La Regidoria de Drets Socials rep una subvenció per valor de 717.610 €

La Regidoria de Drets Socials rep per part de la Generalitat Valenciana una subvenció que ascendeix a 717.610 €

Crevillent (19/01/2021).- La Generalitat Valenciana ha atorgat per import total de 717.610 €, una subvenció que es destinarà íntegrament a la Regidoria de Drets Socials, Majors, Integració i Cooperació. Aquesta quantia correspon als següents serveis:

 • Servei d’atenció primària bàsica, per un import total de 464.140 € i que està format per un equip d’intervenció social.
 • Programa de professionals per a les unitats d’igualtat, per un import de 54.400 €, que estarà format per un agent d’igualtat i un promotor d’igualtat.
 • Programa de professionals de suport jurídic i administratiu, per un import total de 59.440 €.
 • Servei d’acolliment i atenció davant situacions de necessitat social, per import total de 52.029,97 €
 • Servei de promoció de l’autonomia personal, per import total de 84.975,48 €, dels quals 44.975,48 € seran destinats per a l’Ajuda d’atenció domiciliària i 40.000 per al Servei d’atenció domiciliària en la modalitat de dependència.
 • Servei d’inserció social, per import de 10.442.55 € i amb la finalitat de fer costat a la família i infància.
 • Serveis d’acció comunitària per un total de 51.620,00 €; que inclouen programes per a d’igualtat i inclusió, oficina d’atenció a persones migrants, etc…

Amb totes aquestes partides es pretén millorar l’atenció del Servei d’Atenció Domiciliària i de persones majors, així com una ampliació del servei. A més, comptarem amb un nou tan vital i necessari com és el servei de teleassistència municipal.

Per a aquest nou any 2021 que comença es comptarà amb el Servei d’Atenció Domiciliària de Dependència, que es destinarà de manera paral·lela i destinat per a les persones dependents de diferents graus.

Per tot això, cal destacar el nou servei específic per a evitar la soledat dels nostres majors, amb la finalitat d’evitar aqueix mal anomenat soledat i que amb la pandèmia de la COVID-19 s’ha posat de manifest de manera notòria.

Per a Montserrat Pineda, regidor titular de l’àrea, és una bona notícia la subvenció atorgada; ja que d’aquesta manera s’augmenten i milloren els serveis que des de la Regidoria de Drets Socials s’ofereixen. A més, posa de manifest el compromís del Govern Local així com el de la seua regidoria, amb l’objectiu que cap persona quede arrere en aquests moments tan difícils. També cal destacar que es millorarà tant la gestió com l’atenció tant a de forma individualitzades com a les famílies en general, amb la finalitat que Crevillent siga més humà, més respectuós i més inclusiu.

 

NOTA DE PRENSA

La Concejalía de Derechos Sociales recibe una subvención por valor de 717.610 €

La Concejalía de Derechos Sociales recibe por parte de la Generalitat Valenciana una subvención que asciende a un total de 717.610 €

Crevillent (19/01/2021).- La Generalitat Valenciana ha otorgado por importe total de 717.610 €, una subvención que se destinará íntegramente a la Concejalía de Derechos Sociales, Mayores, Integración y Cooperación. Dicha cuantía corresponde a los siguientes servicios:

 • Servicio de atención primaria básica, por un importe total de 464.140 € y que está formado por un equipo de intervención social.
 • Programa de profesionales para las unidades de igualdad, por un importe de 54.400 €, que estará formado por un agente de igualdad y un promotor de igualdad.
 • Programa de profesionales de apoyo jurídico y administrativo, por un importe total de 59.440 €.
 • Servicio de acogida y atención ante situaciones de necesidad social, por importe total de 52.029,97 €
 • Servicio de promoción de la autonomía personal, por importe total de 84.975,48 €, de los cuales 44.975,48 € serán destinados para la Ayuda de atención domiciliaria y 40.000 para el Servicio de atención domiciliaria en la modalidad de dependencia.
 • Servicio de inserción social, por importe de 10.442.55 € y con la finalidad de apoyar a la familia e infancia.
 • Servicios de acción comunitaria por un total de 51.620,00 €; que incluyen programas para de igualdad e inclusión, oficina de atención a personas migrantes, etc…

Con todas estas partidas se pretende mejorar la atención del Servicio de Atención Domiciliaria y de personas mayores, así como una ampliación del servicio. Además, contaremos con un nuevo tan vital y necesario como es el servicio de teleasistencia municipal.

Para este nuevo año 2021 que empieza se contará con el Servicio de Atención Domiciliaria de Dependencia, que se destinará de forma paralela y destinado para las personas dependientes de diferentes grados.

Por todo ello, hay que destacar el nuevo servicio específico para evitar la soledad de nuestros mayores, con el fin de evitar ese mal llamado soledad y que con la pandemia del COVID-19 se ha puesto de manifiesto de forma notoria.

Para Montserrat Pineda, concejal titular del área, es una buena noticia la subvención otorgada; ya que de esta manera se aumentan y mejoran los servicios que desde la Concejalía de Derechos Sociales se ofrecen. Además, pone de manifiesto el compromiso del Gobierno Local así como el de su concejalía, con el objetivo de que ninguna persona quede atrás en estos momentos tan difíciles. También cabe destacar que se mejorará tanto la gestión como la atención tanto a de forma individualizadas como a las familias en general, con la finalidad de que Crevillent sea más humano, más respetuoso y más inclusivo.

 

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• Desde el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) se manda un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, al tiempo que se recomiendan una serie de consejos para sobrellevar este episodio de elevadas temperaturas

• La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este fenómeno adverso desde hoy jueves hasta el sábado 20 por temperaturas altas que podrían alcanzar los 42º

18 julio 2024

• El pleno tendrá lugar el próximo martes 23 de julio a las 12:00 horas donde se abordará la gestión del gobierno local en lo que se lleva de mandato, así como la situación actual de la localidad

• La primera edil destaca que “la finalidad de este pleno es que todos los grupos municipales pongan sobre la mesa cómo se encuentra Crevillent y qué queremos para él”

18 julio 2024

• Esta jornada se realizará el próximo 27 de julio y constará de una amplia variedad de actividades dirigidas a todo tipo de públicos

• Las actividades son totalmente gratuitas pero se es necesario tener entrada, las cuales se podrán recoger a partir de hoy, jueves 18 de julio en la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó” en el horario habitual de apertura

18 julio 2024