Premi de novel-la en valencià Enric Valor, XXIII edició

Crevillent ( 14/07/2017).- La Diputació d´Alacant convoca el premi Enric Valor de novel-la en valencià 2017 dotat amb vint mil euros, únic i indivisible.

La regidoria de Cultura de l´Ajuntament de Crevillent informa que podran concórrer a aquest premi tots els escriptors que ho desitgen, excepte aquells que en qualsevol any hagen estat guadornats amb aquest premi.  Hauran de ser novel-les originalsi inedites, de tema lliure, no premiades en altres concursos, escrites en valencià.

 

Es presentaran tres exemplars, mecanografiats, escrits a doble espai i per una o amb dues cares, amb la grandària de lletra Times New Roman del número 12, d´extensió no inferior a 150 fulls ni superior a 250 fulls, del tipus DIN-A4 i almenys 25 línies per full i més de 60 caràcters per línea. També es podrá presentar en format digital (PDF).

Les obres, s´hauran d´enviar a la Diputacó d´Alacant, Registre General, del carrer Tucumán 8, 03005, amb la indicació “Per al Premi Enric Valor de novel-la en valencià 2017”

El termini de presentació de les obres finalitsarà el dia 30 de noviembre  de 2017.

La decisió del Premi, que es prendà durant la segona quinzena de febrero del any 2018, al lloc que es dispose, correspondrà a un jurat que nomenarà el President de la Diputació a proposta de la Comissió de Cultura i Esports, integrat per persones de prestigi recongut en el món de les lletres.

El premi podrá declarar-se desert, sempre que en el jurat hi haja majoria en aquest sentit. La resolució del jurat serà definitiva quan l´aprove la Corporació Provincial.

El lliurament del Premi es farà a Alacant o a la localitat de la província que es determina, al lloc, el día i l´hora que s´assenyale.

La Diputació d´Alacant, d´acord amb l´autor o l´autora, gestonarà amb una editorial de la Comunitat Valenciana, de prestigi reconegut, l´edició de la novel-la guanyadora.

 

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024