L’Arxiu Municipal rememora el Crevillent de fa 100 anys

  • El Document del Mes de novembre recorda com era la localitat l’any 1921 a través de les pàgines de l’anuari comercial del fons documental de la “Fábrica de Alfombras Hijo de Augusto Mas”

Crevillent (05/11/2021).- A través de les pàgines de l’anuari comercial de 1921 del fons documental de la Fàbrica de Catifes Fill d’Augusto Mas, podem conéixer com era el nostre poble fa exactament uns 100 anys. Aquest tom de 1.575 pàgines recull tots els epígrafs comercials de les poblacions de les províncies d’Àlaba a Guipúscoa, entre les quals trobem la d’Alacant i la vila de Crevillent.

Aquest apartat comença amb informació de caràcter general relativa a la localitat, com el nombre d’habitants (10.796 i 237 per a la pedania de Sant Felip Neri), enumerant les principals autoritats locals, com l’alcalde, Antonio Polo, el secretari de l’Ajuntament, José Bergón, el jutge municipal, Calixto Rico, i el rector, Pascual Martínez, així com els encarregats del servei de correus i els mestres nacionals (fins a un total de catorze).

Aquesta introducció destaca la riquesa del camp crevillentí “del qual es rega més de la meitat per sis brolladors d’aigua potable, produeix oli, vi, ametles, garrofes, cereals, llegums, hortalisses i exquisides fruites”, prova d’això és que l’Arxiu Municipal conserva els llibres-registre de producció d’oli i vi d’aquells anys.

En aquells dies Crevillent comptava amb 3.000 edificis, si bé no s’esmenten les coves ni tampoc el castell d’origen medieval (encara en peus), i entre els monuments enumera el cementeri, el safareig, “el superb edifici” de l’església de La nostra Senyora de Betlem, inaugurada en 1829 amb capacitat per a 6.000 persones, el Mercat de Proveïments, el Teatre Chapí, les escoles i el passeig de Francs Rodríguez (actual Plaça de la Constitució), al qual l’Ajuntament va donar nom en agraïment al diputat pel districte d’Alacant entre 1907 i 1923.

En l’àmbit econòmic Crevillent destaca per la seua fabricació de catifes i estores de diferents fibres (cotó, llana, jute, abacà, jonc, espart i coco) amb gran quantitat de fàbriques que donaven ocupació a més de 8.000 obrers de tots dos sexes, sent el primer productor nacional en aquest sector. Els telers eren bàsicament de fusta, si bé la favorable conjuntura dels anys vint va afavorir l’augment de telers mecànics, com el cas de la fàbrica d’Augusto Mas o Fàbrica Gran, que comptava amb 24 telers manuals i 4 mecànics, d’un total de 162 repartits entre totes les fàbriques crevillentines.

Entre els 69 epígrafs de l’anuari apareixen comerços com a carnisseries, barberies, botigues de comestibles, ebenisteries, ferreteries, ferreries, paqueteries, sabateries i fins a barreteries, com la de Fernando Soler al carrer Sant Sebastià, número 5.

En el sector serveis, Crevillent comptava amb automòbils de viatgers a Elx, Aspe, Albatera i Catral, a càrrec de Jaime Miralles i Lorenzo Laustalet, 3 farmàcies, 4 cases d’hostes, 5 posades, 6 metges, 2 llevadores, 1 notari i 1 procurador.

El proveïment d’aigua estava a càrrec de la Crevillentina, institució fundada en 1902, adquirida per l’Ajuntament en 1964, mentre el servei de fluid elèctric estava a càrrec de la Popular Elèctrica San José, primera entitat creada a aquest efecte en 1914, posteriorment absorbida per Cooperativa Elèctrica.

El bon moment econòmic explica l’existència de diverses associacions d’oficis o gremis, com el d’espardenyer, costurers i costureres, fabricadores de catifes i estores, filadors, forners, barbers i teixidors, societats agrícoles com la de llauradors i per al reg, la Font Antiga i la Societat San José i María, la documentació de la qual va ser donada a l’Arxiu Municipal en 2010, per Salvador Puig Fuentes.

En l’àmbit cultural, Crevillent comptava amb dues bandes de música, La Filharmònica i la Primitiva, el Teatre Chapí, a més d’entitats com el Cercle Recreatiu, la Gran Peña i el Nou Casino.

La informació aportada per aquest anuari comercial es completa amb els padrons de la contribució industrial, que aporten la ubicació d’aquests comerços, en la seua major part situats entre els carrers Puríssima, Cor de Jesús, Plaça de l’Església Vella, Blasco Ibáñez, Sant Sebastià, Fonda, Llavador i Carmen, al costat de l’Ajuntament i la parròquia de La nostra Senyora de Betlem.

Les pàgines d’aquest anuari comercial ens permet conéixer com era Crevillent fa 100 anys des de diferents punts de vista: econòmic, demogràfic, urbanístic, social i cultural.

 

El Archivo Municipal rememora el Crevillent de hace 100 años

  • El Documento del Mes de noviembre recuerda cómo era la localidad en el año 1921 a través de las páginas del anuario comercial del fondo documental de la Fábrica de Alfombras Hijo de Augusto Mas

Crevillent (05/11/2021).- A través de las páginas del anuario comercial de 1921 del fondo documental de la Fábrica de Alfombras Hijo de Augusto Mas, podemos conocer cómo era nuestro pueblo hace exactamente un 100 años. Este tomo de 1.575 páginas recoge todos los epígrafes comerciales de las poblaciones de las provincias de Álava a Guipúzcoa, entre las cuales encontramos la de Alicante y la villa de Crevillent.

Este apartado comienza con información de carácter general relativa a la localidad, como el número de habitantes (10.796 y 237 para la pedanía de San Felipe Neri), enumerando las principales autoridades locales, como el alcalde, Antonio Polo, el secretario del Ayuntamiento, José Bergón, el juez municipal, Calixto Rico, y el párroco, Pascual Martínez, así como los encargados del servicio de correos y los maestros nacionales (hasta un total de catorce).

Esta introducción destaca la riqueza del campo crevillentino “del que se riega más de la mitad por seis manantiales de agua potable, produce aceite, vino, almendras, algarrobas, cereales, legumbres, hortalizas y exquisitas frutas,” prueba de ello es que el Archivo Municipal conserva los libros-registro de producción de aceite y vino de esos años.

Por entonces Crevillent contaba con 3.000 edificios, si bien no se mencionan las cuevas ni tampoco el castillo de origen medieval (todavía en pie), y entre los monumentos enumera el cementerio, el lavadero, “el soberbio edificio” de la iglesia de Nuestra Señora de Belén, inaugurada en 1829 con capacidad para 6.000 personas, el Mercado de Abastos, el Teatro Chapí, las escuelas y el paseo de Francos Rodríguez (actual Plaza de la Constitución), al que el Ayuntamiento dio nombre en agradecimiento al diputado por el distrito de Alicante entre 1907 y 1923.

En el ámbito económico Crevillent destaca por su fabricación de alfombras y esteras de diferentes fibras (algodón, lana, yute, abacá, junco, esparto y coco) con gran cantidad de fábricas que daban empleo a más de 8.000 obreros de ambos sexos, siendo el primer productor nacional en este sector. Los telares eran básicamente de madera, si bien la favorable coyuntura de los años veinte favoreció el aumento de telares mecánicos, como el caso de la fábrica de Augusto Mas o Fàbrica Gran, que contaba con 24 telares manuales y 4 mecánicos, de un total de 162 repartidos entre todas las fábricas crevillentinas.

Entre los 69 epígrafes del anuario aparecen comercios como carnicerías, barberías, tiendas de comestibles, ebanisterías, ferreterías, herrerías, paqueterías, zapaterías y hasta sombrererías, como la de Fernando Soler en la calle San Sebastián, número 5.

En el sector servicios, Cevillent contaba con automóviles de viajeros a Elche, Aspe, Albatera y Catral, a cargo de Jaime Miralles y Lorenzo Laustalet, 3 farmacias, 4 casas de huéspedes, 5 posadas, 6 médicos, 2 comadronas, 1 notario y 1 procurador.

El abastecimiento de agua estaba a cargo de La Crevillentina, institución fundada en 1902, adquirida por el Ayuntamiento en 1964, mientras el servicio de fluido eléctrico estaba a cargo de La Popular Eléctrica San José, primera entidad creada con este fin en 1914, posteriormente absorbida por Cooperativa Eléctrica.

El buen momento económico explica la existencia de varias asociaciones de oficios o gremios, como el de alpargateros, costureros y costureras, fabricantes de alfombras y esteras, hiladores, panaderos, barberos y tejedores, sociedades agrícolas como la de labradores y para el riego, la Fuente Antigua y la Sociedad San José y María, cuya documentación fue donada al Archivo Municipal en 2010, por Salvador Puig Fuentes.

En el ámbito cultural, Crevillent contaba con dos bandas de música, La Filarmónica y la Primitiva, el Teatro Chapí, además de entidades como el Círculo Recreativo, la Gran Peña y el Nuevo Casino.

La información aportada por este anuario comercial se completa con los padrones de la contribución industrial, que aportan la ubicación de estos comercios, en su mayor parte situados entre las calles Purísima, Corazón de Jesús, Plaza de la Iglesia Vieja, Blasco Ibáñez, San Sebastián, Mesón, Llavador y Carmen, junto al Ayuntamiento y la parroquia de Nuestra Señora de Belén.

Las páginas de este anuario comercial nos permite conocer cómo era Crevillent hace 100 años desde distintos puntos de vista: económico, demográfico, urbanístico, social y cultural.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• Desde el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) se manda un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, al tiempo que se recomiendan una serie de consejos para sobrellevar este episodio de elevadas temperaturas

• La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este fenómeno adverso desde hoy jueves hasta el sábado 20 por temperaturas altas que podrían alcanzar los 42º

18 julio 2024

• El pleno tendrá lugar el próximo martes 23 de julio a las 12:00 horas donde se abordará la gestión del gobierno local en lo que se lleva de mandato, así como la situación actual de la localidad

• La primera edil destaca que “la finalidad de este pleno es que todos los grupos municipales pongan sobre la mesa cómo se encuentra Crevillent y qué queremos para él”

18 julio 2024

• Esta jornada se realizará el próximo 27 de julio y constará de una amplia variedad de actividades dirigidas a todo tipo de públicos

• Las actividades son totalmente gratuitas pero se es necesario tener entrada, las cuales se podrán recoger a partir de hoy, jueves 18 de julio en la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó” en el horario habitual de apertura

18 julio 2024