó”
C/ Llavador, 9. 03330 – Crevillent
Tel. 965401526 (ext. 514)

Próximos eventos