L’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor (OMIC) recomana sol·licitar la còpia quan es realitzen pagaments amb targeta

  • Cada vegada són més els usuaris que trien pagar xicotetes compres amb targeta i controlar les seues operacions bancàries a través de les aplicacions instal·lades al telèfon mòbil

Crevillent (29/08/2022).- Des de l’inici de la pandèmia, s’ha incrementat l’ús de la targeta per a pagar xicotetes compres, i cada vegada són més els usuaris que tenen instal·lades als seus telèfons mòbils les aplicacions de la seua entitat bancària amb la finalitat de controlar millor les seues despeses i ingressos.

A la nova manera de pagar amb targeta, s’ha afegit el costum d’estar contínuament rebutjant el lliurament del justificant de pagament a través dels dispositius de cobrament de targeta.

Des de l’OMIC, es recomana:

Comprovar que l’import introduït en el datàfon és el correcte. La còpia ens pot ser útil per a portar un correcte control de les nostres despeses.

  • Informar-se en la seua entitat bancària sobre l’opció d’enviar-li un SMS cada vegada que es realitza un pagament amb targeta.

  • Conservar el tiquet de compra. En molts establiments també disposen de tiquet electrònic.

  • Recollir el justificant, fins a comprovar en l’aplicació que el càrrec s’ha realitzat d’acord amb la quantitat exacta marcada en la transacció. Aquesta és l’única manera de poder justificar si s’ha efectuat un càrrec per una quantitat indeguda en el cas que es realitze la transacció passat uns dies.

Des de l’Oficina de Consum de Crevillent se’ns han comentat algunes incidències en pagaments amb targeta en transaccions que els veïns estan realitzant fora del municipi.

Gema Candelaria Asencio, Regidora de Sanitat i Consum, recorda que l’OMIC continua oberta tot el mes d’agost i ja es comencen a rebre les primeres incidències a mesura que els crevillentins i crevillentines tornen de les seues vacances estivals.

La Oficina Municipal de Atención al Consumidor (OMIC), recomienda solicitar la copia cuando se realicen pagos con tarjeta

  • Cada vez son más los usuarios que eligen pagar pequeñas compras con tarjeta y controlar sus operaciones bancarias a través de las aplicaciones instaladas en el teléfono móvil

Crevillent (29/08/2022).- Desde el inicio de la Pandemia, se ha incrementado el uso de la tarjeta para pagar pequeñas compras, así como cada vez son más los usuarios que tienen instaladas en sus teléfonos móviles las apps de su entidad bancaria con el fin de controlar mejor sus gastos e ingresos.

A la nueva forma de pagar con tarjeta, se ha añadido el estar continuamente rechazando la entrega del justificante de pago a través de los dispositivos de cobro de tarjeta.

Desde la OMIC, se recomienda:

  • Comprobar que el importe introducido en el datáfono es el correcto. La copia nos puede ser útil para llevar un correcto control de nuestros gastos.

  • Informarse en su entidad bancaria sobre la opción de enviarle un SMS cada vez que se realiza un pago con tarjeta.

  • Conservar el ticket de compra. En muchos establecimientos también disponen de ticket electrónico.

  • Recoger el justificante, hasta comprobar en la aplicación que el cargo se ha realizado conforme a la cantidad exacta marcada en la transacción. Esta es la única forma de poder justificar si se ha efectuado un cargo por cantidad indebida en el caso de que se realice pasado unos días la transacción.

Desde la Oficina de Consumo de Crevillent se nos han venido comentado algunas incidencias en pagos con tarjeta en transacciones que los vecinos están realizando fuera del municipio.

Gema Candelaria Asencio, Concejal de Sanidad y Consumo, recuerda que la OMIC sigue abierta todo el mes de agosto y ya se empiezan a recibir las primeras incidencias conforme van regresando los crevillentinos de sus vacaciones estivales.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar