Es clausura una de les exposicions temporals més visitades en Crevillent

●       L’exposició entorn de Daniel Jiménez de Cisneros organitzada per l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Crevillent apura els seus últims dies. Comissariada per Ana Satorre Pérez, tècnica de cultura del citat Ajuntament, i Daniel Belmonte Mas, arqueòleg i professor d’ensenyament secundari, és una de les mostres de major repercussió de les organitzades a Crevillent en els últims anys.

Les xifres així ho revelen ja que, a més de la pròpia exposició, els quatre actes celebrats en les instal·lacions municipals, més un cinqué en la Universitat d’Alacant, van completar l’aforament amb tot just setmanes de distància entre uns i altres esdeveniments. Davant l’afluència de públic es va decidir prorrogar diverses setmanes més la mostra, que en principi havia de retirar-se al febrer. Així, en els tres mesos i mig que va estar en funcionament, des del 19 de novembre fins a l’11 de març, va registrar 6.083 visitants. La previsió era que es retirara cap al 13 de març. Però la situació creada per la pandèmia ha fet que l’exposició es mantinga en les instal·lacions municipals de la Casa de Cultura.

Tot un encert perquè, encara que ja no s’han pogut mantindre les visites guiades i que hi ha hagut una restricció d’aforament, les contínues visites, especialment en aquestes últimes setmanes, ha continuat. Durant el mes de juliol i d’agost els comissaris encara han realitzat visites guiades individualitzades per a persones que, amb un especial interés, així ho han sol·licitat.

Entre els visitants cal destacar al besnet de l’il·lustre paleontòleg, Daniel Prada Jiménez de Cisneros que, acompanyat de la seua família i de la seua mare Consuelo Jiménez de Cisneros, els qui han cedit material essencial perquè la mostra poguera organitzar-se, es va desplaçar fins a Crevillent per a conéixer de primera mà l’exposició. Daniel Prada Jiménez de Cisneros és director de l’Oficina de Comunicació d’Espanya en les Nacions Unides, a Nova York. Va mostrar als comissaris la seua satisfacció, no sols per l’exposició sinó per les diferents línies de treball desenvolupades des de l’Ajuntament de Crevillent, entre les quals figuren el curs d’estiu de l’UMH, el documental, les diverses publicacions i el cicle de conferències, si bé aquest últim es va veure interromput per la pandèmia.

Una altra de les visites rebudes ha sigut la de la investigadora del CSIC Carmen Ascaso Ciria, destacada científica que va voler desplaçar-se el passat 12 d’agost fins a Crevillent per a, no sols conéixer l’exposició, sinó per a realitzar una xicoteta visita a la serra, per a conéixer algun dels punts estudiats per Jiménez de Cisneros, fa ara cent anys.

El regidor de cultura indica que l’exposició ha sigut un clar exemple de com l’aposta per la cultura es pot convertir en un estímul econòmic, ja que molts dels visitants forans van recalar en bars i restaurants de la localitat.

En l’actualitat els comissaris de la mostra estan treballant en col·laboració amb l’Ajuntament de Crevillent i la família Jiménez de Cisneros per a consolidar i desenvolupar noves línies de treball i fer efectives les donacions del llegat de Daniel Jiménez de Cisneros.

Els comissaris es mostren especialment agraïts amb la família Jiménez de Cisneros per la seua implicació, així com amb el suport de l’Ajuntament i de la pròpia societat crevillentina que, a través de les seues diverses associacions i entitats, a més de les adhesions de moltes altres persones a títol individual, han sigut la clau per a l’èxit de les iniciatives plantejades. Sens dubte, una de les claus ha sigut també l’extraordinària cobertura mediàtica donada pels mitjans de comunicació que ha donat aconseguisca nivell nacional als esdeveniments organitzats.

Per la seua part el regidor de Cultura, Jesús Ruiz agraeix el treball desinteressat dels comissaris, així com de tot el personal i institucions implicades que han permés tindre una exposició temporal amb aquesta gran afluència de públic. Per aquest motiu s’ha decidit fer una selecció de materials i panells de la mostra que, a partir del 18 de setembre, estarà exposada en el vestíbul de la sala d’actes de la Casa de Cultura, perquè d’aquesta manera continue sent gaudida pel públic que així ho desitge.

 

NOTA DE PRENSA

Se clausura una de las exposiciones temporales más visitadas en Crevillent

●       La exposición en torno a Daniel Jiménez de Cisneros organizada por el área de cultura del Ajuntament de Crevillent apura sus últimos días. Comisariada por Ana Satorre Pérez, técnica de cultura del citado Ayuntamiento, y Daniel Belmonte Mas, arqueólogo y profesor de enseñanza secundaria, es una de las muestras de mayor repercusión de las organizadas en Crevillent en los últimos años.

Las cifras así lo revelan ya que, además de la propia exposición, los cuatro actos celebrados en las instalaciones municipales, más un quinto en la Universidad de Alicante, completaron el aforo con apenas semanas de distancia entre unos y otros eventos. Ante la afluencia de público se decidió prorrogar varias semanas más la muestra, que en principio debía retirarse en febrero. Así, en los tres meses y medio que estuvo en funcionamiento, desde el 19 de noviembre hasta el 11 de marzo, registró 6.083 visitantes. La previsión era que se retirase hacia el 13 de marzo. Pero la situación creada por la pandemia ha hecho que la exposición se mantenga en las instalaciones municipales de la Casa de Cultura.

Todo un acierto puesto que, aunque ya no se han podido mantener las visitas guiadas y de que ha habido una restricción de aforo, el goteo de visitas, especialmente en estas últimas semanas, ha continuado. Durante el mes de julio y de agosto los comisarios aún han realizado visitas guiadas individualizadas para personas que, con un especial interés, así lo han solicitado.

Entre los visitantes hay que destacar al bisnieto del ilustre paleontólogo, Daniel Prada Jiménez de Cisneros que, acompañado de su familia y de su madre Consuelo Jiménez de Cisneros, quienes han cedido material esencial para que la muestra pudiese organizarse, se desplazó hasta Crevillent para conocer de primera mano la exposición. Daniel Prada Jiménez de Cisneros es director de la Oficina de Comunicación de España en las Naciones Unidas, en Nueva York. Mostró a los comisarios su satisfacción, no sólo por la exposición sino por las diferentes líneas de trabajo desarrolladas desde el Ayuntamiento de Crevillent, entre las que figuran el curso de verano de la UMH, el documental, las diversas publicaciones y el ciclo de conferencias, si bien este último se vio interrumpido por la pandemia.

Otra de las visitas recibidas ha sido la de la investigadora del CSIC Carmen Ascaso Ciria, destacada científica que quiso desplazarse el pasado 12 de agosto hasta Crevillent para, no sólo conocer la exposición, sino para realizar una pequeña visita a la sierra, para conocer alguno de los puntos estudiados por Jiménez de Cisneros, hace ahora cien años.

El concejal de cultura indica que la exposición ha sido un claro ejemplo de cómo la apuesta por la cultura se puede convertir en un estímulo económico, ya que muchos de los visitantes foráneos recalaron en bares y restaurantes de la localidad.

En la actualidad los comisarios de la muestra están trabajando en colaboración con el Ayuntamiento de Crevillent y la familia Jiménez de Cisneros para consolidar y desarrollar nuevas líneas de trabajo y hacer efectivas las donaciones del legado de Daniel Jiménez de Cisneros.

Los comisarios se muestran especialmente agradecidos con la familia Jiménez de Cisneros por su implicación, así como con el respaldo del Ayuntamiento y de la propia sociedad crevillentina que, a través de sus diversas asociaciones y entidades, además de las adhesiones de otras muchas personas a título individual, han sido la clave para el éxito de las iniciativas planteadas. Sin duda, una de las claves ha sido también la extraordinaria cobertura mediática dada por los medios de comunicación que ha dado alcance a nivel nacional a los eventos organizados.

Por su parte el concejal de Cultura, Jesús Ruiz agradece el trabajo desinteresado de los comisarios, así como de todo el personal e instituciones implicadas que han permitido tener una exposición temporal con esta gran afluencia de público. Por este motivo se ha decidido hacer una selección de materiales y paneles de la muestra que, a partir del 18 de septiembre, estará expuesta en el vestíbulo del salón de actos de la Casa de Cultura, para que de este modo siga siendo disfrutada por el público que así lo desee.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• Desde el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) se manda un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, al tiempo que se recomiendan una serie de consejos para sobrellevar este episodio de elevadas temperaturas

• La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este fenómeno adverso desde hoy jueves hasta el sábado 20 por temperaturas altas que podrían alcanzar los 42º

18 julio 2024

• El pleno tendrá lugar el próximo martes 23 de julio a las 12:00 horas donde se abordará la gestión del gobierno local en lo que se lleva de mandato, así como la situación actual de la localidad

• La primera edil destaca que “la finalidad de este pleno es que todos los grupos municipales pongan sobre la mesa cómo se encuentra Crevillent y qué queremos para él”

18 julio 2024

• Esta jornada se realizará el próximo 27 de julio y constará de una amplia variedad de actividades dirigidas a todo tipo de públicos

• Las actividades son totalmente gratuitas pero se es necesario tener entrada, las cuales se podrán recoger a partir de hoy, jueves 18 de julio en la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó” en el horario habitual de apertura

18 julio 2024