L’Ajuntament de Crevillent realitza gestions per a dotar d’aigua potable a la zona de Partida Fossos

  • Per part de la Regidoria de Serveis Públics s’està estudiant fer extensiva aquesta mesura a altres llocs com Ermitetes i Castell Vell “a poc a poc i malgrat les dificultats i els llargs tràmits que això comporta, per a fer-ho viable tan prompte com siga possible”

Crevillent (16/11/2022).- Des de la Regidoria de Serveis Públics de Crevillent s’està treballant per a intentar habilitar el servei d’aigua en zones de la localitat que fins al moment no compten amb ell, en aquest cas concretament en l’àrea de Partida Fossos.

És un compromís del Govern del Canvi portar aigua a la zona coneguda com Els Pontets. Ahir vam tindre una reunió amb els veïns i veïnes per a informar-los de la situació actual en la qual ens trobem. Ja tenim un estudi econòmic de la canalització a Partida Fossos i, al costat d’Hidraqua, estem treballant per a preparar un pla especial per a aquesta zona, amb l’objectiu de garantir la prestació als crevillentins i crevillentines que tenen un habitatge en aquesta ubicació”, afirma l’edil Noemí Candela.

Per al Govern Municipal l’aigua potable és un servei fonamental que s’ha de prestar a tota la ciutadania, per això s’està realitzant gestions per a millorar-lo a poc a poc, malgrat les dificultats i els llargs tràmits que això comporta, i poder fer-ho viable i extensible a altres zones tan prompte com siga possible.

Noemí Candela incideix en què “hem de ser conscients que els tràmits administratius i la inversió que això suposa farà que s’allargue en el temps, però ja hem fet els primers passos. En els pròxims mesos anem a portar un acord a ple amb el compromís que, estiga qui estiga en el govern, siga un acord que perdure en el temps i que, estiga la persona que estiga en aquesta regidoría, es duga a terme””.

La regidora explica que prompte podran accedir a l’aigua potable aquells habitatges de la zona de Partida Fossos que complisquen els requisits establits en el pla especial. “Sabem que hi ha cases que en el seu moment es van construir de manera irregular, però en les normes administratives quan passa una temps determinat això prescriu i ja es pot regularitzar la situació, per la qual cosa s’intentarà obrir el ventall perquè la majoria dels habitatges puguen tindre aigua sempre que complisquen les condicions obligatòries”, afig Candela.

D’altra banda, des del Govern Municipal assenyalen que s’està estudiant la viabilitat d’habilitar el servei d’aigua potable a altres llocs del terme municipal com Ermitetes i Castell Vell, un procés que comporta tràmits burocràtics molt llargs.

S’ha començat per Partida Fossos perquè era la zona més factible, ara continuem treballant per a aconseguir aigua en la resta de la zona d’Els Pontets i estem buscant finançament econòmic estatal i europeu per a poder fer-ho possible i que tots els veïns i veïnes de Crevillent puguen tindre proveïment d’aigua potable”, indica la responsable de Serveis Públics.

 

El Ayuntamiento de Crevillent realiza gestiones para dotar de agua potable a la zona de Partida Fossos

  • Por parte de la Concejalía de Servicios Públicos se está estudiando hacer extensiva esta medida a otros lugares como Ermitetes y Castell Vell “poco a poco y a pesar de las dificultades y los largos trámites que esto conlleva, para hacerlo viable lo más pronto posible”

Crevillent (16/11/2022).- Desde la Concejalía de Servicios Públicos de Crevillent se está trabajando para intentar habilitar el servicio de agua en zonas de la localidad que hasta el momento no cuentan con él, en este caso concretamente en el área de Partida Fossos.

Es un compromiso del Govern del Canvi llevar agua a la zona conocida como Els Pontets. Ayer tuvimos una reunión con los vecinos y vecinas para informarles de la situación actual en la que nos encontramos. Ya tenemos un estudio económico de la canalización en Partida Fossos y, junto a Hidraqua, estamos trabajando para preparar un plan especial para esta zona con el objetivo de garantizar la prestación a los crevillentinos y crevillentinas que tienen una vivienda en esta ubicación”, afirma la edil Noemí Candela.

Para el Gobierno Municipal el agua potable es un servicio fundamental que se tiene que prestar a toda la ciudadanía, por ello se está realizando gestiones para mejorarlo poco a poco, a pesar de las dificultades y de los largos trámites que esto conlleva, y hacerlo viable y extensible a otras zonas lo más pronto posible.

Noemí Candela incide en que “tenemos que ser conscientes que los trámites administrativos y la inversión que esto supone hará que se alargue en el tiempo, pero ya hemos dado los primeros pasos. En los próximos meses vamos llevar un acuerdo a pleno con el compromiso de que, esté quien esté en el gobierno, sea un acuerdo que perdure en el tiempo y que, esté la persona que esté en esta concejalía, se lleve a cabo”.

La concejala explica que pronto podrán acceder al agua potable aquellas viviendas de la zona de Partida Fossos que cumplan los requisitos establecidos en el plan especial. “Sabemos que hay casas que en su día se construyeron de manera irregular, pero en las normas administrativas cuando pasa una tiempo determinado esto prescribe y ya se puede regularizar la situación, por lo que se va a intentar abrir el abanico para que la mayoría de las viviendas puedan tener agua siempre que cumplan las condiciones obligatorias”, añade Candela.

Por otra parte, desde el Gobierno Municipal señalan que se está estudiando la viabilidad de habilitar el servicio de agua potable a otros lugares del término municipal como Ermitetes y Castell Vell, un proceso que conlleva trámites burocráticos muy largos.

Se ha comenzado por Partida Fossos porque era la zona más factible, ahora continuamos trabajando para conseguir agua en el resto de la zona de Els Pontets y estamos buscando financiación económica estatal y europea para poder hacerlo posible y que todos los vecinos y vecinas de Crevillent puedan tener abastecimiento de agua potable”, indica la responsable de Servicios Públicos.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024