Es clausura l’exposició “Els Tresors de Tutankamon” amb una xifra rècord de 12.688 visitants en un mes i mig

  • La Casa de Cultura de Crevillent ha acomiadat aquesta mostra que des del passat 31 de gener va convertir al municipi en l’epicentre cultural del sud de la província

Crevillent (21/03/2023).- Després de poc més de mes i mig, la mostra sobre el jove faraó ha obtingut una xifra de visitants inèdita en la localitat. El personal de la casa de cultura ha comptabilitzat més de 12.688 visitants en tot just set setmanes. La mostra ha batut el rècord de la igualment reeixida exposició sobre el paleontòleg Daniel Jiménez de Cisneros, les xifres del qual depassaven els 6.000 visitants dies abans de declarar-se el confinament per la pandèmia, al març de 2020. Aquestes xifres, fins hui, eren impensables per a exposicions temporals en la localitat.

D’aquesta manera, la Casa de Cultura de l’Ajuntament de Crevillent es consolida com un referent cultural de primer ordre a nivell comarcal, atraient a visitants especialment de les comarques del centre i sud d’Alacant. Tal com assenyalen des de l’àrea de Cultura, un percentatge elevat de visitants procedia de poblacions veïnes i fins i tot d’altres localitats una mica més allunyades, cas del Campello, Gandia, Múrcia, Albacete, Cartagena, Alacant o València, entre altres.

El regidor de Cultura, Jesús Ruiz, ha volgut ressaltar el benefici per a les exposicions municipals permanents indicant que “els museus locals també han vist incrementades les seues xifres de visitants gràcies sens dubte a l’extraordinària afluència de visitants que acudien a Crevillent atrets per la mostra sobre Egipte”. Per part seua, la tècnica de Cultura responsable de la mostra, Ana Satorre, ressalta que “ha repercutit en l’hostaleria local, ja que un número gens menyspreable dels milers de visitants que en aquests dies han visitat l’exposició, sol·licitaven informació per a menjar i sopar a Crevillent”. En aquest sentit el balanç és “especialment positiu”, tal com ressalten els dos responsables de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament.

La mostra es va organitzar aprofitant l’efemèride del centenari del descobriment de la tomba de Tutankamon per Howard Carter. En els últims mesos, nombroses institucions acadèmiques i culturals han celebrat els cent anys de l’excepcional troballa amb diferents iniciatives. Des de l’àrea de Cultura de Crevillent, i amb motiu de l’efemèride, es va decidir organitzar la mostra per a acostar la civilització egípcia al públic local amb un format especialment atractiu i didàctic. Aquest tipus d’exposicions, assenyalen els seus responsables, “no sempre són fàcils d’aconseguir per a poblacions com la nostra”. I afigen que, en general, “per a veure aquest tipus de continguts i temàtiques la població local ha de desplaçar-se a altres poblacions en les quals sí que s’organitzen aquest tipus de mostres”, tal com s’ha posat de manifest a Crevillent, en acudir a la nostra població molts visitants d’altres poblacions atrets per la temàtica.

En el cas de Crevillent l’exposició comptava, a més, amb un apartat dedicat als materials egipcis trobats en la serra homònima, un atractiu més que ha sigut una autèntica sorpresa per a no pocs visitants que desconeixien l’existència d’aqueixos materials.

L’afluència ha arribat per moments a ser tal que es formaven cues en l’accés a la Casa de Cultura, el personal de la qual es veia gratament desbordat. Per a satisfer la demanda de visites guiades s’han establit passes guiats amb major freqüència, en total 61 visites guiades, especialment en els últims dies en què s’han multiplicat les peticions. I el públic escolar, una vegada més, ha sigut un altre dels grans protagonistes: tant centres docents de la localitat com d’altres poblacions pròximes han aprofitat per a visitar la mostra. Han sigut 56 grups de Primària i 43 grups de Secundària els que han visitat l’exposició. Els primers tenien organitzats tallers didàctics perquè aprofundiren sobre aspectes coneguts a través de la mostra. Aquests tallers van ser conduïts per l’alumnat del Taller d’Ús de dinamització.

Els responsables municipals agraeixen la col·laboració de les diferents entitats i agents que han facilitat l’organització de la mostra, destacant especialment a la Fundació Sophia, el Museu Arqueològic Provincial d’Alacant -MARQ- o col·laboracions especials cas de la investigadora de la Universitat de Liverpool la doctora Marina Escolano Poveda. Igualment agraeixen el treball que ha dut a terme tot el personal de la Casa de Cultura i per descomptat, l’extraordinària resposta del poble de Crevillent que s’ha bolcat de manera especial amb la iniciativa desenvolupada des de l’àrea de Cultura.

 

Se clausura la exposición “Los Tesoros de Tutankamón” con una cifra récord de 12.688 visitantes en un mes y medio

  • La Casa de Cultura de Crevillent ha despedido esta muestra que desde el pasado 31 de enero convirtió al municipio en el epicentro cultural del sur de la provincia

Crevillent (21/03/2023).- Tras poco más de mes y medio, la muestra sobre el joven faraón ha obtenido una cifra de visitantes inédita en la localidad. El personal de la casa de cultura ha contabilizado más de 12.688 visitantes en apenas siete semanas. La muestra ha batido el récord de la igualmente exitosa exposición sobre el paleontólogo Daniel Jiménez de Cisneros, cuyas cifras rebasaban los 6.000 visitantes días antes de declararse el confinamiento por la pandemia, en marzo de 2020. Estas cifras, hasta la fecha, eran impensables para exposiciones temporales en la localidad.

De este modo, la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Crevillent se consolida como un referente cultural de primer orden a nivel comarcal, atrayendo a visitantes especialmente de las comarcas del centro y sur de Alicante. Tal y como señalan desde el área de Cultura, un porcentaje elevado de visitantes procedía de poblaciones vecinas e incluso de otras localidades algo más alejadas, caso de El Campello, Gandía, Murcia, Albacete, Cartagena, Alicante o Valencia, entre otras.

El concejal de Cultura, Jesús Ruiz, ha querido resaltar el beneficio para las exposiciones municipales permanentes indicando que “los museos locales también han visto incrementadas sus cifras de visitantes gracias sin duda a la extraordinaria afluencia de visitantes que acudían a Crevillent atraídos por la muestra sobre Egipto”. Por su parte, la técnica de Cultura responsable de la muestra, Ana Satorre, resalta que “ha repercutido en la hostelería local, ya que un número nada desdeñable de los miles de visitantes que en estos días han visitado la exposición, solicitaban información para comer y cenar en Crevillent”. En este sentido el balance es “especialmente positivo”, tal y como resaltan los dos responsables del área de Cultura del Ayuntamiento.

La muestra se organizó aprovechando la efeméride del centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter. En los últimos meses, numerosas instituciones académicas y culturales han celebrado los cien años del excepcional hallazgo con diferentes iniciativas. Desde el área de Cultura de Crevillent, y con motivo de la efeméride, se decidió organizar la muestra para acercar la civilización egipcia al público local con un formato especialmente atractivo y didáctico. Este tipo de exposiciones, señalan sus responsables, “no siempre son fáciles de conseguir para poblaciones como la nuestra”. Y añaden que, por lo general, “para ver este tipo de contenidos y temáticas la población local debe desplazarse a otras poblaciones en las que sí se organizan este tipo de muestras”, tal y como se ha puesto de manifiesto en Crevillent, al acudir a nuestra población muchos visitantes de otras poblaciones atraídos por la temática.

En el caso de Crevillent la exposición contaba, además, con un apartado dedicado a los materiales egipcios hallados en la sierra homónima, un atractivo más que ha sido una auténtica sorpresa para no pocos visitantes que desconocían la existencia de esos materiales.

La afluencia ha llegado por momentos a ser tal que se formaban colas en el acceso a la Casa de Cultura, cuyo personal se veía gratamente desbordado. Para satisfacer la demanda de visitas guiadas se han establecido pases guiados con mayor frecuencia, en total 61 visitas guiadas, especialmente en los últimos días en los que se han multiplicado las peticiones. Y el público escolar, una vez más, ha sido otro de los grandes protagonistas: tanto centros docentes de la localidad como de otras poblaciones cercanas han aprovechado para visitar la muestra. Han sido 56 grupos de Primaria y 43 grupos de Secundaria los que han visitado la exposición. Los primeros tenían organizados talleres didácticos para que profundizaran sobre aspectos conocidos a través de la muestra. Estos talleres fueron conducidos por el alumnado del Taller de Empleo de dinamización.

Los responsables municipales agradecen la colaboración de las distintas entidades y agentes que han facilitado la organización de la muestra, destacando especialmente a la Fundación Sophia, el Museo Arqueológico Provincial de Alicante -MARQ- o colaboraciones especiales caso de la investigadora de la Universidad de Liverpool la doctora Marina Escolano Poveda. Igualmente agradecen el trabajo que ha llevado a cabo todo el personal de la Casa de Cultura y por supuesto, la extraordinaria respuesta del pueblo de Crevillent que se ha volcado de manera especial con la iniciativa desarrollada desde el área de Cultura.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024