Sanitat adverteix que s’ha d’acudir de manera escalonada a les farmàcies per a recollir les mascaretes

La Generalitat distribuirà mascaretes de forma gratuita a través de les farmacies a persones amb estat de salut de major vulnerabilitat i d’edat igual o superior a 65 anys

Sanitat adverteix que s’ha d’acudir de manera escalonada a les farmàcies per a recollir les mascaretes

Crevillent (19/04/20).- El passat 15 d’Abril la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 16/04) estableix la donació de mascaretes higièniques per a la població vulnerable en l’àmbit de l’estat d’Alarma provocat pel COVID-19 a la Comunitat Valenciana.

La Generalitat Valenciana distribuirà 3.600.000 a les oficines de farmàcia, amb un protocol perfectament dissenyat pel Col·legi de Farmacèutics i les principals distribuïdores farmacèutiques que operen en la nostra Comunitat. Aquesta és una gran notícia per part del nostre govern autonòmic, però aquest avantatge no pot causar aglomeracions contraproduents en les nostres vies públiques.

En el dia de hui, la Regidoria de Sanitat s’ha posat en contacte amb diverses farmàcies de la localitat, amb la pròpia Conselleria i amb les empreses distribuïdores farmacèutiques, per a conéixer de primera mà com s’està efectuant el repartiment d’aquestes. Les oficines de farmàcia de la nostra localitat, que operen amb les principals distribuïdores ja tenen disponibles les mascaretes des de divendres passat, i algunes les aniran rebent al llarg d’aquesta vesprada. Les oficines de farmàcia disposaran cadascuna de 250 mascaretes per a aquesta comesa.

 

Les mascaretes van destinades única i exclusivament per a:

1.- Persones d’edat igual o superior a 65 anys

2.- Persones amb estat de salut de major vulnerabilitat d’acord amb el sistema de classificació de pacients (SCP) estats de salut 6,7, 8 i 9 , és a dir, aquells que presenten patologies cròniques, cròniques en impacte en múltiples sistemes orgànics, metastàsics i aquells que per necessitats sanitàries elevades presenten dependència tecnològica mèdica per a tota la vida.

Això, vol dir que els estats de salut 6, 7, 8 i 9 és el metge de família, el que inclou a una persona en aquest biaix.

S’entregaran 3 mascaretes, amb una recepta electrònica única que ja vindrà reflectida en la SIP. Aquesta recepta és única, no renovable i sense cost.

 

RECOMANACIONS

1.- No col·lapsar les farmàcies

2.- No acudir les persones majors a les farmàcies a recollir les mascaretes, remeten a les persones que normalment recullen els seus medicaments

3.- Les oficines de farmàcia disposaran de mascaretes, per la qual cosa, no serà necessari, anar demà i durant aquests dies de manera massiva a recollir les mascaretes.

4.- Que els col·lectius als quals va dirigit les mascaretes no les donen, queden-se les mascaretes per a vostés. És important que les tinguen, en el cas que necessiten eixir per una urgència.

En el dia de hui, i a través del Boletín Oficial del Estado per l’Ordre SND/354/2020, el govern ja estableix les primeres mesures per a garantir l’accés de la població als productes d’ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis del COVID-19, per la qual cosa en breu, hi haurà proveïment de guants, gels i mascaretes per a tota la població a preus raonables i el més importants homologades i amb especificacions tècniques i d’ús.

Amb la finalitat d’evitar aglomeracions i els consegüents problemes que comporta la Regidoria de Sanitat, Gema Candelaria Asencio ha contactat amb el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Candela perquè especialment demà i aquesta setmana, es procedisca per mitjà de la policia i els membres de Protecció Civil es personen en els voltants de les oficines de farmàcia, per a evitar les aglomeracions i els col·lapses. Però a causa del nombre de farmàcies i altres centres que necessiten la seua presència, es prega que col·laboren i recorden que seguim en estat d’alarma, sent les mesures de distanciament social essencials.

Des de la Regidoria de Sanitat i la de Seguretat Ciutadana s’està en aquests moments treballant per a crear el protocol per a la primera fase de desescalada en la qual puguen eixir els xiquets segons marque la decisió del Consell de Ministres, perquè així es faça amb les condicions òptimes de seguretat, així com preparar el protocol per a la remissió una vegada es comence a alçar l’Estat d’Alarma.

 

Sanidad advierte que se debe acudir de manera escalonada a las farmacias para recoger las mascarillas

La Generalitat distribuirá mascarillas de forma gratuita a través de las farmacias a personas con estado de salud de mayor vulnerabilidad y de edad igual o superior a 65 años

Crevillent (19/04/20).- El pasado 15 de Abril la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (DOGV 16/04) establece la donación de mascarillas higiénicas para la población vulnerable en el ámbito del estado de Alarma provocado por el COVID-19 en la Comunidad Valenciana.

La Generalitat Valenciana va a distribuir 3.600.000 a las oficinas de farmacia, con un protocolo perfectamente diseñado por el Colegio de Farmacéuticos y las principales distribuidoras farmacéuticas que operan en nuestra Comunidad. Esta es una gran noticia por parte de nuestro gobierno autonómico, pero esta ventaja no puede causar aglomeraciones contraproducentes en nuestras vías públicas.

En el día de hoy, la Concejalía de Sanidad se ha puesto en contacto con diversas farmacias de la localidad, con la propia Conselleria y con las empresas distribuidoras farmacéuticas, para conocer de primera mano cómo se está efectuando el reparto de las mismas. Las oficinas de farmacia de nuestra localidad, que operan con las principales distribuidoras ya tienen disponibles las mascarillas desde el pasado viernes, y algunas las van a ir recibiendo a lo largo de esta tarde. Las oficinas de farmacia van a disponer cada una de 250 mascarillas para este cometido.

 

Las mascarillas van destinadas única y exclusivamente para:

1.- Personas de edad igual o superior a 65 años

2.- Personas con estado de salud de mayor vulnerabilidad de acuerdo con el sistema de clasificación de pacientes (SCP) estados de salud 6,7, 8 y 9 , es decir, aquellos que presentan patologías crónicas, crónicas en impacto en múltiples sistemas orgánicos, metastásicos y aquellos que por necesidades sanitarias elevadas presentan dependencia tecnológica médica de por vida.

Esto, quiere decir que los estados de salud 6, 7, 8 y 9 es el médico de familia, el que incluye a una persona en este sesgo.

Se van a entregar 3 mascarillas, con una receta electrónica única que ya vendrá reflejada en la SIP. Dicha receta es única, no renovable y sin coste.

 

RECOMENDACIONES

1.- No colapsar las farmacias

2.- No acudir las personas mayores a las farmacias a recoger las mascarillas, remitan a las personas que normalmente recogen sus medicamentos

3.- Las oficinas de farmacia van a disponer de mascarillas, por lo cual, no va a ser necesario, ir mañana y durante estos días de forma masiva a recoger las mascarillas.

4.- Que los colectivos a los que va dirigido las mascarillas no las donen, quédense las mascarillas para ustedes. Es importante que las tengan, en el caso de que necesiten salir por una urgencia.

 

En el día de hoy, y a través del Boletín Oficial del Estado por la Orden SND/354/2020, el gobierno ya establece las primeras medidas para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19, por lo que en breve, van a haber abastecimiento de guantes, geles y mascarillas para toda la población a precios razonables y lo más importantes homologadas y con especificaciones técnicas y de uso.

Con el fin de evitar aglomeraciones y los consiguientes problemas que conlleva la Concejalía de Sanidad, Gema Candelaria Asencio ha contactado con el concejal de Seguridad Ciudadana, Josep Candela para que especialmente mañana y esta semana, se proceda por medio de la policía y los miembros de Protección Civil se personen en las inmediaciones de las oficinas de farmacia, para evitar las aglomeraciones y los colapsos. Pero debido al número de farmacias y demás centros que necesitan su presencia, se ruega que colaboren y recuerden que seguimos en estado de alarma, siendo las medidas de distanciamiento social esenciales.

Desde la Concejalía de Sanidad y la de Seguridad Ciudadana se está en estos momentos trabajando para crear el protocolo para la primera fase de desescalada en la que puedan salir los niños según marque la decisión del Consejo de Ministros, para que así se haga con las condiciones optimas de seguridad, así como preparar el protocolo para la remisión una vez se empiece a levantar el Estado de Alarma.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024