Naix el Portal d’Associacions de Crevillent

  • L’objectiu del web és potenciar la tasca de les associacions i col·lectius del municipi i visibilitzar la seua importància

Crevillent (07/02/2022).- L’Ajuntament de Crevillent ha impulsat el Portal d’Associacions (https://asociaciones.crevillent.es/), un web que busca potenciar el treball dels diferents col·lectius i associacions de la localitat i posar en valor les diferents tasques que elaboren a Crevillent.

La regidora de Participació Ciutadana, Ana Vanessa Mas, ha assenyalat que el consistori “segueix treballant per a donar a les associacions del municipi tots els mecanismes necessaris per a donar visibilitat a tota l’activitat que fan, ja que són unes ferramentes essencials per a aconseguir que Crevillent siga un referent en termes de cultura, esports i participació social”.

Així mateix, la regidora ha informat que en breu s’organitzarà “una jornada de formació per a explicar de primera mà a totes les associacions que ho desitgen com funciona el Portal d’Associacions”.

El Portal d’Associacions incorpora un directori amb la informació de més de 150 entitats del poble de sectors diversos, amb la presència d’associacions de veïns i veïnes, clubs esportius, comparses i confraries, associacions de pares i mares de les escoles i instituts o altres entitats socials, i està oberta a noves inscripcions a través del correu participa@crevillent.es.

L’objectiu d’aquest web és que les associacions crevillentines reunisquen en un sol espai tota la seua informació perquè estiga disponible a la ciutadania, i fomentar i promocionar els processos participatius que impulsen per a contribuir a desenvolupar la democràcia participativa.

El web també incorpora recursos per a les persones que vulguen iniciar un projecte associatiu o altres informacions d’interés per als col·lectius i ciutadans del municipi, així com una guia de transparència per a entitats i una agenda amb les activitats de les associacions de Crevillent.

 

Nace el Portal de Asociaciones de Crevillent

  • El objetivo de la web es potenciar la tarea de las asociaciones y colectivos municipales del municipio y visibilizar su importancia

Crevillent (07/02/2022).- El Ayuntamiento de Crevillent ha impulsado el Portal de Asociaciones (https://asociaciones.crevillent.es/), una web que buscar potencial el trabajo de los diferentes colectivos y asociaciones de la localidad y poner en valor las diferentes tareas que realizan en Crevillent.

La concejala de Participación Ciudadana, Ana Vanessa Mas, ha señalado que el consistorio “sigue trabajando para dar a las asociaciones del municipio todos los mecanismos necesarios para dar visibilidad a todas las actividades que realizan, ya que son unas herramientas esenciales para conseguir que Crevillent sea un referente en términos de cultura, deporte y participación social”.

Así mismo, la concejala ha informado que en breve se organizará “una jornada de formación para explicar de primera mano a todas las asociaciones que lo deseen cómo funciona el Portal de Asociaciones”.

El Portal de Asociaciones incorpora un directorio con la información de más de 150 entidades del pueblo de diversos sectores, con la presencia de asociaciones de vecinos y vecinas, clubs deportivos, comparsas y cofradías, asociaciones de padres y madres de las escuelas e institutos u otras entidades sociales, y está abierta a nuevas inscripciones a través del correo participa@crevillent.es.

El objetivo de esta web es que las asociaciones crevillentinas reúnan en un solo espacio toda su información para que esté disponible para los ciudadanos, y fomentar y promocionar los procesos participativos que impulsan, para contribuir a desarrollar la democracia participativa.

La web también incorpora recursos para las personas que quieran iniciar un proyecto asociativo u otras informaciones de interés para los colectivos y ciudadanos del municipio, así como una guía de transparencia para entidades y una agenda con las actividades de las asociaciones de Crevillent.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024