06.- BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES

En este apartado se recogen las ayudas y subvenciones que concede la Concejalía de Cultura y el Ateneo Municipal de Cultura

La Concejalía de Cultura anualmente distribuye becas y subvenciones varias:

BEQUES 2024/BECAS 2024

BEQUES FORMACIÓ MUSICAL, DANSA I ARTS ESCÉNIQUES / BECAS FORMACIÓN MUSICAL, DANZA Y ARTES ESCÉNICAS

Bases Becas
Anexo I
Anexo II
Mantenimiento de terceros

BEQUES A ESTUDIS EN L’ESTRANGER / BECAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN EL EXTRANJERO

Bases Becas
Anexo I
Anexo II
Mantenimiento de terceros

BEQUES 2023/BECAS 2023

FORMACIÓ MUSICAL, DANSA I ARTS ESCÉNIQUES / FORMACIÓN MUSICAL, DANZA Y ARTES ESCÉNICAS –

2023.-BASES AJUDES A LA FORMACIÓ MUSICAL, DANSA Y ARTS ESCÉNIQUES

BASES AYUDAS A LA FORMACIÓN MUSICAL Y DANZA Y ARTES ESCÉNICAS

Annex II.- Declaració responsable/ Anexo II.- Declaración responsable

AJUDES A ESTUDIS EN L’ESTRANGER / ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

2023.- BASES AJUDES A ESTUDIS EN L’ESTRANGER /

BASES AYUDAS A ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

AnnexII.- Declaració responsable / Anexo II.- Declaración responsable

ANNEX.- MANTENIMENT DE TERCERS / ANEXO.- MANTENIMIENTO DE TERCEROS

SUBVENCIONES NOMINATIVAS 2023

2023.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CREVILLENT I LA FEDERACIÓ DE LA SETMANA SANTA, PER AL MANTENIMENT DEL MUSEU DE LA SETMANA SANTA – CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT Y LA FEDERACIÓN DE LA SEMANA SANTA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO DE LA SEMANA SANTA

2023.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’EXCM. AJUNTAMENT DE CREVILLENT I LA SOCIETAT UNIÓ MUSICAL DE CREVILLENT.  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CREVILLENTE Y LA SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL DE CREVILLENT

2023.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CREVILLENT I L’ESCOLA DE MÚSICA UNIÓ MUSICAL DE CREVILLENT PER A LA SECCIÓ DE CORDA- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT Y LA ESCUELA DE MÚSICA UNIÓN MUSICAL DE CREVILLENT PARA LA SECCIÓN DE CUERDA.

2023.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CREVILLENT I L’ORFEÓ CREVILLENTÍ- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT Y EL ORFEÓN CREVILLENTINO

2023.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CREVILLENT I LA TERTÚLIA EL CRESOL, PER A LA REVISTA HARMONIA – CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT Y LA TERTULIA EL CRESOL, PARA LA REVISTA HARMONÍA.

2023.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CREVILLENT I L’ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA BLANC I NEGRE – CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT Y LA ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA BLANC I NEGRE.

2023.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CREVILLENT I LA FEDERACIÓ CORAL DE CREVILLENT – CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT Y LA FEDERACIÓN CORAL DE CREVILLENT.

2023.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CREVILLENT I L’ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA ZONA IV – CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT Y LA ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA ZONA IV

2023.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CREVILLENT I LA PARRÒQUIA NTRA. SRA. DE BELÉN, ARRANJAMENT CONTRAFORTS FAÇANA –  CONVENI DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT Y LA PARROQUIA NTRA. SRA. DE BELÉN, ARREGLO CONTRAFUERTES FACHADA

Próximos eventos