L’alcalde de Crevillent signa la Declaració del Baix Vinalopó en defensa del Transvasament Tajo-Segura

  • Els alcaldes i alcaldesses de Crevillent, Elx, Santa Pola i la Vega Baixa, representants del Consell, membres de les organitzacions agràries i entitats de regants es reuneixen a Elx per a expressar la seua unitat enfront de la reducció de cabals del Tajo-Segura

Crevillent (21/05/2021).- Aquest matí s’ha dut a terme en el Saló de Plens de l’Ajuntament d’Elx la signatura de la “Declaració del Baix Vinalopó en defensa del transvasament Tajo-Segura”. Un document signat per l’alcalde de Crevillent José Manuel Penalva, el secretari autonòmic d’Agricultura Roger Llanes, l’alcalde d’Elx Carlos González i l’alcaldessa de Santa Pola Loreto Serrano, al costat d’altres representants institucionals, representants dels sindicats de regants, organitzacions empresarials, agràries i d’exportadors i cooperatives agràries. Aquesta declaració està recolzada pel secretari autonòmic d’Agricultura, Roger Llanes, i per la delegada territorial de la Generalitat a Alacant, Antonia Moreno, que han sigut presents en l’acte.

En l’acte s’ha posat de manifest la unitat en la defensa ferma del manteniment de les aportacions d’aigua als municipis del Baix Vinalopó i la Vega Baixa, un element fonamental per a sectors com l’agricultura i les indústries vinculades a l’àmbit agroalimentari així com per al proveïment d’aigua potable a les poblacions. Entre altres punts, s’ha sol·licitat al Ministeri de Transició Ecològica un gran acord sobre el Transvasament, perquè qualsevol canvi tinga en compte el criteri de totes les parts implicades, tant institucions com usuaris, i que s’arribe a una solució de consens i d’equilibri entre la garantia en el manteniment del nivell dels embassaments de capçalera del Tajo i els interessos dels regants de la conca del Segura.

L’alcalde de Crevillent ha incidit en què tota decisió sobre polítiques públiques i l’aigua ha de tindre en compte a qui repercuteix i els interessos dels afectats i ha esmentat la necessitat de fugir de plantejaments simplistes i posar sobre la taula arguments consistents i seriosos mitjançant propostes de cohesió i unitat. “Si som conscients de la complexitat del problema podrem donar solucions a tots ells actuant en tots els fronts: defensant el Transvasament, la innovació en la dessalació per a aconseguir un cost més econòmic i la reutilització de l’aigua, l’optimització dels nostres propis recursos hídrics, un urbanisme racional i consums i consumidors eficients”.

Només si actuem des de la unitat comptant amb totes les administracions i la societat civil afectada, des d’arguments potents i seriosos i actuant en tots els fronts, podrem construir un gestió de l’aigua per a la nostra terra amb futur i preparada per a grans reptes com el canvi climàtic i, sobretot enviarem un missatge clar. No admetrem en cap cas que de manera unilateral es canvien les regles del joc i tant la Generalitat com els propis ajuntaments afectats hem d’oposar-nos política i jurídicament a aquesta decisió” ha afirmat José Manuel Penalva.

 

El alcalde de Crevillent firma la Declaración del Baix Vinalopó en defensa del Trasvase Tajo-Segura

  • Los alcaldes y alcaldesas de Crevillent, Elche, Santa Pola y la Vega Baja, representantes del Consell, miembros de las organizaciones agrarias y entidades de regantes se reúnen en Elche para expresar su unidad frente a la reducción de caudales del Tajo-Segura

Crevillent (21/05/2021).- Esta mañana se ha llevado a cabo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche la firma de la “Declaración del Baix Vinalopó en defensa del trasvase Tajo-Segura”. Un documento firmado por el alcalde de Crevillent José Manuel Penalva, el secretario autonómico de Agricultura Roger Llanes, el alcalde de Elche Carlos González y la alcaldesa de Santa Pola Loreto Serrano, junto a otros representantes institucionales, representantes de los sindicatos de regantes, organizaciones empresariales, agrarias y de exportadores y cooperativas agrarias. Esta declaración está respaldada por el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, y por la delegada territorial de la Generalitat en Alicante, Antonia Moreno, que han estado presentes en el acto.

En el acto se ha puesto de manifiesto la unidad en la defensa firme del mantenimiento de los aportes de agua a los municipios del Baix Vinalopó y la Vega Baja, un elemento fundamental para sectores como la agricultura y las industrias vinculadas al ámbito agroalimentario así como para el abastecimiento de agua potable a las poblaciones. Entre otros puntos, se ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica un gran acuerdo sobre el Trasvase, para que cualquier cambio tenga en cuenta el criterio de todas las partes implicadas, tanto instituciones como usuarios, y que se llegue a una solución de consenso y de equilibrio entre la garantía en el mantenimiento del nivel de los embalses de cabecera del Tajo y los intereses de los regantes de la cuenca del Segura.

El alcalde de Crevillent ha incidido en que toda decisión sobre políticas públicas y el agua debe tener en cuenta a quien repercute y los intereses de los afectados y ha mencionado la necesidad de huir de planteamientos simplistas y poner sobre la mesa argumentos consistentes y serios mediante propuestas de cohesión y unidad. “Si somos conscientes de la complejidad del problema podremos dar soluciones a todos ellos actuando en todos los frentes: defendiendo el Trasvase, la innovación en la desalación para lograr un coste más económico y la reutilización del agua, la optimización de nuestros propios recursos hídricos, un urbanismo racional y consumos y consumidores eficientes”.

Solo si actuamos desde la unidad contando con todas las administraciones y la sociedad civil afectada, desde argumentos potentes y serios y actuando en todos los frentes, podremos construir un gestión del agua para nuestra tierra con futuro y preparada para grandes retos como el cambio climático y, sobre todo enviaremos un mensaje claro. No admitiremos en ningún caso que de forma unilateral se cambien las reglas del juego y tanto la Generalitat como los propios ayuntamientos afectados debemos oponernos política y jurídicamente a esta decisión” ha afirmado José Manuel Penalva.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024