La Regidoria d’Espais Públics sol·licita una subvenció per a la millora de la il·luminació de 24 carrers de Ronda Sud

  • La substitució de l’actual enllumenat de llums de vapor de sodi serà reemplaçat per llums led la qual cosa suposarà una millora de la il·luminació, l’eficiència i un estalvi energètic

Crevillent (25/03/2022).- El projecte presentat per l’Ajuntament de Crevillent està destinat a la millora de l’eficiència i estalvi energètic mitjançant la substitució de lluminàries en l’enllumenat públic de la zona sud del nucli urbà de Crevillent.

Actualment, les lluminàries empren la tecnologia de vapor de sodi d’elevat cost energètic, així com de gran impacte mediambiental, per la qual cosa la seua modificació per una lluminària led suposarà un increment en l’eficiència i una reducció de l’impacte mediambiental, amb què es contribueix a la reducció del consum de combustibles fòssils. El cost total de l’actuació és de 245.000 euros.

Segons Marcelino Giménez, regidor d’Espais Públics, el projecte preveu la viabilitat tècnica amb l’objectiu principal de reduir el consum energètic al mateix temps que l’enllumenat es modernitza i genera un estalvi econòmic significatiu en la despesa corrent del municipi i que afectarà un total de lluminàries de 341 unitats.

Les zones on es realitzarà aquesta millora seran la zona sud del nucli urbà situat entre la carretera N-340 pel nord i el carrer Anselmo Mas Espinosa pel sud, i entre el carrer El Salvador i Magallanes per l’est i Óscar Esplà per l’oest, abastant l’enllumenat públic que donen servei a 24 carrers, 2 places, un passeig i un parc.

Concretament, els carrers que es veuran afectats són els següents: Cardenal Tarancón, Óscar Esplà, Pintor Velázquez, Ronda Sud, Verge del Pilar, Luis Vives, Verge dels Dolors, Pius XII, Barcelona, Juan de Juanes, Mediterrani, Castelló, Passeig de l’Estació, Jardins Abel Zaplana Belen i María Asencio, Magallanes, El Salvador, l’Argentina, Pizarro, Fraternitat, L’Orxater, El Llaurador, El Menador, L’Espardenyer, La Pleita, Parc Ronda Sud, Anselmo Mas Espinosa i Jardins Coral de Crevillent.

 

La Concejalía de Espacios Públicos solicita una subvención para la mejora de la iluminación de 24 calles de Ronda Sur

La sustitución del actual alumbrado de lámparas de vapor de sodio va a ser reemplazado por lámparas led lo cual va a suponer una mejora de la iluminación, la eficiencia y un ahorro energético

Crevillent (25/03/2022).- El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Crevillent está destinado a la mejora de la eficiencia y ahorro energético mediante la sustitución de luminarias en el alumbrado público de la zona sur del casco urbano de Crevillent.

Actualmente, las luminarias emplean la tecnología de vapor de sodio de elevado coste energético, así como de gran impacto medioambiental, por lo que la modificación de las mismas por una luminaria led supondrá un incremento en la eficiencia y una reducción del impacto medioambiental, contribuyendo a la reducción del consumo de combustibles fósiles. El coste total de la actuación es de 245.000 euros.

Según Marcelino Giménez, concejal de Espacios Públicos, el proyecto contempla la viabilidad técnica siendo el objetivo principal, la reducción del consumo energético al tiempo que éstas se modernizan y generan un ahorro económico significativo en el gasto corriente del municipio y que afectará a un total de luminarias de 341 unidades.

Las zonas donde se va a realizar dicha mejora van a ser la zona sur del casco urbano ubicado entre la carretera N-340 por el norte y la calle Anselmo Más Espinosa por el sur, y entre la calle El Salvador y Magallanes por el este y Óscar Esplá por el oeste, abarcando el alumbrado público que dan servicio a 24 calles, 2 plazas, un paseo y un parque.

Concretamente, las calles que se verán afectadas son las siguientes: Cardenal Tarancón, Óscar Esplá, Pintor Velázquez, Ronda Sur, Virgen del Pilar, Luis Vives, Virgen de los Dolores, Pio XII, Barcelona, Juan de Juanes, Mediterráneo, Castellón, Paseo de La Estación, Jardines Abel Zaplana Belen y María Asencio, Magallanes, El Salvador, Argentina, Pizarro, Fraternitat, El Orxater, El Llaurador, El Menador, El Espardenyer, La Pleita, Parque Ronda Sur, Anselmo Mas Espinosa y Jardins Coral de Crevillent.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El Ayuntamiento de Crevillent invierte un total de 13.650 euros en becas durante el curso 2023 – 2024 y el plazo para presentar la documentación es desde hoy 17 de julio hasta el 6 de agosto

• La concejala de Cultura, Mónica San Emeterio, destaca que “con estas ayudas queremos contribuir al fomento de cultura artístico-musical del municipio de Crevillent”. Además, manifiesta que “la mejora de las enseñanzas universitarias y el desarrollo de una educación de calidad son factores básicos dentro de la política educativa y cultural”

17 julio 2024

• Esta actuación, que tendrá una duración aproximadamente de tres semanas, supondrá un coste total de 18.089 euros

• La edil del área, Pilar Mas Mas, ha manifestado que “esta actuación persigue mejorar la visibilidad de las zonas en las que se va a trabajar y con ello la seguridad de las mismas”

16 julio 2024

• En los primeros días de julio, las familias que tenían la oportunidad se trasladaban al Pinet, en carros tirados por mulas y cargados de los enseres para montar las barracas, mientras los demás se marchaban hacia el 18 de julio

16 julio 2024