Oberta la convocatòria per a les ajudes a estudis de música, dansa i arts escèniques

  • Aquestes ajudes de la Regidoria de Cultura de Crevillent poden sol·licitar-se des de hui fins al 6 d’agost i compten amb un import total de 7.350 euros a distribuir entre totes les persones sol·licitants que reunisquen els requisits exigits

Crevillent (19/07/2021).- La Regidoria de Cultura informa que ja està publicada en el BOP d’Alacant núm. 133 la convocatòria per a les ajudes econòmiques destinades a la formació en música, dansa i arts escèniques, les bases de les quals van ser aprovades pel Ple de la Corporació el passat 28 de juny i es poden consultar ja en l’apartat de Cultura (Beques i subvencions) de la pàgina web de l’Ajuntament.

L’objecte d’aquestes ajudes és contribuir i ajudar a la formació de l’alumnat que està cursant a partir del 5é curs d’estudis mitjans o professionals en centres oficials, durant el curs 2020-2021. Segons ha informat el regidor d’Educació i Cultura Jesús Ruiz, la quantitat destinada a aquestes ajudes econòmiques ascendeix a un total de 7.350 euros, que s’adjudicaran entre les i els aspirants que reunisquen els requisits exigits.

Els requisits a complir són:

  • Estar empadronats a Crevillent amb almenys un any d’antelació.

  • Haver nascut a partir de l’1 de gener de 1992.

  • Estar cursant a partir del 5é curs d’Ensenyaments Mitjans o Professionals de Música i Dansa en conservatoris i centres oficials.

Jesús Ruiz ha explicat que per a la baremació es tindrà en compte el nivell d’estudis, les qualificacions, la declaració de la renda, la ubicació del centre d’estudis i si s’han obtingut altres ajudes per part d’alguna altra administració o organisme.

Les persones interessades a optar a aquestes beques han de presentar la documentació necessària en el Registre o a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Crevillent a partir de hui,19 de juliol, i fins al 6 d’agost. Per a qualsevol dubte o consulta es pot contactar amb la Casa Municipal de Cultura, en el telèfon 965401526, (ext. 500 i 505) o a través del correu electrònic casacultura@crevillent.es.

 

Abierta la convocatoria para las ayudas a estudios de música, danza y artes escénicas

  • Estas ayudas de la Concejalía de Cultura de Crevillent pueden solicitarse desde hoy hasta el 6 de agosto y cuentan con un importe total de 7.350 euros a distribuir entre todas las personas solicitantes que reúnan los requisitos exigidos

Crevillent (19/07/2021).- La Concejalía de Cultura informa que ya está publicada en el BOP de Alicante nº 133 la convocatoria para las ayudas económicas destinadas a la formación en música, danza y artes escénicas, cuyas bases fueron aprobadas por el Pleno de la Corporación el pasado 28 de junio y se pueden consultar ya en el apartado de Cultura (Becas y subvenciones) de la página web del Ayuntamiento.

El objeto de estas ayudas es contribuir y apoyar a la formación del alumnado que está cursando a partir del 5º curso de estudios medios o profesionales en centros oficiales, durante el curso 2020-2021. Según ha informado el concejal de Educación y Cultura Jesús Ruiz, la cantidad destinada a estas ayudas económicas asciende a un total de 7.350 euros, que se adjudicarán entre las y los aspirantes que reúnan los requisitos exigidos.

Los requisitos a cumplir son:

  • Estar empadronados en Crevillent con al menos un año de antelación.

  • Haber nacido a partir del 1 de enero de 1992.

  • Estar cursando a partir del 5º curso de Enseñanzas Medias o Profesionales de Música y Danza en conservatorios y centros oficiales.

Jesús Ruiz ha explicado que para la baremación se tendrá en cuenta el nivel de estudios, las calificaciones, la declaración de la renta, la ubicación del centro de estudios y si se han obtenido otras ayudas por parte de alguna otra administración u organismo.

Las personas interesadas en optar a estas becas deben presentar la documentación necesaria en el Registro o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Crevillent a partir de hoy,19 de julio, y hasta el 6 de agosto. Para cualquier duda o consulta se puede contactar con la Casa Municipal de Cultura, en el teléfono 965401526, (ext. 500 y 505) o a través del correo electrónico casacultura@crevillent.es.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar