Presentació en la Seu Universitària Ciutat d’Alacant dels últims treballs sobre Jiménez de Cisneros

En l’acte van intervindre Ana Satorre, directora de la Casa de Cultura de Crevillent; Daniel Belmonte, professor i arqueòleg; Borja Estela, artista il·lustrador del còmic dedicat a Jiménez de Cisneros; Roque A. Ortiz, autor del documental i l’audiovisual; i Consuelo Jiménez de Cisneros, neta i estudiosa de la seua obra

Crevillent (30/01/2020).- Dilluns passat 27 de gener va tindre lloc en la Seu Universitària Ciutat d’Alacant un nou acte per a homenatjar la figura d’un dels geòlegs més destacats del primer terç del segle XX, gràcies al suport del seu director Jorge Olcina Cantos, catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional, i a les gestions de Consuelo Jiménez de Cisneros, catedràtica de Llengua i Literatura i neta de l’il·lustre paleontòleg, Sr. Daniel Jiménez de Cisneros.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins de les impulsades des de l’Ajuntament de Crevillent per a donar a conéixer i reconéixer les aportacions d’aquest investigador a la geologia i la paleontologia de la serra de Crevillent, fa ara cent anys.

L’any 2016 un equip de treball conformat per Ana Satorre Pérez, directora de la Casa Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Crevillent, F. Javier Molina Hernández, doctor en Geoarqueología i Daniel Belmonte Mas, arqueòleg professor d’ensenyament secundari, elaborava un treball que abordada des d’una perspectiva local, les principals aportacions de Jiménez de Cisneros a la serra de Crevillent.

El treball va aparéixer en 2017 en la revista d’etnografia que edita l’Ajuntament de Crevillent i aqueix va ser el punt de partida perquè, aquests mateixos investigadors, plantejaren la possibilitat d’una sèrie d’actes per a commemorar en 2019 el centenari dels treballs de síntesis de Sr. Daniel sobre la serra de Crevillent en la revista Ibèrica, una de les pioneres de la divulgació científica del primer terç del segle XX.

Gràcies al suport decidit de l’Ajuntament de Crevillent, l’àrea de Cultura d’aquesta institució va acollir la idea i, des d’un primer moment, l’anterior regidora de cultura, Loreto Mallol, va considerar interessant desenvolupar les diverses línies de treball plantejades. Després d’això l’actual regidor de Cultura, Jesús Ruiz, i el propi alcalde, José Manuel Penalva, han donat un impuls especial a tots els esdeveniments plantejats que s’han celebrat en els últims mesos amb gran acceptació entre el públic i amb assistència de diferents personalitats i institucions relacionades amb l’àmbit de la investigació geològica i paleontològica en el nostre àmbit.

A més, divendres 24 de gener es va tornar a completar l’aforament de la Casa Municipal de Cultura de Crevillent amb més de 200 persones en la presentació de l’última publicació i amb presència del director territorial d’Educació, Cultura i Esport, i dilluns 27 de gener es va repetir el ple, aquesta vegada en la Seu de la Universitat d’Alacant.

En l’acte de la seu universitària es van presentar els diferents materials preparats en els últims mesos per a homenatjar la figura de Sr. Daniel Jiménez de Cisneros. Entre els materials es troba la guia de visita de l’exposició, una edició facsimilar de la revista Ibèrica, el còmic il·lustrat per l’artista crevillentí Borja Estela i el volum amb fins a quinze col·laboracions científiques d’una vintena d’autors, part dels quals van assistir als actes.

Es va aprofitar a més per a presentar el documental del realitzador audiovisual crevillentí Roque A. Ortiz que, amb la col·laboració de Daniel Belmonte i Ana Satorre, han elaborat aquest recurs que acompanya a l’exposició i que en pocs dies estarà disponible en Youtube, com ho està ja també el tràiler del còmic, del mateix Roque Ortiz. A més l’acte ha sigut publicat en la web de la UA: https://bit.ly/2rbpagn

La taula, presidida per Consuelo Jiménez de Cisneros, es completava amb Jesús Ruiz, regidor de cultura de l’Ajuntament de Crevillent; Salvador Ordóñez, exrector de la Universitat d’Alacant, exsecretari d’estat d’universitats i investigació i autor d’un dels treballs presentats; José Enrique Tent-Manclús, professor titular del Departament de Ciències de la Terra de la Universitat d’Alacant, també autor de dos dels treballs recollits en la publicació; el realitzador Roque A. Ortiz, per a explicar l’elaboració del documental i, finalment, Ana Satorre -tècnica de cultura Ajuntament de Crevillent- i Daniel Belmonte -arqueòleg, professor d’ensenyament secundari-, tots dos com a coordinadors dels diferents treballs plantejats entorn d’aquest centenari que pretén recuperar la labor de Jiménez de Cisneros, especialment a nivell local.

En qualitat de coordinadors, A. Satorre i D. Belmonte van agrair especialment a l’Ajuntament de Crevillent, a la família Jiménez de Cisneros, a la pròpia seu, allí representada pel seu director, Jorge Olcina, i a tots els que s’han implicat en el projecte, la inestimable col·laboració que fins ara els han prestat.

L’esdeveniment va comptar amb l’assistència de diversos representants de l’àmbit acadèmic de la Universitat d’Alacant, entre ells, el catedràtic de Geodinàmica Externa, Antonio Estévez; el coordinador del grau de Geologia, José Francisco Baeza; o Santiago Falces, tots ells del Departament de Ciències de la Terra de la Universitat d’Alacant. A més va estar present en l’acte el catedràtic de Prehistòria Mauro S. Hernández o la professora Virginia Barciela, tots dos de la mateixa universitat. Assistents procedents de Caravaca, localitat natal de Sr. Daniel, de Múrcia, com ara l’acadèmic i investigador, Fernando López Azorín, van contribuir a un ple de la sala Rafael Altamira que va acollir l’esdeveniment.

Tancava l’acte Jorge Olcina, en qualitat de director de la Seu, agraint a tots els assistents i als organitzadors i participants dels actes la seua presència i esforç, alhora que feia una crida per a considerar la possibilitat que la serra de Crevillent aconseguira un rang de consideració especial per part de les diferents administracions que tenen competències per a això, tenint en compte de l’especial interés que, ja des dels treballs de Sr. Daniel i des de diferents punts de vista patrimonial, reuneix aquest enclavament. Unes paraules motivades sens dubte per l’especial atenció que Daniel Jiménez de Cisneros va prestar fa més de cent anys a aquesta alineació muntanyenca.

 

Presentación en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante de los últimos trabajos sobre Jiménez de Cisneros

En el acto intervinieron Ana Satorre, directora de la Casa de Cultura de Crevillent; Daniel Belmonte, profesor y arqueólogo; Borja Estela, artista ilustrador del cómic dedicado a Jiménez de Cisneros; Roque A. Ortiz, autor del documental y el audiovisual; y Consuelo Jiménez de Cisneros, nieta y estudiosa de su obra

Crevillent (30/01/2020).- El pasado lunes 27 de enero tuvo lugar en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante un nuevo acto para homenajear la figura de uno de los geólogos más destacados del primer tercio del siglo XX, gracias al apoyo de su director Jorge Olcina Cantos, catedrático de Análisis Geográfico Regional, y a las gestiones de Consuelo Jiménez de Cisneros, catedrática de Lengua y Literatura y nieta del ilustre paleontólogo, D. Daniel Jiménez de Cisneros.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las impulsadas desde el Ayuntamiento de Crevillent para dar a conocer y reconocer las aportaciones de este investigador a la geología y la paleontología de la sierra de Crevillent, hace ahora cien años.

Hacia 2016 un equipo de trabajo conformado por Ana Satorre Pérez, directora de la Casa Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Crevillent, F. Javier Molina Hernández, doctor en Geoarqueología y Daniel Belmonte Mas, arqueólogo profesor de enseñanza secundaria, elaboraba un trabajo que abordada desde una perspectiva local, las principales aportaciones de Jiménez de Cisneros a la sierra de Crevillent.

El trabajo apareció en 2017 en la revista de etnografía que edita el Ayuntamiento de Crevillent y ese fue el punto de partida para que, estos mismos investigadores, planteasen la posibilidad de una serie de actos para conmemorar en 2019 el centenario de los trabajos de síntesis de D. Daniel sobre la sierra de Crevillent en la revista Ibérica, una de las pioneras de la divulgación científica del primer tercio del siglo XX.

Gracias al respaldo decidido del Ayuntamiento de Crevillent, el área de Cultura de esta institución acogió la idea y, desde un primer momento, la anterior regidora de cultura, Loreto Mallol, consideró interesante desarrollar las diversas líneas de trabajo planteadas. Tras ello el actual concejal de Cultura, Jesús Ruiz, y el propio alcalde, José Manuel Penalva, han dado un impulso especial a todos los eventos planteados que se han venido celebrando en los últimos meses con gran aceptación entre el público y con asistencia de distintas personalidades e instituciones relacionadas con el ámbito de la investigación geológica y paleontológica en nuestro ámbito.

Si viernes 24 de enero volvía a completarse el aforo de la Casa Municipal de Cultura de Crevillent con más de 200 personas en la presentación de la última publicación y con presencia del director territorial de Educación, Cultura y Deporte, lunes 27 de enero se repetía el lleno, esta vez en la Sede de la Universidad de Alicante.

En el acto de la sede universitaria se presentaban los distintos materiales preparados en los últimos meses para homenajear a la figura de D. Daniel Jiménez de Cisneros. Entre los materiales se encuentra la guía de visita de la exposición, una edición facsimilar de la revista Ibérica, el cómic ilustrado por el artista crevillentino Borja Estela y el volumen con hasta quince colaboraciones científicas de una veintena de autores, parte de los cuales asistieron a los actos.

Se aprovechó además para presentar el documental del realizador audiovisual crevillentino Roque A. Ortiz que, con la colaboración de Daniel Belmonte y Ana Satorre, han elaborado este recurso que acompaña a la exposición y que en pocos días estará disponible en Youtube, como lo está ya también el tráiler del cómic, del propio Roque Ortiz. Además el acto ha sido publicado en la web de la UA: https://bit.ly/2RBpAgN

La mesa, presidida por Consuelo Jiménez de Cisneros, se completaba con Jesús Ruiz, concejal de cultura del Ayuntamiento de Crevillent; Salvador Ordóñez, exrector de la Universidad de Alicante, exsecretario de estado de universidades e investigación y autor de uno de los trabajos presentados; José Enrique Tent-Manclús, profesor titular del Departameno de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Alicante, también autor de dos de los trabajos recogidos en la publicación; el realizador Roque A. Ortiz, para explicar la elaboración del documental y, por último, Ana Satorre -técnica de cultura Ayuntamiento de Crevillent- y Daniel Belmonte -arqueólogo, profesor de enseñanza secundaria-, ambos como coordinadores de los distintos trabajos planteados en torno a este centenario que pretende recuperar la labor de Jiménez de Cisneros, especialmente a nivel local. E

En calidad de coordinadores, A. Satorre y D. Belmonte agradecieron especialmente al Ayuntamiento de Crevillent, a la familia Jiménez de Cisneros, a la propia sede, allí representada por su director, Jorge Olcina, y a todos los que se han implicado en el proyecto, la inestimable colaboración que hasta ahora les han prestado.

El evento contó con la asistencia de diversos representantes del ámbito académico de la Universidad de Alicante, entre ellos, el catedrático de Geodinámica Externa, Antonio Estévez; el coordinador del grado de Geología, José Francisco Baeza; o Santiago Falces, todos ellos del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Alicante. Además estuvo presente en el acto el catedrático de Prehistoria Mauro S. Hernández o la profesora Virginia Barciela, ambos de la misma universidad. Asistentes procedentes de Caravaca, localidad natal de D. Daniel, de Murcia, tales como el académico e investigador, Fernando López Azorín, contribuyeron a un lleno de la sala Rafael Altamira que acogió el evento.

Cerraba el acto Jorge Olcina, en calidad de director de la Sede, agradeciendo a todos los asistentes y a los organizadores y participantes de los actos su presencia y esfuerzo, a la vez que hacía un llamamiento para considerar la posibilidad de que la sierra de Crevillent alcanzase un rango de consideración especial por parte de las distintas administraciones que tienen competencias para ello, habida cuenta del especial interés que, ya desde los trabajos de D. Daniel y desde diferentes puntos de vista patrimonial, reúne este enclave. Unas palabras motivadas sin duda por la especial atención que Daniel Jiménez de Cisneros prestó hace más de cien años a esta alineación montañosa.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• En el día de ayer falló el Premio Cebrián en el que estuvo presente el concejal de Educación Antonio Candel Rives

• El autor, bajo el pseudónimo de Arena Brown, en principio no quiere desvelar su verdadera identidad, pero se sabe que es un empresario valenciano con mucha experiencia y mucha pasión por la historia de la economía y cómo circula el dinero

19 julio 2024

• El cierre se producirá para mañana sábado 20 de julio, ya que la alerta de riesgo importante es desde las 13:00 hasta las 20:00 horas de este día, por temperaturas que podrían alcanzar los 42ºC

• Entre las medidas adoptadas se encuentran el cierre del cementerio municipal, el cierre del Parque de Montaña de San Cayetano y el cierre del área recreativa de la Palaya. Además se recomienda encarecidamente no realizar actividades físicas, ni deportivas al aire libre así como extremar la precaución especialmente en las personas mayores y los niños por ser más propensos a sufrir golpes de calor

19 julio 2024

• La edil del área, Pilar Mas Mas, ha afirmado que también se han desarrollado las webs departamentales de Deportes, Turismo y Transparencia

• Los trabajos informáticos han contado con la financiación de los fondos Next Generation Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea por un valor de 49.610 euros

19 julio 2024