L’Escola de Formació Policial de Crevillent portarà el nom de l’agent Sergio Serna

  • La decisió compta amb la unanimitat tant dels integrants del Consell de Policia com per tots els partits del consistori crevillentí

Crevillent (23/04/2021).- Al Consell de Policia del passat dimarts 13 d’abril al tercer punt d’ordre del dia es va tractar la idoneïtat de nomenar amb la nomenclatura «escola de formació» als seminaris que des de la Regidoria de Protecció Ciutadana s’estan organitzant per a la formació contínua de la plantilla de Policia Local.

En paraules del regidor de Protecció Ciutadana, Josep Candela, «ens prenem la formació dels nostres agents com un projecte de present molt ambiciós i en aquest sentit volem ser un referent policial que siga reconegut també per les demés plantilles de Policia Local».

El caràcter d’aquests cursos i ponències encara que és municipal està obert a policies d’altres municipis, compta amb partida econòmica pròpia del mateix Ajuntament, té caràcter complementari al d’altres institucions com l’ASVRE o Diputació i en tots els cursos a més a més es tractarà de donar-los convalidació a través de l’ IVASPE.

El fet d’institucionalitzar els cursos programats com a projecte a consolidar ha portat a valorar pel Consell de Policia de donar un nom a aquesta Escola de Formació Policial i en eixe sentit ha estat unànime l’opinió de tots els components presents d’aprovar per unanimitat el posar-li el nom de l’agent recentment jubilat Sergio Serna.

L’Agent Sergio Serna Vergara, segons l’opinió del Consell de Policia, ha representat en la plantilla de la policia crevillentina els valors que des de l’Escola de Formació es volen impulsar. Compromís incansable amb el treball, recerca del perfeccionament continu i una relació d’arrelament entre el policia i el poble a qui serveix.

Aquest acord ha estat ratificat també per la part política de l’Ajuntament, anant com a punt a tractar en el ple del dilluns vinent i al qual tots els grups municipals ja han manifestat el seu vot favorable a aquesta denominació.

En paraules de l’edil de Policia, «aquest nomenament no només és un acte de justícia a qui ha aportat tots estos valors a la plantilla, sinó que també com ell mateix ha manifestat a l’hora de comunicar-li-ho, representa a tots aquells agents que en diferents èpoques del municipi han donat el millor de si en pro del servei públic. I és el nostre compromís que estos referents es vegen reflectits en esta decisió i que servisca per inspirar als futurs agents de la plantilla crevillentina «.

 

La Escuela de Formación Policial de Crevillent llevará el nombre del agente Sergio Serna

  • La decisión cuenta con la unanimidad tanto de los integrantes del Consell de Policia como por todos los partidos del consistorio crevillentino

Crevillent (23/04/2021).- En el Consell de Policia del pasado martes 13 de abril en el tercer punto de orden del día se trató la idoneidad de nombrar con nomenclatura de “escuela de formación” a los seminarios que desde la Concejalía de Protección Ciudadana se están organizando para la formación continua de la plantilla de Policía Local.

En palabras del concejal de Protección Ciudadana, Josep Candela, “nos tomamos la formación de nuestros agentes como un proyecto de presente muy ambicioso y en ese sentido queremos ser un referente policial que sea reconocible también para las demás plantillas de Policía Local”.

El carácter de estos cursos y ponencias aunque es municipal está abierto a policías de otros municipios, cuenta con partida económica propia del mismo Ayuntamiento, tiene carácter complementario al de otras instituciones como ASVRE o Diputación y en todos los cursos además se tratará de darle convalidación a través del IVASPE.

El hecho de institucionalizar los cursos programados como proyecto a consolidar ha llevado a valorar por el seno del Consell de Policia el dar un nombre a esta Escuela de Formación Policial y en ese sentido ha sido unánime el parecer de todos los componentes presentes de aprobar por unanimidad el darle el nombre del agente recientemente jubilado Sergio Serna.

El Agente Sergio Serna Vergara, en opinión del Consell de Policia, ha representado en la plantilla de la policía crevillentina los valores que desde la Escuela de Formación se quieren impulsar. Compromiso incansable con el trabajo, búsqueda del perfeccionamiento continuo y una relación de arraigo entre el policía y el pueblo al que se sirve.

Este acuerdo ha sido refrendado también por la parte política del Ayuntamiento, yendo como punto a tratar en el pleno del próximo lunes y al que todos los grupos municipales ya han manifestado su voto favorable a esta denominación.

En palabras del edil de Policía, “este nombramiento no solo es un acto de justicia a quien ha aportado todos estos valores a la plantilla, sino que como él mismo ha manifestado a la hora de comunicárselo, también representa a todos aquellos agentes que en diferentes épocas del municipio han dado lo mejor de sí en pro del servicio público. Y es nuestro compromiso que esos referentes se vean reflejados en esta decisión y que sirva para inspirar a los futuros agentes de la plantilla crevillentina”.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El Ayuntamiento de Crevillent invierte un total de 13.650 euros en becas durante el curso 2023 – 2024 y el plazo para presentar la documentación es desde hoy 17 de julio hasta el 6 de agosto

• La concejala de Cultura, Mónica San Emeterio, destaca que “con estas ayudas queremos contribuir al fomento de cultura artístico-musical del municipio de Crevillent”. Además, manifiesta que “la mejora de las enseñanzas universitarias y el desarrollo de una educación de calidad son factores básicos dentro de la política educativa y cultural”

17 julio 2024

• Esta actuación, que tendrá una duración aproximadamente de tres semanas, supondrá un coste total de 18.089 euros

• La edil del área, Pilar Mas Mas, ha manifestado que “esta actuación persigue mejorar la visibilidad de las zonas en las que se va a trabajar y con ello la seguridad de las mismas”

16 julio 2024

• En los primeros días de julio, las familias que tenían la oportunidad se trasladaban al Pinet, en carros tirados por mulas y cargados de los enseres para montar las barracas, mientras los demás se marchaban hacia el 18 de julio

16 julio 2024