La nova edició de “Edificis Històrics” està dedicada als parcs de la localitat

  • L’Arxiu Municipal dins de la seua funció de difusió de la història de Crevillent, ha decidit dedicar la setzena edició d’aquest fullet informatiu als diferents espais verds que es troben dins del nucli urbà

Crevillent (11/04/2023).- L’Arxiu Municipal llança el fullet “Edificis Històrics XVI: Els Parcs”, que se centra en aquests espais regulats per la normativa des del segle XIX i més recentment, per la llei 7/1985 Reguladora de Bases de Règim Local.

A Crevillent, si exceptuem la serra, dins del nucli urbà trobem jardins, passejos i parcs. En la zona sud-est estan els jardins d’Abel Zaplana i María Asensio i el Jardí Miguel Hernández, de recent creació. D’altra banda estan els Jardins de Telmo Vela, encara hui popularment conegut com “El Parquet”, situat en l’extrem sud-oest de la població, on anteriorment es trobava l’Escorxador Municipal. També trobem al costat de l’antic cementeri o Cementeri Vell, nomenat Jardins Telmo Vela per acord de 27 de setembre de 1974.

Aquest fullet explica l’origen dels dos parcs més importants, com són el Parc Municipal i Ronda Sud. El primer, adquirit per l’Ajuntament al desembre de 1973, terreny conegut com a finca San José, Jardí o Hort de D. Recaredo, en record de l’última família que va habitar la Casa del Parc, situada a l’entrada de la població des d’Elx, al final del llavors carrer Nova (després Cor de Jesús). En el seu interior es troba la Casa del Parc, construïda per Pascual Mas Mas, propietari de Filatures Mas Candela i President de la Diputació Provincial d’Alacant.

D’altra banda, el Parc Ronda Sud va ser resultat de l’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana (1983), amb l’objectiu de dotar de parcs la zona sud de la població, les obres de la qual van començar en 1990, i compta amb una superfície de 5.961 m².

Els fullets, que compten amb un total de 500 exemplars, poden recollir-se en qualsevol dependència municipal, així com en format digital en la web municipal i Facebook de l’Arxiu Municipal.

 

La nueva edición de “Edificios Históricos” está dedicada a los parques de la localidad

  • El Archivo Municipal dentro de su función de difusión de la historia de Crevillent, ha decidido dedicar la décimo sexta edición de este folleto informativo a los distintos espacios verdes que se hallan dentro del casco urbano

Crevillent (11/04/2023).- El Archivo Municipal lanza el folleto “Edificios Históricos XVI: Los Parques”, que se centra en estos espacios regulados por la normativa desde el siglo XIX y más recientemente, por la ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local.

En Crevillent, si exceptuamos la sierra, dentro del casco urbano encontramos jardines, paseos y parques. En la zona sureste están los jardines de Abel Zaplana y María Asensio y el Jardín Miguel Hernández, de reciente creación. Por otro lado están los Jardines de Telmo Vela, todavía hoy popularmente conocido como “El Parquet”, situado en el extremo suroeste de la población, donde anteriormente se encontraba el Matadero Municipal. También encontramos junto al antiguo cementerio o Cementeri Vell, nombrado Jardines Telmo Vela por acuerdo de 27 de septiembre de 1974.

Este folleto explica el origen de los dos parques más importantes, como son el Parque Municipal y Ronda Sur. El primero, adquirido por el Ayuntamiento en diciembre de 1973, terreno conocido como finca San José, Jardín o Huerto de D. Recaredo, en recuerdo de la última familia que habitó la Casa del Parque, situada a la entrada de la población desde Elche, al final de la entonces calle Nueva (luego Corazón de Jesús). En su interior se encuentra la Casa del Parque, construida por Pascual Mas Mas, propietario de Hilaturas Mas Candela y Presidente de la Diputación Provincial de Alicante.

Por otro lado, el Parque Ronda Sur fue resultado de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (1983), con el objetivo de dotar de parques la zona sur de la población, cuyas obras comenzaron en 1990, y cuenta con una superficie de 5.961 m2.

Los folletos, que cuentan con un total de 500 ejemplares, pueden recogerse en cualquier dependencia municipal, así como en formato digital en la web municipal y Facebook del Archivo Municipal.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar