El Ple de l’Ajuntament de Crevillent condemna l’agressió de Rússia a Ucraïna

  • La Corporació ha aprovat per unanimitat en el ple ordinari de hui, 28 de febrer, una declaració institucional contra la invasió russa i en suport i solidaritat amb la població ucraïnesa
  • Han sigut aprovades també les bases reguladores de les terceres edicions del Certamen de Curtmetratges de Crevillent i del Certamen Literari Vila de Crevillent, la segona dels Premis 9 d’Octubre de Còmic en Valencià”, així com les subvencions a AMPAS/AFAS i centres educatius per a la promoció d’activitats de conscienciació

Crevillent (28/02/2022).- El Ple de l’Ajuntament de Crevillent ha condemnat rotundament la invasió russa a Ucraïna a través d’una declaració institucional secundada per la totalitat de la Corporació. L’Ajuntament s’ha sumat així a la declaració institucional llançada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la qual s’expressa que l’acció de Rússia suposa “una violació del Dret Internacional i de la sobirania i integritat territorial d’Ucraïna que afecta el principi de Pau humanitària”.

Així mateix, es “fa una crida a posar fi a la invasió”, al mateix temps que es manifesta “la solidaritat amb la població ucraïnesa i el compromís de col·laboració i acció humanitària per a protegir la població i fer costat als ciutadans ucraïnesos a la Comunitat Valenciana i a les empreses afectades”.

D’altra banda, en l’Ordre del dia ha estat l’aprovació de les bases reguladores per a l’III Certamen de Curtmetratges de Crevillent, que presenta dues modificacions respecte a les bases de l’any anterior: s’ha avançat la celebració del certamen a l’últim cap de setmana de juliol, buscant una afluència encara major i, d’altra banda, a proposta de l’Associació Feminista el jurat podrà realitzar un esment especial als curtmetratges que presenten una temàtica a favor de la igualtat de gènere i/o en contra de la violència masclista.

S’ha donat llum verda també a les bases per a la segona edició dels Premis 9 d’Octubre de Còmic en Valencià. La novetat en aquest cas serà l’augment de la implicació dels centres escolars en aquest concurs, ja que durant els mesos de març i abril s’impartirà un taller de còmics per part de l’artista local Borja Estela per a promocionar la creació artística i incentivar la participació de l’alumnat en aquests premis.

Les bases reguladores de l’III Certamen Literari Vila de Crevillent també han sigut aprovades un any més. El 23 d’abril, per tant, se celebrarà l’acte de lliurament de premis, que comptarà amb la tercera edició d’un llibre que recull tots els relats curts elaborats pels alumnes participants, tant en valencià com en castellà.

El mateix ha passat amb les bases per a la concessió de Subvencions a AMPAS/AFAS i centres educatius per a la promoció d’activitats de conscienciació mediambiental, culturals, esportives i escoles de pares i d’estiu. Totes les bases presentades hui en el ple han sigut aprovades per unanimitat.

També ha comptat amb el suport unànime la moció presentada per Ciutadans per al pagament de tributs locals i altres deutes mitjançant Bizum o equivalent. Mentre que la moció del grup municipal popular per a la retirada de la proposta de reforma del règim especial de treballadors autònoms, ha tingut el vot a favor de Vox, l’abstenció de Ciutadans i els vots en contra de Compromís per Crevillent, del grup municipal socialista i de L’Esquerra.

 

El Pleno del Ayuntamiento de Crevillent condena la agresión de Rusia a Ucrania

  • La Corporación ha aprobado por unanimidad en el pleno ordinario de hoy, 28 de febrero, una declaración institucional contra la invasión rusa y en apoyo y solidaridad con la población ucraniana
  • Han sido aprobadas también las bases reguladoras de las terceras ediciones del Certamen de Cortometrajes de Crevillent y del Certamen Literario Villa de Crevillent, la segunda de los Premios 9 de Octubre de Cómic en Valenciano”, así como las subvenciones a AMPAS/AFAS y centros educativos para la promoción de actividades de concienciación

Crevillent (28/02/2022).- El Pleno del Ayuntamiento de Crevillent ha condenado rotundamente la invasión rusa a Ucrania a través de una declaración institucional apoyada por la totalidad de la Corporación. El Ayuntamiento se ha sumado así a la declaración institucional lanzada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), en la que se expresa que la acción de Rusia supone “una violación de facto del Derecho Internacional y de la soberanía e integridad territorial de Ucrania que afecta al principio de Paz humanitaria”.

Asimismo, se “hace un llamamiento a poner fin a la invasión”, al tiempo que se manifiesta “la solidaridad con la población ucraniana y el compromiso de colaboración y acción humanitaria para proteger a la población y apoyar a los ciudadanos ucranianos en la Comunitat Valenciana y a las empresas afectadas”.

Por otro lado, en la Orden del día ha estado la aprobación de las bases reguladoras para el III Certamen de Cortometrajes de Crevillent, que presenta dos modificaciones respecto a las  bases del año anterior: se ha adelantado la celebración del certamen al último fin de semana de julio, buscando una afluencia todavía mayor y, por otra parte, a propuesta de la Asociación Feminista el jurado podrá realizar una mención especial a los cortometrajes que presenten una temática a favor de la igualdad de género y/o en contra de la violencia machista.

Se ha dado luz verde también a las bases para la segunda edición de los Premios 9 de Octubre de Cómic en Valenciano. La novedad en este caso será el aumento de la implicación de los centros escolares en este concurso, puesto que durante los meses de marzo y abril se impartirá un taller de cómics por parte del artista local Borja Estela para promocionar la creación artística e incentivar la participación del alumnado en estos premios.

Las bases reguladoras del III Certamen Literario Villa de Crevillent también han sido aprobadas un año más. El 23 de abril, por tanto, se celebrará el acto de entrega de premios, que contará con la tercera edición de un libro que recoge todos los relatos cortos elaborados por los alumnos y alumnas participantes, tanto en valenciano como en castellano.

Lo mismo ha sucedido con las bases para la concesión de Subvenciones a AMPAS/AFAS y centros educativos para la promoción de actividades de concienciación medioambiental, culturales, deportivas y escuelas de padres y de verano. Todas las bases presentadas hoy en el pleno han sido aprobadas por unanimidad.

También ha contado con el apoyo unánime la moción presentada por Ciudadanos para el pago de tributos locales y otras deudas mediante Bizum o equivalente. Mientras que la moción del grupo municipal popular para la retirada de la propuesta de reforma del régimen especial de trabajadores autónomos, ha tenido el voto a favor de Vox, la abstención de Ciudadanos y los votos en contra de Compromís per Crevillent, del grupo municipal socialista y de L’Esquerra.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024