La directora general d’Emergència Habitacional visita Crevillent per a reunir-se amb la Regidoria d’Habitatge

  • La regidora d’Habitatge i Mediació, Gema Candelaria Asencio, ha rebut a Purificación Peris a l’Ajuntament de Crevillent per a abordar les necessitats dels col·lectius més vulnerables davant situacions de pèrdua del seu habitatge i per a mantindre una reunió amb un dels fons d’inversió de major presència en el municipi

Crevillent (19/05/2022).-. La Regidoria d’Habitatge i Mediació ha rebut aquest matí a la Casa Consistorial crevillentina a la directora general d’Emergència Habitacional, Funció Social de l’Habitatge i Observatori de l’Hàbitat i Segregació Urbana, Purificación Peris, amb l’objectiu de mantindre una reunió per a abordar de manera conjunta els assumptes relacionats amb l’habitatge.

Gema Candelaria Asencio ha expressat que aquesta reunió és una actuació més en les quals venen col·laborant totes dues institucions i que s’emmarca en la política d’atendre els col·lectius més vulnerables davant les possibles situacions de pèrdua del seu habitatge.

A més, la directora general i l’edil han mantingut una reunió telemàtica amb un fons d’inversió amb la finalitat d’aconseguir punts de trobada en els quals les famílies afectades, i no els interessos economicisites, siguen el centre de les propostes de solució. “La nostra intenció és materialitzar un conveni a tres bandes (Ajuntament, Generalitat Valenciana i Fons d’Inversió) basant-nos en la nostra ordenança municipal per a posar a disposició habitatges buits, en col·laboració amb les agències immobiliàries” ha afirmat l’edil.

Per part seua, la directora general ha afirmat que “Crevillent és un dels exemples més clars de les conseqüències de l’especulació immobiliària que es va produir en tota la Comunitat Valenciana i més particularment a Alacant, sent moltes les famílies afectades, primer per la crisi de la rajola, a la qual cal afegir la crisi sanitària, i ara per la crisi del conflicte bèl·lic”.

Però al mateix temps, contínua la directora general, “l’Ajuntament de Crevillent, i especialment la seua Regidoria d’Habitatge, és exemple de compromís amb els seus residents, d’una entitat disposada a col·laborar amb la Generalitat en l’assoliment del benestar de la ciutadania. Per això, es desviuen per aconseguir donar alternativa residencial davant els desnonaments, utilitzant fins a l’últim cèntim d’euro de les ajudes de vulnerabilitat que des de la Conselleria concedim per a aquesta funció”.

En aquest exercici la Conselleria ha concedit 36.842,11 € a l’Ajuntament de Crevillent per a ajudes d’emergència, un import amb el qual s’ha pogut assistir a 22 unitats de convivència i que segons ha comunicat la directora general augmentarà de cara al pròxim exercici.

Així mateix, des de la regidoria es media amb les entitats bancàries per a tractar d’arribar a acords amb els fons d’inversió, que posen en risc de pèrdua de l’habitatge a les famílies crevillentines, i s’han adjudicat pel procediment d’urgències dos habitatges de patrimoni públic de la Generalitat Valenciana a dues famílies afectades per llançaments.

Després de la reunió, Asencio i Peris han visitat habitatges de propietat municipal, amb la finalitat d’analitzar quins programes d’actuació de la Conselleria resultarien més idonis per a millorar les condicions del parc d’habitatge.

Purificació Peris ha aprofitat per a avançar que molt prompte des de la seua àrea es presentarà el bo jove, que enguany comptarà amb importants novetats, ja que en aquesta ocasió s’atorgaran per concessió directa i amb una duració de dos anys, en lloc d’un com fins ara. A més, les ajudes al lloguer també s’anunciaran amb novetats, ja que igualment es concediran per dos anys en lloc d’un i es tindrà en compte de manera especial, per primera vegada, a l’hora de baremar a les persones que lloguen un habitatge soles amb pensions no contributives i que són majors de 60 o 65 anys.

 

La directora general de Emergencia Habitacional visita Crevillent para reunirse con la Concejalía de Vivienda

  • La concejala de Vivienda y Mediación, Gema Candelaria Asencio, ha recibido a Purificación Peris en el Ayuntamiento de Crevillent para abordar las necesidades de los colectivos más vulnerables ante situaciones de pérdida de su vivienda y para mantener una reunión con uno de los fondos de inversión de mayor presencia en el municipio

Crevillent (19/05/2022).-. La Concejalía de Vivienda y Mediación ha recibido esta mañana en la Casa Consistorial crevillentina a la directora general de Emergencia Habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana, Purificación Peris, con el objetivo de mantener una reunión para abordar de manera conjunta los asuntos relacionados con la vivienda.

Gema Candelaria Asencio ha expresado que esta reunión es una actuación más en las que vienen colaborando ambas instituciones y que se enmarca en la política de atender a los colectivos más vulnerables ante las posibles situaciones de pérdida de su vivienda.

Además, la directora general y la edil han mantenido una reunión telemática con un fondo de inversión con el fin de alcanzar puntos de encuentro en los que las familias afectadas, y no los intereses economicisitas, sean el centro de las propuestas de solución. “Nuestra intención es materializar un convenio a tres bandas (Ayuntamiento, Generalitat Valenciana y Fondos de Inversión) basándonos en nuestra ordenanza municipal para poner a disposición viviendas vacías, en colaboración con las agencias inmobiliarias” ha afirmado la edil.

Por su parte, la directora general ha afirmado que “Crevillent es uno de los ejemplos más claros de las consecuencias de la especulación inmobiliaria que se produjo en toda la Comunidad Valenciana y más particularmente en Alicante, siendo muchas las familias afectadas, primero por la crisis del ladrillo, a la que hay que añadir la crisis sanitaria, y ahora la crisis por el conflicto bélico”.

Pero al mismo tiempo, continua la directora general, “el Ayuntamiento de Crevillent, y en especial su Concejalía de Vivienda, es ejemplo palmario de compromiso con sus residentes, de una entidad dispuesta a colaborar con la Generalitat en el logro del bienestar de la ciudadanía. Por eso, se desviven por lograr dar alternativa habitacional ante los desahucios, utilizando hasta el último céntimo de euro de las ayudas de vulnerabilidad que desde la Conselleria concedemos para ello”.

En este ejercicio la Conselleria ha concedido 36.842,11 € al Ayuntamiento de Crevillent para ayudas de emergencia, un importe con el que se ha podido asistir a 22 unidades de convivencia y que según ha comunicado la directora general aumentará de cara al próximo ejercicio.

Asimismo, desde la concejalía se media con las entidades bancarias para tratar de llegar a acuerdos con los fondos de inversión, que ponen en riesgo de pérdida de la vivienda a las familias crevillentinas, y se han adjudicado por el procedimiento de urgencias dos viviendas de patrimonio público de la Generalitat Valenciana a dos familias afectadas por lanzamientos.

Tras la reunión, Asencio y Peris han visitado viviendas de propiedad municipal, con el fin de analizar qué programas de actuación de la Conselleria resultarían más idóneos para mejorar las condiciones del parque de vivienda.

Purificación Peris ha aprovechado para adelantar que muy pronto desde su área se presentará el bono joven, que este año contará con importantes novedades, ya que en esta ocasión se otorgarán por concesión directa y con una duración de dos años, en lugar de uno como hasta ahora. Además, las ayudas al alquiler también se anunciarán con novedades, puesto que igualmente se concederán por dos años en lugar de uno y se tendrá en cuenta de forma especial por primera vez a la hora de baremar a las personas que alquilan una vivienda solas con pensiones no contributivas y que son mayores de 60 ó 65 años.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• Desde el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) se manda un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, al tiempo que se recomiendan una serie de consejos para sobrellevar este episodio de elevadas temperaturas

• La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este fenómeno adverso desde hoy jueves hasta el sábado 20 por temperaturas altas que podrían alcanzar los 42º

18 julio 2024

• El pleno tendrá lugar el próximo martes 23 de julio a las 12:00 horas donde se abordará la gestión del gobierno local en lo que se lleva de mandato, así como la situación actual de la localidad

• La primera edil destaca que “la finalidad de este pleno es que todos los grupos municipales pongan sobre la mesa cómo se encuentra Crevillent y qué queremos para él”

18 julio 2024

• Esta jornada se realizará el próximo 27 de julio y constará de una amplia variedad de actividades dirigidas a todo tipo de públicos

• Las actividades son totalmente gratuitas pero se es necesario tener entrada, las cuales se podrán recoger a partir de hoy, jueves 18 de julio en la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó” en el horario habitual de apertura

18 julio 2024