Nova publicació científica sobre la figura del geòleg Daniel Jiménez de Cisneros

La presentació del llibre “Daniel Jiménez de Cisneros. Centenario de sus trabajos sobre geología y paleontología de la sierra de Crevillent” serà el divendres 24 a les 20.15 hores a la Casa de Cultura

 

Crevillent (23/01/2020).- S’acaben de complir els dos mesos des de la inauguració de l’exposició organitzada per l’Ajuntament de Crevillent entorn del paleontòleg Daniel Jiménez de Cisneros, i després d’haver passat ja unes 2.500 persones per la mostra en nou setmanes, un nou acte ve a sumar-se a la sèrie d’esdeveniments programats per a recuperar de l’oblit la labor que aquest destacat investigador va desplegar sobre la serra de Crevillent.

Ara és el torn d’una nova publicació que porta per títol “Daniel Jiménez de Cisneros. Centenario de sus trabajos sobre geología y paleontología de la sierra de Crevillent”, en aquest cas un volum editat per l’Ajuntament de Crevillent, igual que les anteriors publicacions i coordinat pels comissaris de l’exposició Ana Satorre i Daniel Belmonte.

El llibre compta amb quinze articles dels quals han pres part una vintena d’autors. En ells s’aborden diferents aspectes relacionats amb la figura de Jiménez de Cisneros així com amb la serra de Crevillent. Entre els autors figuren els nets del paleontòleg, Consuelo, Miguel i Federico, els qui aborden diferents àmbits i facetes relacionats amb el seu avi.

El treball del professor Agustín Guzmán llança llum sobre una de les etapes menys conegudes fins ara de Jiménez de Cisneros: els seus dotze anys a Gijón. Al seu torn, el professor de la Universitat d’Alcalá i president de la Reial Societat Espanyola d’Història Natural, Alberto Gomis, analitza els nombrosos treballs de Jiménez de Cisneros publicats en el butlletí de la citada societat.

La professora de la Universitat de València, Ana Márquez, al costat del doctor en Geoarqueología F. Javier Molina, revisen els treballs de Jiménez de Cisneros sobre el Triàsic alhora que donen a conéixer noves dades per al registre fòssil del Triàsic alacantí. La exdirectora de l’IES Jorge Juan, diputada a les Corts Valencianes i premi Maisonnave 2017, Lola Mollá, repassa una part important de la història de l’IES Jorge Juan per l’especial vinculació que Cisneros va mantindre amb aqueixa institució.

Els professors de la Universitat d’Alacant José E. Tent-Manclús, Carlos Lancis i José F. Baeza detallen part del material fotogràfic generat per Jiménez de Cisneros i Paul Fallot en relació amb les seues investigacions sobre la serra de Crevillent, sent especialment nova la presentació de les fotografies del geòleg francés P. Fallot. Aquests mateixos autors, ara en col·laboració amb altres dos investigadors de la mateixa universitat, Antonio Estévez i Salvador Falces, analitzen la serra de Crevillent prestant especial atenció als seus materials juràsics.

El exrector de la Universitat d’Alacant i exsecretari d’Estat d’Universitats i Recerca, Salvador Ordóñez, al costat de la investigadora del “Instituto de Geociencias” (IGEO) del CSIC, M. Ángeles García del Cura, presten especial atenció als treballs de Jiménez de Cisneros sobre la serra de Crevillent, contextualitzant la seua labor en el marc de la investigació desenvolupada per altres geòlegs i paleontòlegs.

Els professors de la Universitat de València Juan Usera, Jordi Guillén i Carmen Alberola realitzen la seua aportació estudiant els “foraminíferos del Cerro de Castro”, en l’àrea de “la Garganta” de Crevillent. El treball de la professora Emerenciana Pastor, partint de la seua tesi doctoral, analitza les tècniques interpretatives en l’ensenyament de la Geologia de camp, posant-les en relació amb l’excursionisme científic-didàctic practicat per Jiménez de Cisneros en el primer terç del segle XX.

Tanquen la sèrie de treballs els dos articles elaborats pels coordinadors del volum, Ana Satorre i Daniel Belmonte, en col·laboració amb el doctor en Geoarqueología F. Javier Molina: el primer d’ells en relació amb el centenari dels treballs publicats per Jiménez de Cisneros sobre la serra de Crevillent en la revista Ibèrica, mentre que el segon, parteix d’una revisió de les aportacions de Jiménez de Cisneros al Triàsic de la serra de Crevillent així com d’una síntesi regional per al mateix període i els pemitix per primera vegada l’existència de diferents nivells amb “rizaduras d’onatge” o “ripple marks”, que permeten una aproximació a l’ambient que va caracteritzar a aquestes terres fa ara 220 milions d’anys.

Aquest llibre, prologat pel doctor Leoncio López-Ocón, de l‘Institut d’Història-CSIC, compta a més amb la presentació del Director Territorial d’Educació Cultura i Esport, David Vento. Divendres que ve a les 20.15 hores tindrà lloc la presentació a la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó”, mentre que dilluns 27, a les 20.00 hores, es presentarà en la Seu de la Universitat d’Alacant, al costat de la presentació per primera vegada a Alacant d’altres materials relacionats amb Jiménez de Cisneros i preparats per a l’ocasió.

Després de quasi un any de treball per a preparar aquest volum, els propis coordinadors de la publicació així com el regidor de cultura, Jesús Ruiz i l’alcalde de l’Ajuntament de Crevillent, José Manuel Penalva, es congratulen del resultat obtingut, ja que suposa una aportació realitzada des de diferents perspectives tant al coneixement de la figura de Jiménez de Cisneros, com de la pròpia geologia i paleontologia de la serra de Crevillent, a la investigació de la qual va consagrar el nostre geòleg alguns dels seus més destacats treballs.

 

Nueva publicación científica en torno a la figura del geólogo Daniel Jiménez de Cisneros

La presentación del libro “Daniel Jiménez de Cisneros. Centenario de sus trabajos sobre geología y paleontología de la sierra de Crevillent” será el viernes 24 a las 20:15 horas en la Casa de Cultura

Crevillent (23/01/2020).- Recién cumplidos los dos meses desde la inauguración de la exposición organizada por el Ayuntamiento de Crevillent en torno al paleontólogo Daniel Jiménez de Cisneros, y tras haber pasado ya unas 2.500 personas por la muestra en apenas nueve semanas, un nuevo acto viene a sumarse a la serie de eventos programados para recuperar del olvido la labor que este destacado investigador desplegó en torno a la sierra de Crevillent.

Ahora es el turno de una nueva publicación que lleva por título “Daniel Jiménez de Cisneros. Centenario de sus trabajos sobre geología y paleontología de la sierra de Crevillent”, en este caso un volumen editado por el Ayuntamiento de Crevillent, al igual que las anteriores publicaciones y coordinado por los comisarios de la exposición Ana Satorre y Daniel Belmonte.

El libro cuenta con quince artículos de los que han tomado parte una veintena de autores. En ellos se abordan diferentes aspectos relacionados con la figura de Jiménez de Cisneros así como con la sierra de Crevillent. Entre los autores figuran los nietos del paleontólogo, Consuelo, Miguel y Federico, quienes abordan distintos ámbitos y facetas relacionados con su abuelo.

El trabajo del profesor Agustín Guzmán arroja luz sobre una de las etapas menos conocidas hasta ahora de Jiménez de Cisneros: sus doce años en Gijón. A su vez, el profesor de la Universidad de Alcalá y presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Alberto Gomis, analiza los numerosos trabajos de Jiménez de Cisneros publicados en el boletín de la citada sociedad.

La profesora de la Universidad de Valencia, Ana Márquez, junto al doctor en Geoarqueología F. Javier Molina, revisan los trabajos de Jiménez de Cisneros sobre el Triásico a la vez que dan a conocer nuevos datos para el registro fósil del Triásico alicantino. La exdirectora del IES Jorge Juan, diputada a las Cortes Valencianas y premio Maisonnave 2017, Lola Mollá, repasa una parte importante de la historia del instituto decano de Alicante, el IES Jorge Juan, atendiendo a la especial vinculación que D. Daniel mantuvo con esa institución.

Los profesores de la Universidad de Alicante José E. Tent-Manclús, Carlos Lancis y José F. Baeza detallan parte del material fotográfico generado por Jiménez de Cisneros y Paul Fallot en relación con sus investigaciones sobre la sierra de Crevillent, siendo especialmente novedosa la presentación de las fotografías del geólogo francés P. Fallot. Estos mismos autores, ahora en colaboración con otros dos investigadores de la misma universidad, Antonio Estévez y Salvador Falces, analizan la sierra de Crevillent prestando especial atención a sus materiales jurásicos.

El exrector de la Universidad de Alicante y exsecretario de Estado de Universidades e Investigación, Salvador Ordóñez, junto a la investigadora del Instituto de Geociencias (IGEO) del CSIC, M. Ángeles García del Cura, prestan especial atención a los trabajos de Jiménez de Cisneros sobre la sierra de Crevillent, contextualizando su labor en el marco de la investigación desarrollada por otros geólogos y paleontólogos.

Los profesores de la Universidad de Valencia Juan Usera, Jordi Guillén y Carmen Alberola realizan su aportación estudiando los foraminíferos del Cerro de Castro, en el área de la Garganta de Crevillent. El trabajo de la profesora Emerenciana Pastor, partiendo de su tesis doctoral, analiza las técnicas interpretativas en la enseñanza de la Geología de campo, poniéndolas en relación con el excursionismo científico-didáctico practicado por Jiménez de Cisneros en el primer tercio del siglo XX.

Cierran la serie de trabajos los dos artículos elaborados por los coordinadores del volumen, Ana Satorre y Daniel Belmonte, en colaboración con el doctor en Geoarqueología F. Javier Molina: el primero de ellos en relación con el centenario de los trabajos publicados por Jiménez de Cisneros sobre la sierra de Crevillent en la revista Ibérica, mientras que el segundo, partiendo de una revisión de las aportaciones de Jiménez de Cisneros al Triásico de la sierra de Crevillent así como de una síntesis regional de ese mismo periodo, les da pie a presentar por vez primera la existencia de distintos niveles con “rizaduras de oleaje” o ripple marks, que permiten una aproximación al ambiente que caracterizó a estas tierras hace ahora 220 millones de años.

Este libro, prologado por el doctor Leoncio López-Ocón, del Instituto de Historia-CSIC, cuenta además con la presentación del Director Territorial de Educación Cultura y Deporte, David Vento. El próximo viernes a las 20:15 horas tendrá lugar la presentación en la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó”, mientras que lunes 27, a las 20:00 horas, se hará lo propio en la Seu de la Universitat d’Alacant, junto a la presentación por vez primera en Alicante de otros materiales relacionados con Jiménez de Cisneros y preparados para la ocasión.

Tras casi un año de trabajo para preparar este volumen, los propios coordinadores de la publicación así como el concejal de cultura, Jesús Ruiz y el alcalde del Ayuntamiento de Crevillent, José Manuel Penalva, se congratulan del resultado obtenido, ya que supone una aportación realizada desde diferentes perspectivas tanto al conocimiento de la figura de Jiménez de Cisneros, como de la propia geología y paleontología de la sierra de Crevillent, a cuya investigación consagró nuestro geólogo algunos de sus más destacados trabajos.

Crevillent (23/01/2020).- S’acaben de complir els dos mesos des de la inauguració de l’exposició organitzada per l’Ajuntament de Crevillent entorn del paleontòleg Daniel Jiménez de Cisneros, i després d’haver passat ja unes 2.500 persones per la mostra en nou setmanes, un nou acte ve a sumar-se a la sèrie d’esdeveniments programats per a recuperar de l’oblit la labor que aquest destacat investigador va desplegar sobre la serra de Crevillent.

Ara és el torn d’una nova publicació que porta per títol “Daniel Jiménez de Cisneros. Centenario de sus trabajos sobre geología y paleontología de la sierra de Crevillent”, en aquest cas un volum editat per l’Ajuntament de Crevillent, igual que les anteriors publicacions i coordinat pels comissaris de l’exposició Ana Satorre i Daniel Belmonte.

El llibre compta amb quinze articles dels quals han pres part una vintena d’autors. En ells s’aborden diferents aspectes relacionats amb la figura de Jiménez de Cisneros així com amb la serra de Crevillent. Entre els autors figuren els nets del paleontòleg, Consuelo, Miguel i Federico, els qui aborden diferents àmbits i facetes relacionats amb el seu avi.

El treball del professor Agustín Guzmán llança llum sobre una de les etapes menys conegudes fins ara de Jiménez de Cisneros: els seus dotze anys a Gijón. Al seu torn, el professor de la Universitat d’Alcalá i president de la Reial Societat Espanyola d’Història Natural, Alberto Gomis, analitza els nombrosos treballs de Jiménez de Cisneros publicats en el butlletí de la citada societat.

La professora de la Universitat de València, Ana Márquez, al costat del doctor en Geoarqueología F. Javier Molina, revisen els treballs de Jiménez de Cisneros sobre el Triàsic alhora que donen a conéixer noves dades per al registre fòssil del Triàsic alacantí. La exdirectora de l’IES Jorge Juan, diputada a les Corts Valencianes i premi Maisonnave 2017, Lola Mollá, repassa una part important de la història de l’IES Jorge Juan per l’especial vinculació que Cisneros va mantindre amb aqueixa institució.

Els professors de la Universitat d’Alacant José E. Tent-Manclús, Carlos Lancis i José F. Baeza detallen part del material fotogràfic generat per Jiménez de Cisneros i Paul Fallot en relació amb les seues investigacions sobre la serra de Crevillent, sent especialment nova la presentació de les fotografies del geòleg francés P. Fallot. Aquests mateixos autors, ara en col·laboració amb altres dos investigadors de la mateixa universitat, Antonio Estévez i Salvador Falces, analitzen la serra de Crevillent prestant especial atenció als seus materials juràsics.

El exrector de la Universitat d’Alacant i exsecretari d’Estat d’Universitats i Recerca, Salvador Ordóñez, al costat de la investigadora del “Instituto de Geociencias” (IGEO) del CSIC, M. Ángeles García del Cura, presten especial atenció als treballs de Jiménez de Cisneros sobre la serra de Crevillent, contextualitzant la seua labor en el marc de la investigació desenvolupada per altres geòlegs i paleontòlegs.

Els professors de la Universitat de València Juan Usera, Jordi Guillén i Carmen Alberola realitzen la seua aportació estudiant els “foraminíferos del Cerro de Castro”, en l’àrea de “la Garganta” de Crevillent. El treball de la professora Emerenciana Pastor, partint de la seua tesi doctoral, analitza les tècniques interpretatives en l’ensenyament de la Geologia de camp, posant-les en relació amb l’excursionisme científic-didàctic practicat per Jiménez de Cisneros en el primer terç del segle XX.

Tanquen la sèrie de treballs els dos articles elaborats pels coordinadors del volum, Ana Satorre i Daniel Belmonte, en col·laboració amb el doctor en Geoarqueología F. Javier Molina: el primer d’ells en relació amb el centenari dels treballs publicats per Jiménez de Cisneros sobre la serra de Crevillent en la revista Ibèrica, mentre que el segon, parteix d’una revisió de les aportacions de Jiménez de Cisneros al Triàsic de la serra de Crevillent així com d’una síntesi regional per al mateix període i els pemitix per primera vegada l’existència de diferents nivells amb “rizaduras d’onatge” o “ripple marks”, que permeten una aproximació a l’ambient que va caracteritzar a aquestes terres fa ara 220 milions d’anys.

Aquest llibre, prologat pel doctor Leoncio López-Ocón, de l‘Institut d’Història-CSIC, compta a més amb la presentació del Director Territorial d’Educació Cultura i Esport, David Vento. Divendres que ve a les 20.15 hores tindrà lloc la presentació a la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó”, mentre que dilluns 27, a les 20.00 hores, es presentarà en la Seu de la Universitat d’Alacant, al costat de la presentació per primera vegada a Alacant d’altres materials relacionats amb Jiménez de Cisneros i preparats per a l’ocasió.

Després de quasi un any de treball per a preparar aquest volum, els propis coordinadors de la publicació així com el regidor de cultura, Jesús Ruiz i l’alcalde de l’Ajuntament de Crevillent, José Manuel Penalva, es congratulen del resultat obtingut, ja que suposa una aportació realitzada des de diferents perspectives tant al coneixement de la figura de Jiménez de Cisneros, com de la pròpia geologia i paleontologia de la serra de Crevillent, a la investigació de la qual va consagrar el nostre geòleg alguns dels seus més destacats treballs.

NOTA DE PRENSA

Nueva publicación científica en torno a la figura del geólogo Daniel Jiménez de Cisneros

  • La presentación del libro “Daniel Jiménez de Cisneros. Centenario de sus trabajos sobre geología y paleontología de la sierra de Crevillent” será el viernes 24 a las 20:15 horas en la Casa de Cultura

Crevillent (23/01/2020).- Recién cumplidos los dos meses desde la inauguración de la exposición organizada por el Ayuntamiento de Crevillent en torno al paleontólogo Daniel Jiménez de Cisneros, y tras haber pasado ya unas 2.500 personas por la muestra en apenas nueve semanas, un nuevo acto viene a sumarse a la serie de eventos programados para recuperar del olvido la labor que este destacado investigador desplegó en torno a la sierra de Crevillent.

Ahora es el turno de una nueva publicación que lleva por título “Daniel Jiménez de Cisneros. Centenario de sus trabajos sobre geología y paleontología de la sierra de Crevillent”, en este caso un volumen editado por el Ayuntamiento de Crevillent, al igual que las anteriores publicaciones y coordinado por los comisarios de la exposición Ana Satorre y Daniel Belmonte.

El libro cuenta con quince artículos de los que han tomado parte una veintena de autores. En ellos se abordan diferentes aspectos relacionados con la figura de Jiménez de Cisneros así como con la sierra de Crevillent. Entre los autores figuran los nietos del paleontólogo, Consuelo, Miguel y Federico, quienes abordan distintos ámbitos y facetas relacionados con su abuelo.

El trabajo del profesor Agustín Guzmán arroja luz sobre una de las etapas menos conocidas hasta ahora de Jiménez de Cisneros: sus doce años en Gijón. A su vez, el profesor de la Universidad de Alcalá y presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Alberto Gomis, analiza los numerosos trabajos de Jiménez de Cisneros publicados en el boletín de la citada sociedad.

La profesora de la Universidad de Valencia, Ana Márquez, junto al doctor en Geoarqueología F. Javier Molina, revisan los trabajos de Jiménez de Cisneros sobre el Triásico a la vez que dan a conocer nuevos datos para el registro fósil del Triásico alicantino. La exdirectora del IES Jorge Juan, diputada a las Cortes Valencianas y premio Maisonnave 2017, Lola Mollá, repasa una parte importante de la historia del instituto decano de Alicante, el IES Jorge Juan, atendiendo a la especial vinculación que D. Daniel mantuvo con esa institución.

Los profesores de la Universidad de Alicante José E. Tent-Manclús, Carlos Lancis y José F. Baeza detallan parte del material fotográfico generado por Jiménez de Cisneros y Paul Fallot en relación con sus investigaciones sobre la sierra de Crevillent, siendo especialmente novedosa la presentación de las fotografías del geólogo francés P. Fallot. Estos mismos autores, ahora en colaboración con otros dos investigadores de la misma universidad, Antonio Estévez y Salvador Falces, analizan la sierra de Crevillent prestando especial atención a sus materiales jurásicos.

El exrector de la Universidad de Alicante y exsecretario de Estado de Universidades e Investigación, Salvador Ordóñez, junto a la investigadora del Instituto de Geociencias (IGEO) del CSIC, M. Ángeles García del Cura, prestan especial atención a los trabajos de Jiménez de Cisneros sobre la sierra de Crevillent, contextualizando su labor en el marco de la investigación desarrollada por otros geólogos y paleontólogos.

Los profesores de la Universidad de Valencia Juan Usera, Jordi Guillén y Carmen Alberola realizan su aportación estudiando los foraminíferos del Cerro de Castro, en el área de la Garganta de Crevillent. El trabajo de la profesora Emerenciana Pastor, partiendo de su tesis doctoral, analiza las técnicas interpretativas en la enseñanza de la Geología de campo, poniéndolas en relación con el excursionismo científico-didáctico practicado por Jiménez de Cisneros en el primer tercio del siglo XX.

Cierran la serie de trabajos los dos artículos elaborados por los coordinadores del volumen, Ana Satorre y Daniel Belmonte, en colaboración con el doctor en Geoarqueología F. Javier Molina: el primero de ellos en relación con el centenario de los trabajos publicados por Jiménez de Cisneros sobre la sierra de Crevillent en la revista Ibérica, mientras que el segundo, partiendo de una revisión de las aportaciones de Jiménez de Cisneros al Triásico de la sierra de Crevillent así como de una síntesis regional de ese mismo periodo, les da pie a presentar por vez primera la existencia de distintos niveles con “rizaduras de oleaje” o ripple marks, que permiten una aproximación al ambiente que caracterizó a estas tierras hace ahora 220 millones de años.

Este libro, prologado por el doctor Leoncio López-Ocón, del Instituto de Historia-CSIC, cuenta además con la presentación del Director Territorial de Educación Cultura y Deporte, David Vento

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024