El tercer Certamen de Curtmetratges de Crevillent se celebrarà el 29 i 30 de juliol

  • Aquest 2022 el certamen passa d’agost a finals de  juliol amb l’objectiu d’afavorir una major afluència de públic. Aquesta tercera edició homenatjarà l’aparició del so al cinema i els números musicals i bandes sonores que han acompanyat diferents generacions a través dels anys

Crevillent (02/03/2022).- Hui dimarts, 2 de març, s’ha dut a terme la presentació oficial del III Certamen de Curtmetratges de Crevillent, que se celebrarà els dies 29 i 30 de juliol. José Manuel Penalva, alcalde de Crevillent; Jesús Ruiz, regidor de Cultura; Ana Satorre, tècnica de cultura i coordinadora del certamen; i Roque A. Ortiz, realitzador audiovisual i director del certamen; han sigut els encarregats d’explicar-nos les novetats.

Un any més, i gràcies al gran acolliment rebut l’any passat, l’Ajuntament de Crevillent, des de la Regidoria de Cultura, organitzarà i patrocinarà de nou aquest certamen de curts que, com a principal novetat, comptarà amb un canvi en les dates, avançant a juliol el certamen per a així donar la possibilitat al fet que més crevillentins i crevillentines puguen assistir-hi.

La segona novetat del 2022 és la temàtica del certamen. Si en la passada edició va ser els orígens del cinema, enguany l’aspecte visual i la temàtica al voltant de la qual giraran els actes i les activitats serà el Cinema de Gènere Musical. Es pretén així homenatjar l’aparició del so al cinema i els números musicals i bandes sonores que han acompanyat a diferents generacions a través dels anys.

Igual que en les edicions anteriors, latemàtica del concurs serà lliure. Des de la Regidoria de Cultura han volgut ressaltar l’èxit de la Categoria Local, incorporada en l’edició anterior en què  van participar 22 curtmetratges crevillentins. Raó per la qual es manté i s’espera continuar promovent-lo més enguany.

El repartiment de premis serà el següent:

–       Premi Vila de Crevillent al millor curtmetratge, atorgat per l’Ajuntament de Crevillent a la millor obra de ficció o animació de temàtica lliure, dotat amb 800 euros i trofeu.

–       Premi del Públic al millor curtmetratge, seleccionat pel públic i atorgat per l’Ajuntament de Crevillent a la millor obra de ficció o animació de temàtica lliure, dotat amb 300 euros i trofeu.

–       Premi Millor Curtmetratge Crevillentí a la millor obra de ficció, documental o animació de temàtica lliure realitzada per un director, producció o guionista crevillentí, gravat en la localitat o que tracte temes locals, dotat amb 200 euros i trofeu.

A més, a proposta de l’Associació Feminista “Isabel Alfonso Candela”, el jurat podrà realitzar un esment especial als curtmetratges que presenten una temàtica a favor de la igualtat de gènere i/o en contra de la violència masclista.

La convocatòria s’obrirà en el moment de la seua publicació en el BOP i romandrà fins al 31 de maig de 2022. A partir d’aquest moment hi haurà un mes perquè el Comité de Selecció finalitze la visualització dels curtmetratges rebuts per a l’1 de juliol donar a conéixer la llista de seleccionats.

El dia 29 de juliol es dedicarà a la projecció de la Categoria Local, mentre que en el segon dia, 30 de juliol, es projectaran els altres curtmetratges en una gala que finalitzarà amb l’anunci i el lliurament de tots els premis.

Des de l’Ajuntament han volgut destacar també la qualitat artística dels cartells de les edicions anteriors i que, com no podia ser d’una altra manera, s’ha volgut tornar a comptar amb la col·laboració de l’Associació de Creadors de Crevillent i dels seus autors, Gonzalo Miralles i Franjavi Quesada, per a la seua realització. Així com també amb José Cuerda, dissenyador i realitzador dels guardons que es lliuren als guanyadors.

A més, igual que l’any passat, el certamen tindrà el suport de les següents activitats:

–       Exposició CineTrip, organitzada per l’Associació de Creadors de Crevillent. De nou, artistes de diferents disciplines i estils il·lustraran i representaran pel·lícules i aspectes d’un període concret. En aquesta segona edició els organitzadors preparen la continuació del viatge a través de la història del cinema en el seu segon capítol, que ampliarà l’experiència avançant en el temps i mostrant, a través l’obra de diferents artistes i la seua interpretació, nous períodes del cinema. Una exposició que va comptar amb un gran èxit l’any anterior i que es mantindrà durant la realització del certamen.

–       Cinefòrum Crevillent, que també repetirà en aquesta edició amb la projecció i posterior debat d’una pel·lícula de la mà dels seus organitzadors, en aquest cas del gènere musical. Els organitzadors acompanyaran la projecció amb una breu ponència que descobrirà als assistents diferents aspectes de la pel·lícula i obrirà l’opció que la gent puga comentar-la i parlar-ne obertament per a conéixer els seus valors artístics. Aquest esdeveniment, igual que va ocórrer amb Cinetrip, va tenir un gran acolliment per part del públic l’any anterior.

 

El tercer Certamen de Cortometrajes de Crevillent se celebrará el 29 y 30 de julio

  • Este 2022 el certamen pasa de agosto a finales de julio con el objetivo de favorecer una mayor afluencia de público. Esta tercera edición homenajeará la aparición del sonido en el cine y los números musicales y bandas sonoras que han acompañado a diferentes generaciones a través de los años

Crevillent (02/03/2022).- Hoy martes, 2 de marzo, se ha llevado a cabo la presentación oficial del III Certamen de Cortometrajes de Crevillent, que se celebrará los días 29 y 30 de julio. José Manuel Penalva, alcalde de Crevillent; Jesús Ruiz, concejal de Cultura; Ana Satorre, técnica de cultura y coordinadora del certamen; y Roque A. Ortiz, realizador audiovisual y director del certamen; han sido los encargados de contarnos las novedades.

Un año más, y gracias a la estupenda acogida recibida el año pasado, el Ayuntamiento de Crevillent, desde la Concejalía de Cultura, organizará y patrocinará de nuevo este certamen de cortos que, como principal novedad, contará con un cambio en las fechas, adelantando a julio el certamen para así dar la posibilidad a que más crevillentinos y crevillentinas puedan asistir.

La segunda novedad del 2022 es la temática del certamen. Si en la pasada edición fue los orígenes del cine, este año el aspecto visual y la temática alrededor de la que girarán los actos y actividades será el Cine de Género Musical. Se pretende así homenajear la aparición del sonido en el cine y los números musicales y bandas sonoras que han acompañado a diferentes generaciones a través de los años.

Al igual que en las ediciones anteriores, la temática del concurso será libre. Desde la Concejalía de Cultura han querido resaltar el éxito de la Categoría Local, incorporada en la edición anterior y donde participaron 22 cortometrajes crevillentinos. Razón por la que se mantiene y se espera seguir promoviendo más este año.

El reparto de premios será el siguiente:

–       Premio Vila de Crevillent al mejor cortometraje, otorgado por el Ayuntamiento de Crevillent a la mejor obra de ficción o animación de temática libre, dotado con 800 euros y trofeo.

–       Premio del Público al mejor cortometraje, seleccionado por el público y otorgado por el Ayuntamiento de Crevillent a la mejor obra de ficción o animación de temática libre, dotado con 300 euros y trofeo.

–       Premio Mejor Cortometraje Crevillentino a la mejor obra de ficción, documental o animación de temática libre realizada por un director, producción o guionista crevillentino, grabado en la localidad o que aborde temas locales, dotado con 200 euros y trofeo.

Además, a propuesta de la Asociación Feminista Isabel Alfonso Candela, el jurado podrá realizar una mención especial a los cortometrajes que presenten una temática a favor de la igualdad de género y/o en contra de la violencia machista.

La convocatoria se abrirá en el momento de su publicación en el BOP y permanecerá hasta el 31 de mayo de 2022. A partir de dicho momento habrá un mes para que el Comité de Selección finalice la visualización de los cortometrajes recibidos para el 1 de julio dar a conocer la lista de seleccionados.

El día 29 de julio se dedicará a la proyección de la Categoría Local, mientras que en el segundo día, 30 de julio, se proyectarán los demás cortometrajes en una gala que finalizará con el anuncio y la entrega de todos los premios.

Desde el Ayuntamiento han querido destacar también la calidad artística de los carteles de las ediciones anteriores y que, como no podía ser de otra forma, se ha querido volver a contar con la colaboración de la Asociación de Creadores de Crevillent y de sus autores, Gonzalo Miralles y Franjavi Quesada, para su realización. Así como también con José Cuerda, diseñador y realizador de los galardones que se entregan a los ganadores.

Además, al igual que el año pasado, el certamen irá respaldado por las siguientes actividades:

–       Exposición CineTrip, organizada por la Asociación de Creadores de Crevillent. De nuevo, artistas de diferentes disciplinas y estilos ilustrarán y representarán películas y aspectos de un período concreto. En esta segunda edición los organizadores preparan la continuación del viaje a través de la historia del cine en su segundo capítulo, que ampliará la experiencia avanzando en el tiempo y mostrando, a través la obra de diferentes artistas y su interpretación, nuevos períodos del cine. Una exposición que contó con un gran éxito el año anterior y que se mantendrá durante la realización del certamen.

–       Cinefórum Crevillent, que también repetirá en esta edición con la proyección y posterior debate de una película de la mano de sus organizadores, en este caso del género musical. Los organizadores acompañarán la proyección con una breve ponencia que descubrirá a los asistentes diferentes aspectos de la película y abrirá la opción de que la gente pueda comentarla y hablar de ella abiertamente para conocer sus valores artísticos. Este evento, al igual que ocurrió con Cinetrip, tuvo una gran acogida por parte del público el año anterior.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024