Presentació pública del nou Pla Territorial enfront d’Emergències de Crevillent

  • Ahir a la vesprada es va exposar davant la ciutadania crevillentina al Centre Jove al costat dels Plans d’Actuació Municipal enfront del risc d’incendis forestals i el risc sísmic

Crevillent (15/02/2022).- L’alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, el regidor de Protecció Ciutadana, Josep Candela, i el tècnic d’Emergències, Rubén López, van presentar ahir a la vesprada al Centre Jove el nou Pla Territorial enfront d’Emergències de Crevillent, que substituirà a l’anterior de 2018, i dos Plans d’Actuació Municipal, un enfront del risc d’incendis forestals i un altre enfront del risc sísmic.

Aquests tres projectes van ser aprovats en el ple de novembre del 2021 i permetran planificar la resposta davant situacions d’emergència en el terme municipal. L’exposició pública va comptar també amb la presència del Cap de la Policia Local, José Cristian Cañizares, alguns membres de la Corporació i de l’agrupació de Protecció Civil, acompanyats del cap de l’agrupació, José Enrique Mas, així com del voluntariat de Creu Roja Crevillent, comptant amb la seua presidenta, Alicia Mas.

Per a l’alcalde, aquests nous plans “suposen un important avanç en la gestió d’emergències i, el més important, a l’hora de protegir la nostra ciutadania, ja que proporcionen un instrument organitzatiu amb una resposta planificada davant situacions de greu risc o catàstrofes com la que vam presenciar en el seu moment amb la DANA, o després amb la pandèmia”. I ha afegit que “ara el següent pas és la implantació d’aquests plans perquè la població crevillentina sàpia en tot moment què s’ha de fer davant una emergència o davant un risc”, estant previst el desenvolupament de simulacres.

Segons ha explicat el regidor de Protecció Ciutadana, Josep Candela, el Pla Territorial d’Emergències anterior, malgrat ser de 2018, no havia arribat a implantar-se i estava desactualitzat, per la qual cosa s’ha procedit a la seua renovació. “Tot el que hem viscut els últims anys ens ha servit per a aprendre i poder redactar un nou pla que hem aprovat al costat dels dos plans d’actuació municipal, que especifiquen com actuar davant incendis i possibles terratrémols. És molt important aquest treball ja que ens permet saber com reaccionar en les primeres hores d’una catàstrofe i poder accelerar la intervenció dels serveis d’emergències”.

Josep Candela ha ressaltat, a més, que l’Ajuntament de Crevillent és el que més Plans d’Emergències té de la zona. I ha avançat que ja està redactat també, mancant ser aprovat per la Generalitat Valenciana, el pla davant el risc d’inundacions, molt rellevant sobretot per a les pedanies. “Tenint en compte la meteorologia i l’orografia del nostre poble és molt important comptar amb aquesta planificació que ens ajudarà a minonar les conseqüències i saber actuar davant elles”.

Des de l’Ajuntament han avançat que pròximament començarà la implementació dels Plans d’Actuació municipals en els centres escolars, havent-se signat ja la contractació de la revisió de tots els plans d’emergències que tenen els centres escolars. “Començaran a implementar-se i desenvolupar-se simulacres perquè els xiquets i xiquetes de Crevillent estiguen protegits davant qualsevol catàstrofe” ha conclòs l’edil.

 

Presentación pública del nuevo Plan Territorial frente a Emergencias de Crevillent

  • Ayer tarde se expuso ante la ciudadanía crevillentina en el Centre Jove junto a los Planes de Actuación Municipal frente al riesgo de incendios forestales y frente al riesgo sísmico

Crevillent (15/02/2022).- El alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, el concejal de Protección Ciudadana, Josep Candela, y el técnico de Emergencias, Rubén López, presentaron ayer tarde en el Centre Jove el nuevo Plan Territorial frente a Emergencias de Crevillent, que sustituirá al anterior de 2018, y dos Planes de Actuación Municipal, uno frente al riesgo de incendios forestales y otro frente al riesgo sísmico.

Estos tres proyectos fueron aprobados en el pleno de noviembre del 2021 y permitirán planificar la respuesta ante situaciones de emergencia en el término municipal. La exposición pública contó también con la presencia del Jefe de la Policía Local, José Cristian Cañizares, algunos miembros de la Corporación y de la agrupación de Protección Civil, acompañados del jefe de la agrupación, José Enrique Mas, así como del voluntariado de Cruz Roja Crevillent, contando con su presidenta, Alicia Mas.

Para el alcalde, estos nuevos planes “suponen un importante avance en la gestión de emergencias y, lo más importante, a la hora de proteger a nuestra ciudadanía, ya que proporcionan un instrumento organizativo con una respuesta planificada ante situaciones de grave riesgo o catástrofes como la que presenciamos en su día con la DANA, o después con la pandemia”. Y ha añadido que ahora el siguiente paso es la implantación de estos planes para que la población crevillentina sepa en todo momento qué se debe hacer ante una emergencia o ante un riesgo”, estando previsto el desarrollo de simulacros.

Según ha explicado el concejal de Protección Ciudadana, Josep Candela, el Plan Territorial de Emergencias anterior, a pesar de ser de 2018, no había llegado a implantarse y estaba desactualizado, por lo que se ha procedido a su renovación. “Todo lo que hemos vivido los últimos años nos ha servido para aprender y poder redactar un nuevo plan que hemos aprobado junto a los dos planes de actuación municipal, que especifican cómo actuar ante incendios y posibles terremotos. Es muy importante este trabajo ya que nos permite saber cómo reaccionar en las primeras horas de una catástrofe y poder acelerar la intervención de los servicios de emergencias”.

Josep Candela ha resaltado, además, que el Ayuntamiento de Crevillent es el que más Planes de Emergencias tiene de la zona. Y ha adelantado que ya está redactado también, a falta de ser aprobado por la Generalitat Valenciana, el plan ante el riesgo de inundaciones, muy relevante sobre todo para las pedanías. “Teniendo en cuenta la meteorología y la orografía de nuestro pueblo es muy importante contar con esta planificación que nos ayudará a aminonar las consecuencias y saber actuar ante ellas”.

Desde el Ayuntamiento han adelantado que próximamente comenzará la implementación de los Planes de Actuación municipales en los centros escolares, habiéndose firmado ya la contratación de la revisión de todos los planes de emergencias que tienen los centros escolares. “Empezarán a implementarse y desarrollarse simulacros para que los niños y niñas de Crevillent estén protegidos ante cualquier catástrofeha concluido el edil.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• Esta jornada se realizará el próximo 27 de julio y constará de una amplia variedad de actividades dirigidas a todo tipo de públicos

• Las actividades son totalmente gratuitas pero se es necesario tener entrada, las cuales se podrán recoger a partir de hoy, jueves 18 de julio en la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó” en el horario habitual de apertura

18 julio 2024

• El Ayuntamiento de Crevillent invierte un total de 13.650 euros en becas durante el curso 2023 – 2024 y el plazo para presentar la documentación es desde hoy 17 de julio hasta el 6 de agosto

• La concejala de Cultura, Mónica San Emeterio, destaca que “con estas ayudas queremos contribuir al fomento de cultura artístico-musical del municipio de Crevillent”. Además, manifiesta que “la mejora de las enseñanzas universitarias y el desarrollo de una educación de calidad son factores básicos dentro de la política educativa y cultural”

17 julio 2024

• Esta actuación, que tendrá una duración aproximadamente de tres semanas, supondrá un coste total de 18.089 euros

• La edil del área, Pilar Mas Mas, ha manifestado que “esta actuación persigue mejorar la visibilidad de las zonas en las que se va a trabajar y con ello la seguridad de las mismas”

16 julio 2024