L’alumnat de Crevillent destaca pel seu compromís contra l’assetjament en les “II Jornades de Convivència”

  • L’esdeveniment s’ha centrat a fomentar la figura del “Observador o Observadora de la Convivència”, que es tradueix a animar l’alumnat al fet que pare atenció als possibles senyals d’assetjament escolar en companys amb la finalitat de fer una detecció precoç del problema

Crevillent (10/02/2023).- Hui s’han celebrat les “II Jornades de Convivència” a la Ciutat del Futbol Juanfran Torres. Des del curs escolar 21/22, la Regidoria d’Educacióal, al costat del Gabinet Psicopedagògic Municipal i les orientadores dels centres educatius, està promovent un Pla de Prevenció de l’Assetjament Escolar juntament amb els centres educatius de Crevillent. L’esdeveniment ha sigut inaugurat per l’inspector d’Educació, Manuel Abellaneda Lari, i ha comptat amb la presència del regidor d’Educació Jesús Ruiz, així com la dels directors dels col·legis i instituts locals.

A l’acte han assistit uns 120 estudiants de Crevillent, que s’han implicat de manera unànime en la realització de les diferents activitats. Cal destacar que no sols s’ha creat un ambient de diversió, sinó que també cal esmentar que no hi ha hagut cap mena d’incidència. A més, aquestes jornades no sols es plantegen per a la realització anual, sinó que també es pretén que es facen en els centres educatius de la mà dels “Observadors i Observadores” amb els seus companys i companyes.

L’objectiu principal de l’esdeveniment ha sigut el de conscienciar el conjunt de la comunitat educativa sobre la importància d’observar el nostre entorn per a detectar senyals en companys que pogueren estar patint assetjament escolar. Alguns dels símptomes són, estar sol o sola molt de temps, tindre por contínuament o participar poc a classe.

Jesús Ruiz, ha volgut aprofitar l’acte per a destacar que “l’assetjament escolar no és una cosa nova, de fet, és un problema que ha existit sempre. És per això que cal canviar les dinàmiques si volem acabar amb aquest greu problema. Aquests esdeveniments són molt importants per a fomentar la cultura de la no-violència i dotar l’alumnat d’eines per a previndre els conflictes de manera precoç i pacífica”.

Per això, tal com aconsella la Conselleria d’Educació en la seua pàgina de recursos, s’està introduint un concepte en els Col·legis i Instituts denominat Observador o Observadora de la Convivència. Aquesta figura ajuda a fomentar i potenciar els llaços d’unió entre centres amb l’objectiu de previndre l’assetjament escolar.

L’inspector d’Educació, Manuel Abellaneda Lari, ha indicat que “És fonamental que actes d’aquesta índole se celebren en tots els centres educatius de la nostra comunitat. Hui atenem a tot un exemple de lluita activa contra un problema que fa massa temps que ignorem, o en defecte d’això, que fem esforços insuficients”.

Durant l’esdeveniment, l’alumnat de 5é, 6é, 1r ESO i 2n ESO, ha desenvolupat tres dinàmiques dirigides per les orientadores dels centres d’educació primària i secundària.

Primer, l’anomenada “DINÀMICA DEL CABDELL”, l’objectiu del qual a més de realitzar les presentacions, és aconseguir un entramat per a reflexionar que tots estem relacionats, connectats, ens donem suport els uns als altres i hem de conviure en harmonia.

Després s’ha dut a terme la del “SEMÀFOR” en la qual s’han treballat, amb frases, els comportaments i actes que s’han d’evitar i els que hem de fomentar.

Finalment s’ha realitzat l’activitat “REFLEXIÓ INDIVIDUAL”, amb la qual, a través de missatges escrits, es destaca per què és important disposar d’Observadors de la Convivència.

L’edil, Jesús Ruiz, ha indicat que l’enorgulleix profundament la gran participació i implicació de l’alumnat en totes les dinàmiques, a més de les ganes que han manifestat d’ajudar els companys i companyes que pogueren estar patint assetjament.

 

El alumnado de Crevillent destaca por su compromiso contra el acoso en las “II Jornadas de Convivencia”

  • El evento se ha centrado en fomentar la figura del “Observador o Observadora de la Convivencia”, que se traduce en animar al alumnado a que preste atención a las posibles señales de acoso escolar en compañeros, con la finalidad de hacer una detección precoz del problema

Crevillent (10/02/2023).- Hoy se han celebrado las “II Jornadas de Convivencia” en la Ciudad del Fútbol Juanfran Torres. Desde el curso escolar 21/22, la Concejalía de Educación, junto al Gabinete Psicopedagógico Municipal y las orientadoras de los centros educativos, está promoviendo un Plan de Prevención del Acoso Escolar junto con los centros educativos de Crevillent. El evento ha sido inaugurado por el inspector de Educación, Manuel Abellaneda Lari, y ha contado con la presencia del concejal de Educación Jesús Ruiz, así como la de los directores de los colegios e institutos locales.

Al acto han asistido unos 120 estudiantes de Crevillent, que se han implicado de manera unánime para la realización de las distintas actividades. Cabe destacar que no solo se ha creado un ambiente de diversión, sino que no ha habido ningún tipo de incidencia. Además, estas jornadas no solo se plantean para su realización anual, sino que también se pretende que se realicen en los centros educativos de la mano de los “Observadores y Observadoras” con sus compañeros y compañeras.

El objetivo principal del evento ha sido el de concienciar al conjunto de la comunidad educativa sobre la importancia de observar nuestro entorno para detectar señales en compañeros que pudiesen estar sufriendo acoso escolar. Algunos de los síntomas son, el estar solo o sola mucho tiempo, el tener miedo continuamente o el participar poco en clase.

Jesús Ruiz, ha querido aprovechar el acto para destacar que “el acoso escolar no es algo nuevo, de hecho es un problema que ha existido siempre. Es por ello que hay que cambiar las dinámicas si queremos acabar con este grave problema. Estos eventos son muy importantes para fomentar la cultura de la no violencia y dotar al alumnado de herramientas para prevenir los conflictos de manera precoz y pacífica”.

Por ello, tal y como aconseja la Conselleria de Educación en su página de recursos, se está introduciendo un concepto en los Colegios e Institutos denominado Observador o Observadora de la Convivencia. Esta figura ayuda a fomentar y potenciar los lazos de unión entre centros con el objetivo de prevenir el acoso escolar.

El inspector de Educación, Manuel Abellaneda Lari, ha indicado que “Es fundamental que actos de esta índole se celebren en todos los centros educativos de nuestra comunidad. Hoy atendemos a todo un ejemplo de lucha activa contra un problema que llevamos demasiado tiempo ignorando, o en su defecto, realizando esfuerzos insuficientes”.

Durante el evento, el alumnado de 5º, 6º, 1º ESO y 2º ESO, ha desarrollado tres dinámicas dirigidas por las orientadoras de los centros de educación primaria y secundaria.

Primero la llamada “DINÁMICA DEL OVILLO”, cuyo objetivo además de realizar las presentaciones, es conseguir un entramado para reflexionar que todos estamos relacionados, conectados, nos apoyamos unos en otros y debemos convivir en armonía.

Después se ha llevado a cabo la del “SEMAFORO” donde se ha trabajado con frases los comportamientos y actos que se deben evitar y los que debemos fomentar.

Por último se ha realizado la actividad “REFLEXION INDIVIDUAL”, con la que a través de mensajes escritos se destaca el por qué es importante disponer de Observadores de la Convivencia.

El edil, Jesús Ruiz, ha indicado que le enorgullece profundamente la gran participación e implicación del alumnado en todas las dinámicas, además de las ganas que han manifestado de ayudar a sus compañeros y compañeras que pudieran estar sufriendo acoso.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024