L’Ajuntament de Crevillent posa al servei de la seua ciutadania “JUSTIPROP”, un nou servei d’orientació jurídica gratuït finançat per la Generalitat

  • Gràcies a la Conselleria de Justícia de la Generalitat Valenciana, Crevillent compta des del passat 21 de setembre amb un nou servei d’orientació, assessorament i informació jurídica, prestat per part de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Elx (ICAE) en col·laboració amb la Regidoria de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Crevillent.

Crevillent (22/09/2022).- L’Ajuntament de Crevillent integra un nou servei per a acostar la justícia de manera gratuïta al seu veïnat. JUSTIPROP, ha sigut finançat per la Generalitat i és prestat per professionals del col·legi d’advocats d’Elx. En la planta baixa de la Casa de Cultura s’ha habilitat l’oficina JUSTIPROP que estarà en funcionament els dimecres de 9:00h. a 13:00h., i en la qual caldrà obtindre una cita prèvia per a ser atesos.

El regidor de l’àrea i Primer Tinent d’Alcalde, Manuel Penalva Alarcón, ha explicat que es tracta d’un nou servei que es posa a la disposició dels crevillentins, de manera totalment gratuïta. Aquest servei atorga a la ciutadania informació en matèria d’accés a la justícia, mediació, assistència a les víctimes de delictes i protecció dels drets. Informació sobre la ubicació i dades de contacte de tota mena d’organismes relacionats amb els processos judicials. Informació sobre tràmits administratius dels Registres Civil, Mercantil i de la Propietat. També ofereix assessorament i orientació jurídics previs al procés jurídic, quan hi haja voluntat d’evitar el conflicte, amb el recentment implantat servei MEDIAPROP a l’Ajuntament de Crevillent. Finalment, s’ofereix suport per a realitzar consultes electròniques de tràmits judicials o administratius en matèria de justícia, tot col·laborant amb els Serveis d’Orientació Jurídica.

D’entre tots els serveis oferits, Manuel Penalva Alarcón destaca el suport ciutadà per a realitzar consultes sobre tràmits corresponents en matèria de justícia gratuïta. En aquest nou servei s’informarà de tot allò corresponent a aquest tema, així com de la documentació necessària, i en cas necessari, se li demana cita al ciutadà per a personar-se davant del Servei d’Orientació Jurídica situat a la Ciutat de la Justícia d’Elx i iniciar l’expedient.

El servei JUSTIPROP es presta tots els dimecres de l’any (excepte en festius i el mes d’agost) en horari de 9.00h. a 13.00h. a la planta baixa de la Casa Municipal de Cultura, on s’ha habilitat l’oficina JUSTIPROP. Per a demanar cita, es pot realitzar en citaprevia.crevillent.es clicant en sol·licitud de cita, i seleccionant en l’apartat oficina “Ajuntament” i en servicio “Servei JUSTIPROP”. Cal destacar que es pot acudir fins i tot sense cita prèvia en el qual el ciutadà serà igualment atés en cas d’haver-hi disponibilitat.

Des de la Regidoria de Serveis Jurídics s’han preparat uns tríptics informatius que en breu estaran disponibles a l’Ajuntament, Jutjat de pau i Casa Municipal de Cultura, conclou l’edil Manuel Penalva.

 

El Ayuntamiento de Crevillent pone al servicio de su ciudadanía “JUSTIPROP”, un nuevo servicio de orientación jurídica gratuito financiado por la Generalitat

  • Gracias a la Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana, Crevillent cuenta desde el pasado 21 de septiembre, con un nuevo servicio de orientación, asesoramiento e información jurídica, prestado por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE) en colaboración con la Concejalía de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Crevillent.

Crevillent (22/09/2022).- El Ayuntamiento de Crevillent integra un nuevo servicio para acercar la justicia de manera gratuita a su vecindario. JUSTIPROP, ha sido financiado por la Generalitat y es prestado por profesionales del colegio de abogados de Elche. En la planta baja de la Casa de Cultura se ha habilitado la oficina JUSTIPROP que estará en funcionamiento los miércoles de 9:00h. a 13:00h., y en la que para ser atendidos habrá que obtener una cita previa.

El concejal del área y Primer Teniente de Alcalde Manuel Penalva Alarcón, ha explicado que se trata de un nuevo servicio que pone a disposición de los crevillentinos, de manera totalmente gratuita. Dicho servicio otorga a la ciudadanía información en materia de acceso a la justicia, mediación, asistencia a las víctimas de delitos y protección de los derechos. Información sobre la ubicación y datos de contacto de todo tipo de organismos relacionados con los procesos judiciales. Información sobre trámites administrativos ante los Registros Civil, Mercantil y de la Propiedad. También ofrece asesoramiento orientación jurídicos previos al proceso jurídico, cuando haya voluntad de evitar el conflicto, con el recién implantado servicio MEDIAPROP en el Ayuntamiento de Crevillent. Por último, se ofrece apoyo para realizar consultas electrónicas de trámites judiciales o administrativos en materia de justicia colaborando con los Servicios de Orientación Jurídica.

De entre todos los servicios ofrecidos, Manuel Penalva Alarcón, destaca el apoyo ciudadano para realizar consultas sobre trámites correspondientes en materia de justicia gratuita. En este nuevo servicio se va a informar de todo lo correspondiente a ese tema, así como de la documentación necesaria, y en caso necesario, se le pide cita al ciudadano para personarse ante el Servicio de Orientación Jurídica situado en el Palacio de Justicia de Elche e iniciar el expediente.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El Ayuntamiento de Crevillent invierte un total de 13.650 euros en becas durante el curso 2023 – 2024 y el plazo para presentar la documentación es desde hoy 17 de julio hasta el 6 de agosto

• La concejala de Cultura, Mónica San Emeterio, destaca que “con estas ayudas queremos contribuir al fomento de cultura artístico-musical del municipio de Crevillent”. Además, manifiesta que “la mejora de las enseñanzas universitarias y el desarrollo de una educación de calidad son factores básicos dentro de la política educativa y cultural”

17 julio 2024

• Esta actuación, que tendrá una duración aproximadamente de tres semanas, supondrá un coste total de 18.089 euros

• La edil del área, Pilar Mas Mas, ha manifestado que “esta actuación persigue mejorar la visibilidad de las zonas en las que se va a trabajar y con ello la seguridad de las mismas”

16 julio 2024

• En los primeros días de julio, las familias que tenían la oportunidad se trasladaban al Pinet, en carros tirados por mulas y cargados de los enseres para montar las barracas, mientras los demás se marchaban hacia el 18 de julio

16 julio 2024