L’Ajuntament de Crevillent adjudica a Enercoop l’ús de 21 espais públics per al desplegament de la Comunitat Energètica COMPTEM

  • És el primer ajuntament d’Espanya a licitar de manera integral l’ús de cobertes i espais municipals i posar-los al servei d’una comunitat energètica.

  • Es contemplen 15.000 metres quadrats de superfície destinats a albergar instal·lacions d’autoconsum col·lectiu en el nucli urbà.

20.09.2021. Crevillent. Després de la posada en marxa oficial de la primera cèl·lula d’autoconsum col·lectiu de la comunitat energètica COMPTEM-Crevillent, durant el desenvolupament de la Jornada “Comunitats Energètiques: Participació Ciutadana en la Transició Energètica” coorganitzada per el “Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía” (IDAE) i el Grup Enercoop, l’Ajuntament de Crevillent ha fet pública l’adjudicació de la licitació de fins a 15.000 metres quadrats de superfície destinats a instal·lar sistemes de producció energètica a partir d’energia solar fotovoltaica en règim d’autoconsum col·lectiu en el municipi, després de la seua aprovació divendres passat 17 de setembre en Junta de Govern.

Durant la citada Jornada, desenvolupada a Crevillent per tractar-se de la iniciativa més representativa en el territori nacional en el camp de les comunitats energètiques, es va presentar el nou ecosistema amb els principis generals de les línies d’ajuda dirigides a comunitats energètiques. L’acte va comptar amb l’assistència de la vicepresidenta tercera del Govern d’Espanya i ministra per a la Transició Energètica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera; la secretària d’Estat d’Energia, Sara Aagesen; el director general de l’IDAE, Joan Groizard ,i el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, Rafael Climent, entre altres personalitats.

Aquesta adjudicació dona llum verda al desplegament integral del projecte COMPTEM (Comunitat Per a la Transició Energètica Municipal) en tot el municipi, després d’un llarg procés de licitació pública que ha resultat especialment complex per ser el primer d’aquestes característiques que es duu a terme al país, la qual cosa ha obligat a donar-li forma des del punt de vista jurídic i administratiu.

L’adjudicació comporta la concessió demanial a la Cooperativa Elèctrica de Crevillent (Grup Enercoop) de 21 espais públics municipals destinats a la instal·lació de cèl·lules d’autoconsum col·lectiu que facilitaran el desplegament de la comunitat energètica COMPTEM. Aquesta cessió d’ús contempla com a contrapartida la instal·lació de panells informatius digitals per a oferir informació energètica a la ciutadania, amb un marcat vessant pedagògic i de culturització sobre la gestió activa i l’ús responsable de l’energia, que serà compatible amb la informació institucional, cultural, esportiva i de les entitats cíviques.

En paraules de José Manuel Penalva, alcalde del consistori crevillentí “amb aquesta aprovació el nostre ajuntament es converteix en el primer a realitzar una cessió total d’espais públics municipals per a impulsar el desplegament d’una comunitat energètica en un municipi. No ha sigut una tasca fàcil tenint en compte que hem hagut de trepitjar una senda encara no existent, però ara mateix estem en condicions d’afirmar que som pioners a escala estatal a generalitzar un model d’autoconsum col·lectiu a partir d’energies renovables”.

Així mateix, l’alcalde del municipi ha volgut agrair tant a la Cooperativa Elèctrica de Crevillent com al Grup Enercoop el seu paper com a promotor del projecte i la seua perseverança i idees clares i innovadores, “entenent sempre quin ha de ser el camí a seguir en el futur de la generació, distribució i comercialització d’energia, transitant cap a un model participatiu, democràtic, digital i sostenible econòmica i mediambientalment”. Igualment, també recorda Penalva la petició llançada durant la seua intervenció en l’obertura de la jornada celebrada a Crevillent, en la qual expressava la necessitat de “posar les coses fàcils als Ajuntaments, retornar-los la plena autonomia municipal i eliminar determinades tuteles, com les regles fiscals o la taxa de reposició d’efectius, perquè puguen afrontar grans reptes com el que ja està afrontant amb èxit la Comunitat Energètica COMPTEM-Crevillent”. A aquesta petició se suma la d’establir un marc normatiu del sector elèctric i un marc normatiu de règim local i de contractació, congruents entre si, amb l’objectiu que els Ajuntaments puguen gestionar directament, o col·laborar amb el sector privat, perquè altres projectes d’aquesta índole puguen desenvolupar-se.


Primera cèl·lula d’autoconsum col·lectiu de COMPTEM

Al novembre de 2019 el Grup Enercoop va presentar a Crevillent de manera pionera a Espanya el seu projecte de comunitat energètica COMPTEM. Aquest projecte va anar avançant durant 2020, malgrat les circumstàncies desfavorables provocades per la COVID19, fins a concretar-se en la posada en marxa de la seua primera cèl·lula pilot d’autoconsum col·lectiu, en la pedania crevillentina de El Realengo en un acte que va ser retransmés en directe des del canal de Youtube del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Joaquín Mas, director general del Grup Enercoop, assenyalava que “amb aquesta primera cèl·lula d’autoconsum hem demostrat que aquest model és viable, fins i tot per al cas més complex dels contemplats en la legislació espanyola: autoconsum col·lectiu, amb emmagatzematge energètic, a través de xarxa, amb excedents i amb compensació simplificada; i tot això concentrant 65 punts de subministrament, la qual cosa la converteix en la instal·lació amb major nombre d’usuaris del país”. Des del Grup Enercoop s’ha volgut destacar també “la importància de la innovació durant tot el procés, no sols tecnològica, sinó conceptual, normativa, en mecanismes de suport, en procediments de licitació, en fórmules de finançament, en tramitació administrativa i des de l’òptica social, unificant tots aquests conceptes sota el terme i+C, o cosa que és el mateix, innovació més ciutadania”, explica Joaquín Mas. Especialment rellevant ha sigut, continua Mas, “la labor realitzada per la direcció general d’Indústria, Energia i Mines de la Generalitat Valenciana, liderada per la seua directora Empar Martínez, també present en l’acte, que ha aconseguit en un temps rècord donar forma administrativa per primera vegada en la Comunitat Valenciana a una instal·lació d’aquesta dimensió”.

Aquesta primera experiència pilot ha permés concretar al model des del punt de vista tècnic, normatiu, jurídic, administratiu i social, i la seua viabilitat ja permet replicar la seua replicació en altres zones del municipi. De manera específica, ja es troben en desenvolupament 5 noves cèl·lules d’autoconsum col·lectiu que s’espera entren en funcionament a principis de 2022. Així, Grup Enercoop considera que, en el marc del procés de licitació ara resolt per l’Ajuntament de Crevillent, es podrà instal·lar més d’1 MW de potència fotovoltaica en el nucli urbà en els pròxims 2 anys.

El know-how adquirit ja ha despertat interés en altres poblacions o entitats, amb els qui Grup Enercoop està compartint el model, acompanyant-los en el procés de creació de comunitats energètiques, amb l’objectiu últim de reduir la factura elèctrica de la ciutadania.

 

 

El Ayuntamiento de Crevillent adjudica a Enercoop el uso de 21 espacios públicos para el despliegue de la Comunidad Energética COMPTEM

  • Es el primer ayuntamiento de España en licitar de forma integral el uso de cubiertas y espacios municipales y ponerlos al servicio de una comunidad energética.

  • Se contemplan 15.000 metros cuadrados de superficie destinados a albergar instalaciones de autoconsumo colectivo en el casco urbano.

20.09.2021. Crevillent. Apenas dos días después de la puesta en marcha oficial de la primera célula de autoconsumo colectivo de la comunidad energética COMPTEM-Crevillent, durante el desarrollo de la Jornada “Comunidades Energéticas: Participación Ciudadana en la Transición Energética” coorganizada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y el Grupo Enercoop, el Ayuntamiento de Crevillent ha hecho pública la adjudicación de la licitación de hasta 15.000 metros cuadrados de superficie destinados a instalar sistemas de producción energética a partir de energía solar fotovoltaica en régimen de autoconsumo colectivo en el municipio, tras su aprobación el pasado viernes 17 de septiembre en Junta de Gobierno.

Durante la citada Jornada, desarrollada en Crevillent por tratarse de la iniciativa más representativa en el territorio nacional en el campo de las comunidades energéticas, se presentó el nuevo ecosistema con los principios generales de las líneas de ayuda dirigidas a comunidades energéticas. El acto contó con la asistencia de la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Energética y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen; el director general del IDAE, Joan Groizard ,y el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, Rafael Climent, entre otras personalidades.

Esta adjudicación da luz verde al despliegue integral del proyecto COMPTEM (COMunidad Para la Transición Energética Municipal) en todo el municipio, tras un largo proceso de licitación pública que ha resultado especialmente complejo por ser el primero de estas características que se lleva a cabo en el país, lo que ha obligado a darle forma desde el punto de vista jurídico y administrativo.

La adjudicación conlleva la concesión demanial a la Cooperativa Eléctrica de Crevillent (Grupo Enercoop) de 21 espacios públicos municipales destinados a la instalación de células de autoconsumo colectivo que facilitarán el despliegue de la comunidad energética COMPTEM. Esta cesión de uso contempla como contrapartida la instalación de paneles informativos digitales para ofrecer información energética a la ciudadanía, con una marcada vertiente pedagógica y de culturización sobre la gestión activa y el uso responsable de la energía, que será compatible con la información institucional, cultural, deportiva y de las entidades cívicas.

En palabras de José Manuel Penalva, alcalde del consistorio crevillentino “con esta aprobación nuestro ayuntamiento se convierte en el primero en realizar una cesión total de espacios públicos municipales para impulsar el despliegue de una comunidad energética en un municipio. No ha sido una tarea fácil teniendo en cuenta que hemos tenido que pisar una senda aún no existente, pero ahora mismo estamos en condiciones de afirmar que somos pioneros a escala estatal en generalizar un modelo de autoconsumo colectivo a partir de energías renovables”.

Asimismo, el alcalde del municipio ha querido agradecer tanto a la Cooperativa Eléctrica de Crevillent como al Grupo Enercoop su papel como promotor del proyecto y su perseverancia e ideas claras e innovadoras, “entendiendo siempre cuál debe ser el camino a seguir en el futuro de la generación, distribución y comercialización de energía, transitando hacia un modelo participativo, democrático, digital y sostenible económica y medioambientalmente. Igualmente, también recuerda Penalva la petición lanzada durante su intervención en la apertura de la jornada celebrada en Crevillent, en la que expresaba la necesidad de “poner las cosas fáciles a los Ayuntamientos, devolverles la plena autonomía municipal y eliminar determinadas tutelas, como las reglas fiscales o la tasa de reposición de efectivos, para que puedan afrontar grandes retos como el que ya está afrontando con éxito la Comunidad Energética COMPTEM-Crevillent”. A esta petición se suma la de establecer un marco normativo del sector eléctrico y un marco normativo de régimen local y de contratación, congruentes entre sí, con el objetivo de que los Ayuntamientos puedan gestionar directamente, o colaborar con el sector privado, para que otros proyectos de esta índole puedan desarrollarse.


Primera célula de autoconsumo colectivo de COMPTEM

En noviembre de 2019 el Grupo Enercoop presentó en Crevillent de forma pionera en España su proyecto de comunidad energética COMPTEM. Este proyecto fue avanzando durante 2020, a pesar de las circunstancias desfavorables provocadas por la COVID19, hasta concretarse en la puesta en marcha de su primera célula piloto de autoconsumo colectivo, en la pedanía crevillentina de El Realengo en un acto que fue retransmitido en directo desde el canal de Youtube del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Joaquín Mas, director general del Grupo Enercoop, señalaba que “con esta primera célula de autoconsumo hemos demostrado que este modelo es viable, incluso para el caso más complejo de los contemplados en la legislación española: autoconsumo colectivo, con almacenamiento energético, a través de red, con excedentes y con compensación simplificada; y todo ello concentrando 65 puntos de suministro, lo que la convierte en la instalación con mayor número de usuarios del país”. Desde el Grupo Enercoop se ha querido destacar también “la importancia de la innovación durante todo el proceso, no solo tecnológica, sino conceptual, normativa, en mecanismos de apoyo, en procedimientos de licitación, en fórmulas de financiación, en tramitación administrativa y desde la óptica social, unificando todos estos conceptos bajo el término i+C, o lo que es lo mismo, innovación más ciudadanía”, explica Joaquín Mas. Especialmente relevante ha sido, continúa Mas, “la labor realizada por la dirección general de Industria, Energía y Minas de la Generalitat Valenciana, liderada por su directora Empar Martínez, también presente en el acto, que ha conseguido en un tiempo récord dar forma administrativa por primera vez en la Comunitat Valenciana a una instalación de esta dimensión”.

Esta primera experiencia piloto ha permitido concretar al modelo desde el punto de vista técnico, normativo, jurídico, administrativo y social, y su viabilidad ya permite replicar su replicación en otras zonas del municipio. De forma específica, ya se encuentran en desarrollo 5 nuevas células de autoconsumo colectivo que se espera entren en funcionamiento a principios de 2022. Así, Grupo Enercoop considera que, en el marco del proceso de licitación ahora resuelto por el Ayuntamiento de Crevillent, se podrá instalar más de 1 MW de potencia fotovoltaica en el casco urbano en los próximos 2 años.

El know how adquirido ya ha despertado interés en otras poblaciones o entidades, con quienes Grupo Enercoop está compartiendo el modelo, acompañándolos en el proceso de creación de comunidades energéticas, con el objetivo último de reducir la factura eléctrica de la ciudadanía.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024