Obert el termini de sol·licitud de les ajudes del Pla Renove per al canvi de finestres, calderes i aerotèrmia

La Regidoria d’Habitatge anuncia que l’Associació de Constructors i Afins de Crevillent col·laborarà amb els interessats en la tramitació d’aquestes ajudes, afavorint també a les empreses i treballadors de la construcció del municipi

Crevillent (02/07/2020).- La Regidoria d’Habitatge informa que ja està en marxa el termini de sol·licitud de les subvencions del Pla Renove de la Generalitat, destinades tant a la substitució de calderes i aerotèrmia com al canvi de finestres. Unes subvencions a les quals podran acollir-se persones físiques, propietàries, arrendatàries o usufructuàries d’un habitatge situat a la Comunitat Valenciana.

Segons ha anunciat l’edil de l’àrea, Gema Candelaria Asencio, des de la seua regidoria s’ha acordat una nova col·laboració amb l’Associació de Constructors i Afins de Crevillent (ASOCYA), amb la finalitat d’assessorar els interessats en la tramitació i promocionar l’ocupació en favor de les empreses i treballadors de la construcció de la localitat.

Les ajudes que estaran en vigor fins al 7 de setembre són les corresponents al Pla Renove per a finestres: rehabilitació tèrmica de finestres i portes en raó d’envidrament, marc i premarc, amb una aportació màxima per part de la Generalitat de 3.000 € per habitatge; i al Pla Renove de calderes i aerotèrmia: per a la substitució d’instal·lacions fixes de baixa eficiència energètica per equips amb major qualitat, un pla que podrà finançar fins a un 30% del cost.

Els programes inclouen a més un descompte addicional per part de les empreses que s’han adherit a aquests dos plans presentats per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). La regidora d’Habitatge comunica que aquells ciutadans i ciutadanes que tinguen interés en aquests dos plans poden acudir a ASOCYA trucant al telèfon 722832992 o mitjançant el correu electrònic asocyacrevillent@gmail.com .

Per a Gema Candelaria Asencio és important que totes les ajudes en matèria d’habitatge es promocionen i es realitze la divulgació pertinent perquè tots a Crevillent puguen optar a elles si les necessiten. I afig que des de la Regidoria d’Habitatge s’està treballant amb Asocya amb l’objectiu d’anar construint una vertadera funció social de l’habitatge. Al mateix temps l’edil ha aprofitat per a recordar que les subvencions del Pla Renhata (per al canvi de banys i cuines), del Pla de rehabilitació d’edificis, així com les ajudes per a la Inspecció Tècnica d’Habitatge, segueixen en vigor fins al pròxim 17 juliol.

 

Abierto el plazo de solicitud de las ayudas del Plan Renove para el cambio de ventanas, calderas y aerotermia

  • La Concejalía de Vivienda anuncia que la Asociación de Constructores y Afines de Crevillent colaborará con los interesados en la tramitación de estas ayudas, algo que favorecerá también a las empresas y trabajadores de la construcción del municipio

Crevillent (02/07/2020).- La Concejalía de Vivienda informa que ya está en marcha el plazo de solicitud de las subvenciones del Plan Renove de la Generalitat, destinadas tanto a la sustitución de calderas y aerotermia como al cambio de ventanas. Unas subvenciones a las que podrán acogerse personas físicas, propietarias, arrendatarias o usufructuarías de una vivienda sita en la Comunidad Valenciana.

Según ha anunciado la edil del área, Gema Candelaria Asencio, desde su concejalía se ha acordado una nueva colaboración con la Asociación de Constructores y Afines de Crevillent (ASOCYA), con la finalidad de asesorar a los interesados en la tramitación y promocionar el empleo en favor de las empresas y trabajadores de la construcción de la localidad.

Las ayudas que estarán en vigor hasta el 7 de septiembre son las correspondientes al Plan Renove para ventanas: rehabilitación térmica de ventanas y puertas en razón de acristalamiento, marco y premarco, con una aportación máxima por parte de la Generalitat de 3.000 € por vivienda; y al Plan Renove de calderas y aerotermia: para la sustitución de instalaciones fijas de baja eficiencia energética por equipos con mayor calidad, un plan que podrá financiar hasta un 30% del coste.

Ambos programas incluyen además un descuento adicional por parte de las empresas que se han adherido a estos dos planes presentados por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). La concejal de Vivienda comunica que aquellos ciudadanos y ciudadanas que tengan interés en estos dos planes pueden acudir a ASOCYA llamando al teléfono 722832992 o mediante el correo electrónico asocyacrevillent@gmail.com.

Para Gema Candelaria Asencio es importante que todas las ayudas en materia de vivienda se promocionen y se realice la divulgación pertinente para que todos en Crevillent puedan optar a ellas si las necesitan. Y añade que desde la Concejalía de Vivienda se está trabajando con Asocya con el objetivo de ir construyendo una verdadera función social de la vivienda. Al mismo tiempo la edil ha aprovechado para recordar que las subvenciones del Plan Renhata (para el cambio de baños y cocinas), del Plan de rehabilitación de edificios, así como las ayudas para la Inspección Técnica de Vivienda, siguen en vigor hasta el próximo 17 julio.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El Ayuntamiento de Crevillent invierte un total de 13.650 euros en becas durante el curso 2023 – 2024 y el plazo para presentar la documentación es desde hoy 17 de julio hasta el 6 de agosto

• La concejala de Cultura, Mónica San Emeterio, destaca que “con estas ayudas queremos contribuir al fomento de cultura artístico-musical del municipio de Crevillent”. Además, manifiesta que “la mejora de las enseñanzas universitarias y el desarrollo de una educación de calidad son factores básicos dentro de la política educativa y cultural”

17 julio 2024

• Esta actuación, que tendrá una duración aproximadamente de tres semanas, supondrá un coste total de 18.089 euros

• La edil del área, Pilar Mas Mas, ha manifestado que “esta actuación persigue mejorar la visibilidad de las zonas en las que se va a trabajar y con ello la seguridad de las mismas”

16 julio 2024

• En los primeros días de julio, las familias que tenían la oportunidad se trasladaban al Pinet, en carros tirados por mulas y cargados de los enseres para montar las barracas, mientras los demás se marchaban hacia el 18 de julio

16 julio 2024