Nou organigrama a l’Ajuntament de Crevillent per a millorar l’atenció a la ciutadania

  • La Corporació aprova en el Ple Ordinari de maig les beques per a llibres i material escolar dirigides a l’alumnat d’Educació Infantil, les subvencions per a la promoció de la participació ciutadana i les destinades a les protectores d’animals de Crevillent, així com una nova estructura organitzativa de l’administració per a fer més efectius els serveis municipals

Crevillent (31/05/2021).- L’Ajuntament de Crevillent ha aprovat hui en el Ple Ordinari de maig el nou organigrama de l’administració local per a aconseguir una planificació i organització més efectiva dels recursos municipals. La nova estructura organitzativa ha sigut elaborada amb la col·laboració de la Universitat d’Alacant, sota la direcció del Catedràtic José Luis Gascó, i aconseguirà una millor coordinació dels departaments i una major qualitat dels serveis, repercutint en una atenció a la ciutadania més eficaç.

S’ha donat llum verda a les beques per a llibres i material escolar dirigides a l’alumnat d’Educació Infantil dels centres educatius públics i concertats, dins del curs escolar 2021-2022, destinant 19.760 euros a aquest efecte i incloent també als alumnes i alumnes de centres d’Educació Especial. També a les bases reguladores per a l’adquisició dels premis de l’I Concurs de Còmic en valencià, per un import total de 2.000 euros. Un concurs que té com a objectiu promoure l’ús del valencià i fomentar la lectura, la creativitat literària i les arts, així com el treball en equip entre els escolars dels centres educatius de Crevillent, amb motiu del 9 d’octubre.

D’altra banda, han exit avant les bases reguladores de la subvenció de concurrència competitiva destinada a la promoció de la participació ciutadana per a l’anualitat 2021, per un import de 7.000 €, i les bases de la convocatòria de subvencions a les protectores d’animals de Crevillent per a la realització d’actuacions relacionades amb la promoció i el benestar animal, amb una quantia total de 8.000€.

Quant a les mocions, la del Grup Municipal Ciutadans per a implementar un Pla Integral de migracions ha comptat amb el vot favorable del PP i en contra de Vox i l’abstenció de Compromís, el Grup Socialista i l’Esquerra. La presentada pel Grup Popular contra la implantació de taxes i pujades d’impostos del Govern d’Espanya ha tingut el suport de Ciutadans i Vox i els vots en contra de la resta de grups. Mentre que la moció conjunta de Compromís, Grup Socialista i l’Esquerra per al suport a les persones autistes i a les seues famílies ha comptat amb l’abstenció de Vox i el vot a favor de tots els altres grups municipals.

Per part seua, el Grup Municipal Vox ha retirat la proposta per a la creació de noves borses d’ocupació, que s’emportarà a la comissió per a un acord de tots els grups. Finalment s’ha aprovat una Declaració Institucional per a declarar «Crevillent segur i lliure de LGTBIfòbia” per a promoure la diversitat i la igualtat de drets en el municipi amb el suport unànime de tots els grups excepte Vox.

 

Nuevo organigrama en el Ayuntamiento de Crevillent para mejorar la atención a la ciudadanía

  • La Corporación aprueba en el Pleno Ordinario de mayo las becas para libros y material escolar dirigidas al alumnado de Educación Infantil, las subvenciones para la promoción de la participación ciudadana y las destinadas a las protectoras de animales de Crevillent, así como una nueva estructura organizativa de la administración para hacer más efectivos los servicios municipales

Crevillent (31/05/2021).- El Ayuntamiento de Crevillent ha aprobado hoy en el Pleno Ordinario de mayo el nuevo organigrama de la administración local para lograr una planificación y organización más efectiva de los recursos municipales. La nueva estructura organizativa ha sido elaborada con la colaboración de la Universidad de Alicante, bajo la dirección del Catedrático José Luis Gascó, y logrará una mejor coordinación de los departamentos y una mayor calidad de los servicios, repercutiendo en una atención a la ciudadanía más eficaz.

Se ha dado luz verde a las becas para libros y material escolar dirigidas al alumnado de Educación Infantil de los centros educativos públicos y concertados, dentro del curso escolar 2021-2022, destinando 19.760 euros a este fin e incluyendo también a los alumnos y alumnas de centros de Educación Especial. También a las bases reguladoras para la adquisición de los premios del I Concurso de Cómic en valenciano, por un importe total de 2.000 euros. Un concurso que tiene como objetivo promover el uso del valenciano y fomentar la lectura, la creatividad literaria y las artes, así como el trabajo en equipo entre los escolares de los centros educativos de Crevillent, con motivo del 9 de octubre.

Por otro lado, han salido adelante las bases reguladoras de la subvención de concurrencia competitiva destinada a la promoción de la participación ciudadana para la anualidad 2021, por un importe de 7.000 €, y las bases de la convocatoria de subvenciones a las protectoras de animales de Crevillent para la realización de actuaciones relacionadas con la promoción y el bienestar animal, con una cuantía total de 8.000€.

En cuanto a las mociones, la del Grupo Municipal Ciudadanos para implementar un Plan Integral de migraciones ha contado con el voto favorable del PP y en contra de Vox y la abstención de Compromís, el Grupo Socialista y l’Esquerra. La presentada por el Grupo Popular contra la implantación de tasas y subidas de impuestos del Gobierno de España ha tenido el apoyo de Ciudadanos y Vox y los votos en contra del resto de grupos. Mientras que la moción conjunta de Compromís, Grupo Socialista y l’Esquerra para el apoyo a las personas autistas y a sus familias ha contado con la abstención de Vox y el voto a favor de todos los demás grupos municipales.

Por su parte, el Grupo Municipal Vox ha retirado la propuesta para la creación de nuevas bolsas de empleo y se llevará a la comisión para un acuerdo de todos los grupos. Por último se ha aprobado una Declaración Institucional para declarar «Crevillent segur i lliure de LGTBIfòbia” para promover la diversidad y la igualdad de derechos en el municipio con el apoyo unánime de todos los grupos salvo Vox.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El Ayuntamiento de Crevillent invierte un total de 13.650 euros en becas durante el curso 2023 – 2024 y el plazo para presentar la documentación es desde hoy 17 de julio hasta el 6 de agosto

• La concejala de Cultura, Mónica San Emeterio, destaca que “con estas ayudas queremos contribuir al fomento de cultura artístico-musical del municipio de Crevillent”. Además, manifiesta que “la mejora de las enseñanzas universitarias y el desarrollo de una educación de calidad son factores básicos dentro de la política educativa y cultural”

17 julio 2024

• Esta actuación, que tendrá una duración aproximadamente de tres semanas, supondrá un coste total de 18.089 euros

• La edil del área, Pilar Mas Mas, ha manifestado que “esta actuación persigue mejorar la visibilidad de las zonas en las que se va a trabajar y con ello la seguridad de las mismas”

16 julio 2024

• En los primeros días de julio, las familias que tenían la oportunidad se trasladaban al Pinet, en carros tirados por mulas y cargados de los enseres para montar las barracas, mientras los demás se marchaban hacia el 18 de julio

16 julio 2024