El treball verd, una oportunitat per a la província d’Alacant

El sector turístic, energètic, constructor i primari en seran els majors beneficiats. La província compta amb 9.000 persones empleades en llocs considerats ‘verds’ i és la sisena en el rànquing nacional

13/02/20 La Fundació Caja Mediterráneo, el Grup Enercoop de la Cooperativa Elèctrica de Crevillent i l’Ajuntament de Crevillent, amb el suport tècnic d’INECA, han presentat aquest matí al CEMA Els Molins de Crevillent l’estudi “Diagnòstic del canvi climàtic i oportunitats d’ocupació a la província d’Alacant”.

L’acte ha comptat amb la participació del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent; el president de la Fundació Caja Mediterráneo, Luis Boyer; l’alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva; el president del Grup Enercoop, Guillermo Belso; i el president d’INECA, Rafael Ballester.

El president de la Fundació Caja Mediterráneo, Luis Boyer, ha manifestat “aquest informe és el primer resultat tangible de l’Observatori d’Ocupació Verda per a lluitar contra el Canvi Climàtic de la província d’Alacant. Aquesta nova iniciativa, amb seu al nostre CEMA Els Molins, a Crevillent, des del qual la Fundació Caja Mediterráneo tracta de detectar les necessitats i nínxols d’ocupació associats a la lluita contra el canvi climàtic.

Rafa Climent ha afirmat que és “un honor” poder assistir a la presentació d’aquest “interessantíssim estudi sobre els reptes que suposa per a la societat el canvi climàtic i les oportunitats que pot generar des del punt de vista de l’ocupació”. “La economia verda està mostrant una gran capacitat de generar llocs de treball i està en fase d’expansió”, ha afegit el conseller, i és el camí per a “limitar i corregir l’impacte de l’activitat humana en el medi ambient”.

L’alcalde de Crevillent ha afirmat que “a una terra com la nostra, on tenim molt sol i un clima semiàrid, ens trobem davant d’un nou paradigma econòmic i social, en el qual hem d’utilitzar l’energia renovable com a motor i la preservació del nostre ecosistema i medi per a evitar la desertificació”.

Guillermo Belso, president d’Enercoop, ha destacat que “la província d’Alacant compta amb molt poca generació elèctrica, però tota és d’origen renovable, fonamentalment solar. Convertim aquesta feblesa en una oportunitat, que la província es proveïsca principalment d’aquesta font energètica, però amb un crit d’atenció: cal fugir de l’especulació i actuar sota criteris de racionalitat urbanística i mediambiental”.

El president d’INECA, Rafael Ballester, ha indicat en la seua intervenció que “fa uns dies, des d’INECA vam fer públic l’estudi Fortalezas de la província d’Alacant, juntament amb els seus reptes i oportunitats de futur. En aquest destacàvem el nostre clima i la seua expressió territorial (espais naturals, capacitat agropecuària, franja litoral i les seues platges), com una de les grans fortaleses de la nostra economia, que posa en valor diferents sectors com l’agroalimentari, el turisme, el tecnològic i el vinculat amb la transició energètica”.

L’objectiu de l’estudi ha estat dur a terme un diagnòstic sobre l’impacte del canvi climàtic en els diferents sectors productius de la província d’Alacant, que posa de relleu les oportunitats d’ocupació derivades de la prevenció i la mitigació dels efectes negatius generats per aquest fenomen.

També s’ha estimat per primera vegada el nom de Treballs Verds” existents a la província d’Alacant a partir de les dades publicades en la Comptabilitat Mediambiental de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). S’han comptabilitzat un total de 9.089 Treballs Verds l’any 2017 a la província d’Alacant, que ocupa la sisena posició nacional, amb un 2,18% de Treballs Verds respecte al total d’empleats de la Província enfront del 2,15% de mitjana nacional.

Les quatre entitats que han impulsat l’informe l’han abordat amb especial responsabilitat, ja que no s’havia realitzat fins ara res semblant a la província d’Alacant. Al llarg de l’estudi, i de la mà de fins a 70 participants en diferents tallers de participació desenvolupats a Alcoi, Benidorm i Crevillent, s’ha intentat reflectir els efectes que el canvi climàtic pot representar en la manera en la qual vivim i en la qual treballem en aquesta província.

El turisme sens dubte és un dels grans motors productius alacantins i aquest té complements singulars a la província d’Alacant, sustentats en un clima excepcional en el qual destaquen tant les 68 platges amb bandera blava, camps de golf, ports esportius, etcètera, com els 10 parcs naturals i nombrosos espais protegits que aconsegueixen quasi un terç del territori. Tot això consagra la província d’Alacant com la primera d’Espanya en aquest rànquing d’excel·lència ambiental.

Sobre el sector tecnològic, existeix un ecosistema digital que ja està connectant empreses de diferents sectors, que consolida un entorn integrat, sòlid i gestionat amb vocació d’aportar valor territorial i marca de prestigi fora de les nostres fronteres. Ecosistema que també té presència i molt potencial en el camp de la transició energètica, i que propiciarà nous nínxols empresarials, professionals i d’ocupació.

“Quant al sector específicament vinculat a la transició energètica i les energies renovables, tots, experts o no, reconeixen que té un paradís a Alacant, amb un gran present i un millor futur, si sabem aprofitar-lo”, ha afegit Rafael Ballester. Més de 3.000 hores de radiació solar a l’any, sens dubte constitueixen una plataforma singular i destacada per a consolidar l’impuls a l’energia fotovoltaica i els seus components.

El director de Projectes d’INECA, Armando Ortuño, ha explicat durant la presentació que els resultats del treball s’han nodrit de dues fonts principals. En primer lloc, es va comptar amb la col·laboració d’experts dels diferents sectors productius i estratègics de la província, que van participar en tres tallers organitzats per Crea 360 entre els mesos de maig i juliol de 2019 a Alcoi, Benidorm i Crevillent. D’altra banda, després de la recollida d’informació d’aquests tallers, l’equip de projectes d’INECA i Intel·ligència climàtica van desenvolupar un treball de gabinet per a aprofundir en les oportunitats de Treball Verd a la província d’Alacant en el qual s’han analitzat els sectors que hem detectat més sensibles al canvi climàtic com són l’agricultura, la ramaderia, el medi natural i forestal, el turisme, el transport, la indústria, la construcció i l’energia.

Ortuño ha detectat nínxols d’ocupació que poden adaptar-se en major mesura a manera de cursos o seminaris al Centre Educatiu Medi Ambient Els Molins, de la Fundació Caja Mediterráneo i situat a Crevillent. Aquests cursos s’han classificat en quatre camps essencials en la lluita contra els efectes del canvi climàtic: Eficiència Energètica, Energies Renovables, Economia Circular, Noves Tecnologies i Necessitats Sectorials Específiques.

Pel que fa al turisme, la formació anirà encaminada a l’eficiència energètica i la domòtica d’hotels i apartaments turístics (connexió i desconnexió llum/calefacció automàtiques), en la indústria caldria agregar, a més, l’estimació de l’empremta de carboni de les emissions, la construcció també podria incorporar la domòtica en edificacions públiques i privades ja existents, el sector energètic comportaria la implantació i el manteniment d’instal·lacions d’energies renovables i d’instal·lacions d’autoconsum, es potenciarien les instal·lacions de geotèrmia i el desenvolupament de la xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

La gestió de recursos de l’economia circular ens permetrà planificar en l’agricultura els recursos hídrics i els residus al costat de la ramaderia com la biomassa i biogàs, la reutilització de residus forestals i biomassa. La construcció i la seua gestió de residus jugarà un paper molt important en aquest centre de formació. L’aplicació de les noves tecnologies es distribueix en tots els sectors productius. Des de l’ús de drons en el medi agrícola, ramader i forestal fins a la domòtica.

 

El empleo verde, una oportunidad para la provincia de Alicante

El sector turístico, energético, constructor y primario serán los mayores beneficiados. La provincia de Alicante cuenta con 9.000 personadas empleadas en puestos considerados ‘verdes’y es la sexta en el ranking nacional

La Fundación Caja Mediterráneo, el Grupo Enercoop de la Cooperativa Eléctrica de Crevillent y el Ayuntamiento de Crevillent, con el apoyo técnico de INECA, han presentado esta mañana en el CEMA Los Molinos de Crevillent el estudio “Diagnóstico del cambio climático y oportunidades de empleo en la provincia de Alicante.

El acto ha contado con la participación del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent; el presidente de la Fundación Caja Mediterráneo, Luis Boyer; el alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva; el presidente de Grupo Enercoop, Guillermo Belso; y el presidente de INECA, Rafael Ballester.

El presidente de la Fundación Caja Mediterráneo, Luis Boyer, ha manifestado “este informe es el primer resultado tangible del Observatorio de Empleo Verde para lucha contra el Cambio Climático de la provincia de Alicante. Esta novedosa iniciativa, con sede en nuestro CEMA Los Molinos, en Crevillent, desde el que la Fundación Caja Mediterráneo trata de detectar las necesidades y nichos de empleo asociados a la lucha contra el cambio climático.

Rafa Climent ha afirmado que es “un honor” poder asistir a la presentación de este “interesantísimo estudio sobre los retos que supone para la sociedad el cambio climático y las oportunidades que puede generar desde el punto de vista del empleo”. “La economía verde está mostrando una gran capacidad de generar puestos de trabajo y está en fase de expansión”, ha añadido el conceller, y es el camino para “limitar y corregir impacto de la actividad humana en el medio ambiente”.

El alcalde de Crevillent ha afirmado que “en una tierra como la nuestra donde tenemos mucho sol y un clima semiárido nos encontramos ante un nuevo paradigma económico y social, donde debemos utilizar la energía renovable como motor y la preservación de nuestro ecosistema y medio para evitar la desertificación”.

Guillermo Belso, presidente de Enercoop, ha destacado que “la provincia de Alicante apenas cuenta con generación eléctrica, pero toda ella es de origen renovable, fundamentalmente solar. Convirtamos esta debilidad en una oportunidad, que la provincia se abastezca principalmente de esta fuente energética, pero con una llamada de atención: huyendo de la especulación y bajo criterios de racionalidad urbanística y medioambiental”.

El presidente de INECA, Rafael Ballester, ha indicado en su intervención que “hace unos días, desde INECA hicimos público el estudio Fortalezas de la provincia de Alicante, junto con sus retos y oportunidades de futuro. En éste destacábamos nuestro clima y su expresión territorial (espacios naturales, capacidad agropecuaria, franja litoral y sus playas), como una de las grandes fortalezas de nuestra economía, que pone en valor diferentes sectores como el agroalimentario, el turismo, el tecnológico y el vinculado con la transición energética.”

El objetivo del estudio ha sido llevar a cabo un diagnóstico sobre el impacto del cambio climático en los distintos sectores productivos de la provincia de Alicante, poniendo de relieve las oportunidades de empleo derivadas de la prevención y mitigación de los efectos negativos generados por este fenómeno.

También se ha estimado por vez primera el número de “Empleos Verdes” existentes en la provincia de Alicante a partir de los datos publicados en la Contabilidad Medioambiental del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se han contabilizado un total de 9.089 Empleos Verdes en el año 2017 en la provincia de Alicante, que ocupa la sexta posición nacional, con un 2,18% de Empleo Verde respecto al total de empleados de la Provincia frente al 2,15% de media nacional.

Las cuatro entidades que han impulsado el informe han abordado este informe con especial responsabilidad, puesto que no se había realizado hasta ahora nada parecido en la provincia de Alicante. A lo largo del estudio, y de la mano de hasta 70 participantes en diferentes talleres de participación desarrollados en Alcoy, Benidorm y Crevillente, se ha intentado reflejar los efectos que el cambio climático puede representar en la manera en la que vivimos y en la que trabajamos en esta provincia.

El turismo sin duda es uno de los grandes motores productivos alicantinos y éste tiene complementos singulares en la provincia de Alicante, sustentados en un clima excepcional en el que destacan tanto las 68 playas con bandera azul, campos de golf, puertos deportivos, etcétera, como los 10 parques naturales y numerosos espacios protegidos que alcanzan casi un tercio del territorio, consagrando la provincia de Alicante como la primera de España en este ranking de excelencia ambiental.

Sobre el sector tecnológico, existe un ecosistema digital que ya está conectando empresas de diferentes sectores, consolidando un entorno integrado, sólido y gestionado con vocación de aportar valor territorial y marca de prestigio fuera de nuestras fronteras. Ecosistema que también tiene presencia y mucho potencial en el campo de la transición energética, y que propiciará nuevos nichos empresariales, profesionales y de empleo.

“En cuanto al sector específicamente vinculado a la transición energética y las energías renovables, todos, expertos o no, reconocen que tiene en Alicante un paraíso, con un gran presente y un mejor futuro, si sabemos aprovecharlo”, ha añadido Rafael Ballester. Más de 3.000 horas de radiación solar al año, sin duda constituyen una plataforma singular y destacada para consolidar el impulso a la energía fotovoltaica y sus componentes.

El director de Proyectos de INECA, Armando Ortuño, ha explicado durante la presentación que los resultados del trabajo se han nutrido de dos fuentes principales. En primer lugar, se contó con la colaboración de expertos de los diferentes sectores productivos y estratégicos de la Provincia, que participaron en tres talleres organizados por Crea 360 entre los meses de mayo y julio de 2019 en Alcoy, Benidorm y Crevillente. Por otro lado, tras la recogida de información de estos talleres, el equipo de proyectos de INECA e Inteligencia climática desarrollaron un trabajo de gabinete para profundizar en las oportunidades de Empleo Verde en la provincia de Alicante en el que se han analizado los sectores que hemos detectado más sensibles al cambio climático como son agricultura, ganadería, medio natural y forestal, turismo, transporte, industria, construcción y energía.

Ortuño ha detectado nichos de empleo que pueden adaptarse en mayor medida a modo de cursos o seminarios en el Centro Educativo Medio Ambiente Los Molinos, de la Fundación Caja Mediterráneo y ubicado en Crevillente. Estos cursos se han clasificado en cuatro campos esenciales en la lucha contra los efectos del cambio climático: Eficiencia Energética, Energías Renovables, Economía Circular, Nuevas Tecnologías y Necesidades Sectoriales Específicas.

En lo que respecta al turismo, la formación irá encaminada a la eficiencia energética y la domótica de hoteles y apartamentos turísticos  (conexión y desconexión luz/calefacción automáticas), en al industria habría que agregar además la estimación de la huella de carbono de las emisiones, la construcción además podría incorporar la domótica en edificaciones públicas y privadas ya existentes, el sector energético conllevaría implantación y mantenimiento de instalaciones de energías renovables y en instalaciones de autoconsumo, potenciar instalaciones de geotermia y desarrollo de la red de puntos de recarga de vehículos eléctricos.

La gestión de recursos de la economía circular nos permitirá planificar en la agricultura los recursos hídricos y los residuos junto a la ganadería como la biomasa y biogás, la reutilización de residuos forestales y biomasa. La construcción y su gestión de residuos jugará un papel muy importante en este centro de formación. La aplicación de las nuevas tecnologías se distribuye en todos los sectores productivos. Desde el uso de drones en el medio agrícola, ganadero y forestal hasta la domótica.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• En el día de ayer falló el Premio Cebrián en el que estuvo presente el concejal de Educación Antonio Candel Rives

• El autor, bajo el pseudónimo de Arena Brown, en principio no quiere desvelar su verdadera identidad, pero se sabe que es un empresario valenciano con mucha experiencia y mucha pasión por la historia de la economía y cómo circula el dinero

19 julio 2024

• El cierre se producirá para mañana sábado 20 de julio, ya que la alerta de riesgo importante es desde las 13:00 hasta las 20:00 horas de este día, por temperaturas que podrían alcanzar los 42ºC

• Entre las medidas adoptadas se encuentran el cierre del cementerio municipal, el cierre del Parque de Montaña de San Cayetano y el cierre del área recreativa de la Palaya. Además se recomienda encarecidamente no realizar actividades físicas, ni deportivas al aire libre así como extremar la precaución especialmente en las personas mayores y los niños por ser más propensos a sufrir golpes de calor

19 julio 2024

• La edil del área, Pilar Mas Mas, ha afirmado que también se han desarrollado las webs departamentales de Deportes, Turismo y Transparencia

• Los trabajos informáticos han contado con la financiación de los fondos Next Generation Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea por un valor de 49.610 euros

19 julio 2024