Inauguració de l’exposició reduïda de Daniel Jiménez de Cisneros

A partir de hui es podrà visitar en el vestíbul de la Sala d’actes de la Casa de Cultura de Crevillent una selecció de l’exitosa exposició entorn de la figura del paleontòleg, la qual va ser visitada per més de 6.000 persones

Crevillent (22/09/2020).- Hui dimarts, 22 de setembre, l’Ajuntament de Crevillent inaugura a la Casa Municipal de Cultura una xicoteta exposició entorn de Daniel Jiménez de Cisneros, organitzada des de l’àrea de Cultura. La mostra està conformada per una selecció de materials de l’anterior exposició entorn d’aquest paleontòleg i, per la pandèmia, va romandre fins el mes d’agost passat en les instal·lacions municipals.

Després de la bona acceptació del públic de l’anterior exposició -més de 6.000 visitants-, els comissaris Ana Satorre i Daniel Belmonte van plantejar al regidor de cultura, Jesús Ruiz, la possibilitat de mantindre una part de la mostra. Després de la proposta, i especialment pel bon acolliment que a Crevillent han tingut totes les iniciatives entorn de Jiménez de Cisneros, el regidor va acceptar el plantejament i es va començar a treballar per a readaptar els materials i panells.

I eixa ha sigut una de les claus, el poder disposar d’uns recursos expositius que, com expliquen els seus comissaris, han funcionat bé i han cridat l’atenció del públic i no suposen un cost addicional, ja que tot el que s’empra són elements reutilitzats de l’anterior mostra. Així, encara que l’exposició s’ha reduït en espai i en recursos a quasi un terç de l’exposat inicialment, el gran avantatge és que no suposa major despesa, sinó al contrari, ja que s’aprofiten tots els materials que ja s’havien dissenyat per a l’exposició original.

L’espai triat per a albergar els materials és el vestíbul que dona accés a la Sala d’actes. Salvant alguns inconvenients, els comissaris han intentat traure el màxim partit a la inversió feta per l’Ajuntament l’any passat per a poder mantindre a Crevillent el record de la labor pionera del paleontòleg sobre la serra homònima. Aquest és l’objectiu que, en última instància, el que pretén és consolidar la decisió de la família Jiménez de Cisneros perquè el llegat de l’il·lustre geòleg estiga a Crevillent. Els comissaris insisteixen que, custodiar eixos materials de Jiménez de Cisneros és tant com conservar un dels llegats científics més importants per al primer terç del segle XX.

La generositat de la qual la família Jiménez de Cisneros continua fent gala, és la que fa possible que aquesta mostra entorn del destacat paleontòleg es mantinga a Crevillent. A més es continuarà comptant temporalment amb un material realment excepcional que va viatjar des de la Universitat de València a Crevillent fa uns mesos: una mostra del registre fòssil que l’equip del paleontòleg Plinio Montoya va descobrir en “la Garganta” de Crevillent, i que gràcies a l’organització d’aquesta exposició ha vingut fins a la localitat perquè tota la població puga apreciar la importància d’uns fòssils que fan que el nostre municipi siga conegut internacionalment en l’àmbit de la paleontologia.

El regidor de cultura, Jesús Ruiz, i els comissaris, agraeixen especialment a la família Jiménez de Cisneros la confiança i la generositat del gestos que estan tenint en aquests mesos i esperen poder continuar els tràmits perquè es puga portar a terme la cessió del llegat. Igualment recalquen que cal agrair a la població l’extraordinària resposta que esdeveniment rere esdeveniment hi ha hagut entorn de la figura del paleontòleg, només interrompuda a partir de març per la pandèmia.

L’exposició estarà provisionalment en l’espai indicat, a costa de poder concretar l’espai que puga albergar el conjunt del llegat i la pròpia exposició amb un disseny museogràfic adequat. En funció de l’evolució de la situació excepcional pel covid, es podran tornar a plantejar visites guiades. En qualsevol cas, Daniel Belmonte assenyala que continuen treballant en diverses línies d’investigació sobre la labor de Jiménez de Cisneros que espera donen els seus fruits a mitjà termini. Per la seua part Ana Satorre assenyala que ja s’està tramitant la sol·licitud que tots dos comissaris van presentar al juliol a l’Ajuntament perquè finalment Crevillent dedique una dels seus carrers a Jiménez de Cisneros, fet que confirma el regidor de cultura.

Esperant que Crevillent sàpia aprofitar l’oportunitat que suposa la custòdia d’aquest llegat, de moment podrem continuar gaudint d’un nou recurs cultural que, ben gestionat, pot fer que la localitat catifera es convertisca en un referent també per aqueixa mena de patrimoni.

 

Inauguración de la exposición reducida de Daniel Jiménez de Cisneros

  • A partir de hoy se podrá visitar en el vestíbulo del Salón de Actos de la Casa de Cultura de Crevillent una selección de la exitosa exposición en torno a la figura del paleontólogo, la cual fue visitada por más de 6.000 personas

Crevillent (22/09/2020).- Hoy martes, 22 de septiembre, el Ayuntamiento de Crevillent inaugura en la Casa Municipal de Cultura una pequeña exposición en torno a Daniel Jiménez de Cisneros, organizada desde el área de Cultura. La muestra está conformada por una selección de materiales de la anterior exposición en torno a este paleontólogo y, por la pandemia, permaneció hasta el pasado mes de agosto en las instalaciones municipales.

Tras la buena aceptación del público de la anterior exposición -más de 6.000 visitantes-, los comisarios Ana Satorre y Daniel Belmonte plantearon al regidor de cultura, Jesús Ruiz, la posibilidad de mantener una parte de la muestra. Tras la propuesta, y especialmente por la buena acogida que en Crevillent han tenido todas las iniciativas en torno a Jiménez de Cisneros, el concejal aceptó el planteamiento y se comenzó a trabajar para readaptar los materiales y paneles.

Y esa ha sido una de las claves, el poder disponer de unos recursos expositivos que, como explican sus comisarios, han funcionado bien y han llamado la atención del público y no suponen un coste adicional, puesto que todo lo que se emplea son elementos reutilizados de la anterior muestra. Así, aunque la exposición se ha reducido en espacio y en recursos a casi un tercio de lo expuesto inicialmente, la gran ventaja es que no supone mayor gasto, sino antes al contrario, ya que se reaprovechan todos los materiales que ya se habían diseñado para la exposición original.

El espacio elegido para albergar los materiales es el vestíbulo que da acceso al Salón de Actos. Salvando algunos inconvenientes, los comisarios han intentado sacar el máximo partido a la inversión hecha por el Ayuntamiento el pasado año para poder mantener en Crevillent el recuerdo de la labor pionera del paleontólogo sobre la sierra homónima. Ese es el objetivo que, en última instancia, lo que pretende es consolidar la decisión de la familia Jiménez de Cisneros para que el legado del ilustre geólogo permanezca en Crevillent. Los comisarios insisten en que, custodiar esos materiales de Jiménez de Cisneros es tanto como conservar uno de los legados científicos más importantes para el primer tercio del siglo XX.

La generosidad de la que la familia Jiménez de Cisneros continúa haciendo gala, es la que hace posible que esta muestra en torno al destacado paleontólogo se mantenga en Crevillent. Además se continuará contando temporalmente con un material realmente excepcional que viajó desde la Universidad de Valencia a Crevillent hace unos meses: una muestra del registro fósil que el equipo del paleontólogo Plinio Montoya descubrió en la Garganta de Crevillent, y que gracias a la organización de esta exposición ha venido hasta la localidad para que toda la población pueda apreciar la importancia de unos fósiles que hacen que nuestro municipio sea conocido internacionalmente en el ámbito de la paleontología.

El concejal de cultura, Jesús Ruiz, y los comisarios, agradecen especialmente a la familia Jiménez de Cisneros la confianza y la generosidad del gesto que están teniendo en estos meses y esperan poder continuar los trámites para que se pueda llevar a término la cesión del legado. Igualmente recalcan que hay que agradecer a la población la extraordinaria respuesta que evento tras evento ha habido en torno a la figura del paleontólogo, sólo interrumpida a partir de marzo por la pandemia.

La exposición permanecerá provisionalmente en el espacio indicado, a expensas de poder concretar el espacio que pueda albergar el conjunto del legado y la propia exposición con un diseño museográfico adecuado. En función de la evolución de la situación excepcional por el covid, se podrán volver a plantear visitas guiadas. En cualquier caso, Daniel Belmonte señala que continúan trabajando en diversas líneas de investigación sobre la labor de Jiménez de Cisneros que espera den sus frutos a medio plazo. Por su parte Ana Satorre señala que ya se está tramitando la solicitud que ambos comisarios presentaron en julio al Ayuntamiento para que finalmente Crevillent dedique una de sus calles a Jiménez de Cisneros, hecho que confirma el concejal de cultura.

Esperando que Crevillent sepa aprovechar la oportunidad que supone la custodia de este legado, de momento podremos continuar disfrutando de un nuevo recurso cultural que, bien gestionado, puede hacer que la localidad alfombrera se convierta en un referente también por ese tipo de patrimonio.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• Desde el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) se manda un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, al tiempo que se recomiendan una serie de consejos para sobrellevar este episodio de elevadas temperaturas

• La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este fenómeno adverso desde hoy jueves hasta el sábado 20 por temperaturas altas que podrían alcanzar los 42º

18 julio 2024

• El pleno tendrá lugar el próximo martes 23 de julio a las 12:00 horas donde se abordará la gestión del gobierno local en lo que se lleva de mandato, así como la situación actual de la localidad

• La primera edil destaca que “la finalidad de este pleno es que todos los grupos municipales pongan sobre la mesa cómo se encuentra Crevillent y qué queremos para él”

18 julio 2024

• Esta jornada se realizará el próximo 27 de julio y constará de una amplia variedad de actividades dirigidas a todo tipo de públicos

• Las actividades son totalmente gratuitas pero se es necesario tener entrada, las cuales se podrán recoger a partir de hoy, jueves 18 de julio en la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó” en el horario habitual de apertura

18 julio 2024