El Teatre Chapí comença a ser una realitat

L’empresa adjudicatària de la construcció del Teatre Chapí s’acaba d’instal·lar a Crevillent mitjançant l’establiment de casetes i l’obertura d’una oficina d’obra al Carrer Santissima Trinitat

Crevillent (16/01/2020).- S’acaben de produir els primers passos per a l‘inici de les obres del Teatre Chapí amb la instauració de l’empresa adjudicatària a Crevillent, mitjançant l’obertura d’una oficina al carrer Santissima Trinitat i la instal·lació de casetes en la zona on pròximament començarà l’execució de l’obra, que compta amb un termini d’execució d’entre 18 i 24 mesos.

Amb aquest avanç, i amb la imminent signatura de l’acta de replanteig, es posa en marxa el tan anhelat projecte de construcció del Teatre Chapí. En este pas previ a les obres ha estat present l’alcalde José Manuel Penalva amb els portaveus municipals Manuel Penalva i Josep Candela, el regidor d’Obres Marcelino Giménez i el regidor de Cultura Jesús Ruiz. Tots han valorat molt positivament l’arrencada de les obres i s’han mostrat agraïts amb el Govern del Botànic i el seu conseller de Cultura, Vicent Marzá, en veure complits els compromisos adquirits en l’anterior legislatura per a l’inici de la construcció del teatre.

“Hui és un dia històric per a Crevillent i un moment molt important per a la història cultural del nostre municipi. El Teatre Chapí és una infraestructura cultural reivindicada durant molts anys i que és més que necessària en un municipi com Crevillent, amb 30.000 habitants i una gran tradició artística i musical. Per fi aconseguirem que la nostra localitat tinga un teatre en condicions” afirma l’alcalde de Crevillent.

Segons informa l’empresa constructora, en els pròxims dies començaran a arribar camions amb el material i els recursos necessaris per a l’execució de l’obra, després dels primers treballs d’implantació i transport de les casetes de personal en els solars on pròximament es trobarà el nou Teatre Chapí. Des de l’empresa comenten que està previst que a partir de la setmana que ve una retroexcavadora comence a netejar el solar i a preparar la plataforma de treball. Mentre que l’oficina on estarà l’equip d’obra s’ha situat al carrer Santissima Trinitat.

El projecte del Teatre contempla una capacitat de 644 butaques amb caixa escènica, fossat per a orquestra, dos soterranis amb camerinos, vestuaris, magatzems, cafeteria, sales d’assajos, biblioteca i despatxos de gestió.

Recordar que l’empresa Obrascon Huarte Lain S.A. va ser l’adjudicatària de l’obra per un valor de 4.790.446,36 € el que suposa una important inversió per a Crevillent. Mentre que l’empresa d’Arquitectura i Urbanisme Boix i Consulting d’Enginyeria ICA S.L., per part seua, serà l’encarregada de la Direcció Facultativa de l’Obra i del compliment del Pla de Seguretat d’aquesta.

 

El Teatro Chapí comienza a ser una realidad

La empresa adjudicataria de la construcción del Teatro Chapí se acaba de instalar en Crevillent mediante el establecimiento de casetas y la apertura de una oficina de obra en la Calle Santísima Trinidad

Crevillent (16/01/2020).- Se acaban de producir los primeros pasos para el inicio de las obras del Teatro Chapí con la instauración de la empresa adjudicataria en Crevillent, mediante la apertura de una oficina en la calle Santísima Trinidad y la instalación de casetas en la zona en la que próximamente comenzará la ejecución de la obra, que cuenta con un plazo de ejecución de entre 18 y 24 meses.

Con este avance, y con la inminente firma del acta de replanteo, se pone en marcha el tan ansiado proyecto de construcción del Teatro Chapí. En este paso previo a las obras ha estado presente el alcalde José Manuel Penalva junto a los Portavoces Municipales Manuel Penalva y Josep Candela, el concejal de Obras Marcelino Giménez y el regidor de Cultura Jesús Ruiz, quienes han valorado muy positivamente el arranque de las obras y se han mostrado agradecidos con el Gobierno del Botánico y su conseller de Cultura, Vicent Marzá, al ver cumplidos los compromisos adquiridos en la anterior legislatura para el inicio de la construcción del teatro.

“Hoy es un día histórico para Crevillent y un momento muy importante para la historia cultural de nuestro municipio. El Teatro Chapí es una infraestructura cultural reivindicada durante muchos años y que es más que necesaria en un municipio como Crevillent, con 30.000 habitantes y una gran tradición artística y musical. Por fin vamos a lograr que nuestra localidad tenga un teatro en condiciones” afirma el alcalde de Crevillent.

Según informa la empresa constructora, en los próximos días comenzarán a llegar camiones con el material y los recursos necesarios para la ejecución de la obra, tras los primeros trabajos de implantación y transporte de las casetas de personal en los solares donde próximamente se hallará el nuevo Teatro Chapí. Desde la empresa comentan que está previsto que a partir de la semana que viene una retroexcavadora comience a limpiar el solar y a preparar la plataforma de trabajo, una vez aperturado el centro de trabajo. Mientras que la oficina donde permanecerá el equipo de obra se ha situado en la calle Santísima Trinidad.

El proyecto del Teatro contempla una capacidad de 644 butacas con caja escénica, foso para orquesta, dos sótanos con camerinos, vestuarios, almacenes, cafetería, salas de ensayos, biblioteca y despachos de gestión.

Recordar que la empresa Obrascon Huarte Lain S.A. fue la adjudicataria de la obra por un valor de 4.790.446,36 € lo que supone una importante inversión para Crevillent. Mientras que la empresa de Arquitectura y Urbanismo Boix y Consulting de Ingeniería ICA S.L., por su parte, será la encargada de la Dirección Facultativa de la Obra y del cumplimiento del Plan de Seguridad de la misma.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El Ayuntamiento de Crevillent invierte un total de 13.650 euros en becas durante el curso 2023 – 2024 y el plazo para presentar la documentación es desde hoy 17 de julio hasta el 6 de agosto

• La concejala de Cultura, Mónica San Emeterio, destaca que “con estas ayudas queremos contribuir al fomento de cultura artístico-musical del municipio de Crevillent”. Además, manifiesta que “la mejora de las enseñanzas universitarias y el desarrollo de una educación de calidad son factores básicos dentro de la política educativa y cultural”

17 julio 2024

• Esta actuación, que tendrá una duración aproximadamente de tres semanas, supondrá un coste total de 18.089 euros

• La edil del área, Pilar Mas Mas, ha manifestado que “esta actuación persigue mejorar la visibilidad de las zonas en las que se va a trabajar y con ello la seguridad de las mismas”

16 julio 2024

• En los primeros días de julio, las familias que tenían la oportunidad se trasladaban al Pinet, en carros tirados por mulas y cargados de los enseres para montar las barracas, mientras los demás se marchaban hacia el 18 de julio

16 julio 2024