La Regidoria de Consum organitza una xarrada amb motiu del Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores

 • Conéixer quins són els nostres drets a l’hora de realitzar l’adquisició d’una compra o servei, com reclamar o on consultar el Sistema Arbitral, són les diferents qüestions a tractar en la xarrada sobre els Drets dels consumidors que se celebrarà dimarts que ve, 15 de març, a les 19:00 h a la Sala d’actes de la Casa de Cultura

Crevillent (14/03/2022).- Dimarts que ve 15 de març se celebra el Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores, un bon moment per a reflexionar sobre el món del consum en el seu passat, present i futur.

Per aquest motiu, des de la Regidoria de Consum de l’Ajuntament de Crevillent s’ha organitzat una xarrada per a aquest mateix dia, a les 19.00 hores a la Sala d’actes de la Casa de Cultura, a càrrec del Sr. Torcuato Saavedra Tomás, inspector de Consum de l’Ajuntament d’Elx.

Des de l’àrea municipal han aprofitat per a recordar que la protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries a la Comunitat Valenciana està recolzada fonamentalment per l’Estatut de Defensa dels Consumidors i Usuaris de la Generalitat Valenciana, aprovada pel Decret legislatiu 1/2019, de 13 de desembre, així com pel text refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, aprovada pel Decret llei 1/2007, de 16 de desembre.

Com defensar els nostres drets com a consumidor?

És important saber com hem d’actuar abans, durant i després de l’adquisició d’un producte o servei per a protegir els nostres drets com a consumidors. La millor manera d’evitar problemes és estar informats de les condicions del servei o característiques del producte i el seu preu, així com dels nostres drets i obligacions.

No obstant això, si en adquirir un producte o contractar un servei sorgeix algun problema, hem d’exposar directament la queixa i la nostra petició concreta davant l’establiment on es va adquirir el producte o davant qui va prestar el servei per a intentar arribar a un acord amistós. Si no aconseguim arribar a un acord, convé reiterar la reclamació per escrit, de manera que en quede constància, mitjançant un full de reclamacions.

Per a exercir els teus drets, tens a la teua disposició les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor (OMIC). Es tracta d’organismes públics dependents dels ajuntaments el propòsit dels quals és inspeccionar i tramitar les reclamacions en matèria de consums dels veïns i veïnes del municipi. A més, també pots acudir als Serveis Territorials de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, per a presentar els fulls de reclamacions.

Sis claus per a reivindicar sempre els teus drets com a consumidor:

 1. Informa’t sobre com reclamar quan no estigues d’acord amb el producte adquirit. Aquesta informació la pots sol·licitar acudint a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor del teu Ajuntament o en el Servei Territorial de Consum de la Generalitat.
 2. Abans de formalitzar la compra, no oblides informar-te sobre les condicions de canvi o devolució del producte. Recorda que només estan obligats a la devolució dels diners o canvi del producte quan tinga algun desperfecte. No obstant això, l’establiment estarà obligat al canvi o devolució en el cas que així ho anuncie en la seua publicitat, en un cartell informatiu o en les condicions de compra.
 3. Sol·licita sempre la factura simplificada de compra dels productes adquirits o còpia per escrit de les condicions del contracte acceptat en l’establiment o mitjançant contractació en línia. Aquesta documentació és necessària per a qualsevol queixa o reclamació.
 4. Demana i emplena els fulls de reclamacions al comerç, si no et resolen el problema del producte comprat o servei contractat. Tots els establiments estan obligats a tindre fulls de reclamacions a la disposició dels consumidors.
 5. Trasllada la teua queixa o reclamació als organismes de consum. T’informaran i tramitaran el teu expedient al més prompte possible. Quan no estigues d’acord amb la resolució de l’empresa reclamada, es traslladarà a l’organisme superior competent.
 6. Informa’t sobre el Sistema Arbitral de Consum com a mitjà de resolució de conflictes, és voluntari, ràpid, gratuït i eficaç en matèria de consum. Adquirir productes o contractar serveis en establiments adherits al sistema arbitral de consum és garantia d’una resolució de conflictes ràpida i gratuïta.

La regidora de Consum, Gema Candelaria Asencio, ha destacat la importància que totes les persones coneguen els seus drets com a consumidores, els terminis per a reclamar i les expectatives en realitzar una reclamació. “Només així aconseguirem que tots els serveis i compres es realitzen d’acord amb les normes de transparència i seguretat” ha afirmat l’edil, qui a més ha avançat que al llarg d’aquest 2022 es realitzaran diverses activitats des de la seua regidoria de les quals s’anirà informant.

 

La Concejalía de Consumo organiza una charla con motivo del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras

 • Conocer cuáles son nuestros derechos a la hora de realizar la adquisición de una compra o servicio, cómo reclamar o dónde consultar el Sistema Arbitral, son las diferentes cuestiones a tratar en la charla sobre los derechos de los consumidores que se celebrará el próximo martes, 15 de marzo, a las 19:00 h en el Salón de Actos de la Casa de Cultura

Crevillent (14/03/2022).- El próximo martes 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, un buen momento para reflexionar sobre el mundo del consumo en su pasado, presente y futuro.

Por este motivo, desde la Concejalía de Consumo del Ayuntamiento de Crevillent se ha organizado una charla para este mismo día, a las 19:00 horas en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, a cargo de Don Torcuato Saavedra Tomás, inspector de Consumo del Ayuntamiento de Elche.

Desde el área municipal han aprovechado para recordar que la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la Comunidad Valenciana está respaldada fundamentalmente por el Estatuto de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Generalitat Valenciana, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2019, de 13 de diciembre, así como por el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, aprobada por el Decreto Ley 1/2007, de 16 de diciembre.

¿Cómo defender nuestros derechos como consumidor?

Es importante saber cómo debemos actuar antes, durante y después de la adquisición de un producto o servicio para proteger nuestros derechos como consumidores. La mejor forma de evitar problemas es estar informados de las condiciones del servicio o características del producto y su precio, así como de nuestros derechos y obligaciones.

No obstante, si al adquirir un producto o contratar un servicio surge algún problema, tenemos que exponer directamente la queja y nuestra petición concreta ante el establecimiento donde se adquirió el producto o ante quien prestó el servicio para intentar llegar a un acuerdo amistoso. Si no conseguimos llegar a un acuerdo, conviene reiterar la reclamación por escrito, de modo que quede constancia de ella, mediante una hoja de reclamaciones.

Para ejercer tus derechos, tienes a tu disposición las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC). Se trata de organismos públicos dependientes de los ayuntamientos cuyo propósito es inspeccionar y tramitar las reclamaciones en materia de consumos de los vecinos y vecinas del municipio. Además, también puedes acudir a los Servicios Territoriales de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, para presentar las hojas de reclamaciones.

Seis claves para reivindicar siempre tus derechos como consumidor:

 1. Infórmate sobre cómo reclamar cuando no estés de acuerdo con el producto adquirido. Esta información la puedes solicitar acudiendo a la Oficina Municipal de Información al Consumidor de tu Ayuntamiento o en el Servicio Territorial de Consumo de la Generalitat.
 2. Antes de formalizar la compra, no olvides informarte sobre las condiciones de cambio o devolución del producto. Recuerda que solo están obligados a la devolución del dinero o cambio del producto cuando tenga algún desperfecto. Sin embargo, el establecimiento estará obligado al cambio o devolución en el en caso de que así lo anuncie en su publicidad, en un cartel informativo o en las condiciones de  compra.
 3. Solicita siempre la factura simplificada de compra de los productos adquiridos o copia por escrito de las condiciones del contrato aceptado en el establecimiento o mediante contratación online. Esta documentación es necesaria para cualquier queja o reclamación.
 4. Pide y rellena las hojas de reclamaciones al comercio, si no te resuelven el problema del producto comprado o servicio contratado. Todos los establecimientos están obligados a tener hojas de reclamaciones a disposición de los consumidores.
 5. Traslada tu queja o reclamación a los organismos de consumo. Te informarán y tramitarán tu expediente lo antes posible. Cuando no estés de acuerdo con la resolución de la empresa reclamada, se trasladará al organismo superior competente.
 6. Infórmate sobre el Sistema Arbitral de Consumo como medio de resolución de conflictos, es voluntario, rápido, gratuito y eficaz en materia de consumo. Adquirir productos o contratar servicios en establecimientos adheridos al sistema arbitral de consumo es garantía de una resolución de conflictos rápida y gratuita.

La concejala de Consumo, Gema Candelaria Asencio, ha destacado la importancia de que todas las personas conozcan sus derechos como consumidores, los plazos para reclamar y las expectativas al realizar una reclamación. “Solo así conseguiremos que todos los servicios y compras se realicen de acuerdo a las normas de transparencia y seguridad” ha afirmado la edil, quien además ha adelantado que a lo largo de este 2022 se realizarán diversas actividades desde su concejalía de las que se irá informando.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• En el día de ayer falló el Premio Cebrián en el que estuvo presente el concejal de Educación Antonio Candel Rives

• El autor, bajo el pseudónimo de Arena Brown, en principio no quiere desvelar su verdadera identidad, pero se sabe que es un empresario valenciano con mucha experiencia y mucha pasión por la historia de la economía y cómo circula el dinero

19 julio 2024

• El cierre se producirá para mañana sábado 20 de julio, ya que la alerta de riesgo importante es desde las 13:00 hasta las 20:00 horas de este día, por temperaturas que podrían alcanzar los 42ºC

• Entre las medidas adoptadas se encuentran el cierre del cementerio municipal, el cierre del Parque de Montaña de San Cayetano y el cierre del área recreativa de la Palaya. Además se recomienda encarecidamente no realizar actividades físicas, ni deportivas al aire libre así como extremar la precaución especialmente en las personas mayores y los niños por ser más propensos a sufrir golpes de calor

19 julio 2024

• La edil del área, Pilar Mas Mas, ha afirmado que también se han desarrollado las webs departamentales de Deportes, Turismo y Transparencia

• Los trabajos informáticos han contado con la financiación de los fondos Next Generation Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea por un valor de 49.610 euros

19 julio 2024