El Ple de Crevillent dona llum verda a l’I Pla LGTBIQ+ i al Pla Estratègic de Serveis Socials

  • En la sessió plenària extraordinària celebrada hui s’han aprovat també les subvencions per a la promoció de l’accessibilitat a l’interior de l’habitatge, les dirigides a entitats de l’àmbit de Serveis Socials i que promouen la participació ciutadana, així com el Conveni Comarcal d’Igualtat dels ajuntaments de Crevillent, Elx i Santa Pola

Crevillent (10/05/2023).- La Corporació Municipal ha celebrat hui dimecres, 10 de maig, un ple extraordinari en el qual s’han sotmés a votació setze punts.

La sessió ha començat amb l’aprovació del Pla LGTBIQ+, el primer en la història municipal. Amb ell s’esperen complir objectius com evitar qualsevol tipus de discriminació cap a aquest col·lectiu i promoure el respecte a la diversitat i a les diferents maneres d’estimar. Aquesta mesura ha tirat avant amb els vots favorables de tots els grups polítics municipals excepte Vox, que ha votat en contra.

D’altra banda, també s’ha aprovat, en aquest cas per unanimitat, la revisió de preus del contracte del Servei de Recollida de Residus, Neteja Urbana i Gestió de l’Ecoparc, la qual cosa figura en el contracte.

El Pla Estratègic de Serveis Socials ha comptat amb el suport dels diferents grups excepte Vox, que s’ha abstingut. Aquest pla és un requisit de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que serveix de guia per a desenvolupar una carta de serveis que tinga com a objectiu fonamental protegir les persones més vulnerables.

Dins de l’àrea de Drets Socials i Desenvolupament Humà també han quedat aprovades de manera unànime les subvencions per a la promoció de l’accessibilitat a l’interior de l’habitatge així com les dirigides a les associacions en l’àmbit dels Serveis Socials, en aquest últim cas per concurrència competitiva.

Ha quedat aprovat amb els vots a favor de tots els grups excepte el de les dues regidores de VOX el Conveni Comarcal d’Igualtat, impulsat al costat dels ajuntaments d’Elx i Santa Pola amb l’objectiu de desenvolupar accions conjuntes.

Posteriorment, s’ha aprovat una modificació de crèdits per l’increment de preu de Consorci de Bombers i per a la redacció del PACES (Pla d’Acció pel Clima i Energia Sostenible). La quantitat total és de 42.022 €, dels quals 10.000 € són per a plans mediambientals i la resta, 32.022 €, per al Consorci de Bombers. Tots els partits han votat a favor excepte VOX, el qual s’ha abstingut.

Cal destacar també l’aprovació per unanimitat d’un Reglament de Teletreball per a l’administració local adequat a les instruccions generals. Mentre que un altre punt que ha tirat avant per unanimitat ha sigut el que ha ratificat la Carta d’Intencions de cooperació mútua entre Krotoszyn (Polònia) i Crevillent.

Així mateix, s’ha aprovat per unanimitat la rectificació de l’inventari de béns immobles, que és un tràmit que s’ha de realitzar quan s’està acabant la legislatura, així com l’informe de tresoreria sobre el compliment de les obligacions que tenen l’ajuntament respecte als seus proveïdors.

Finalment, cal destacar que s’ha realitzat una modificació puntual de la redacció d’un lloc de treball denominat “cap del Servei de Patrimoni i Serveis Generals”.

 

El Pleno de Crevillent da luz verde al I Plan LGTBIQ+ y al Plan Estratégico de Servicios Sociales

  • En la sesión plenaria extraordinaria celebrada hoy se han aprobado también las subvenciones para la promoción de la accesibilidad en el interior de la vivienda, las dirigidas a entidades del ámbito de Servicios Sociales y a las que promueven la participación ciudadana, así como el Convenio Comarcal de Igualdad de los ayuntamientos de Crevillent, Elche y Santa Pola

Crevillent (10/05/2023).- La Corporación Municipal ha celebrado hoy miércoles, 10 de mayo, un pleno extraordinario en el que se han sometido a votación dieciséis puntos.

La sesión ha comenzado con la aprobación del Plan LGTBIQ+, el primero en la historia municipal. Con él se esperan cumplir objetivos como evitar cualquier tipo de discriminación hacia este colectivo y promover el respeto a la diversidad y a las diferentes formas de amar. Esta medida ha salido adelante con los votos favorables de todos los grupos políticos municipales salvo Vox, que ha votado en contra.

Por otro lado, también se ha aprobado, en este caso por unanimidad, la revisión de precios del contrato del Servicio de Recogida de Residuos, Limpieza Urbana y Gestión del Ecoparque, lo cual figura en el contrato.

El Plan Estratégico de Servicios Sociales ha contado con el apoyo de los diferentes grupos salvo Vox, que se ha abstenido. Este plan es un requisito de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que sirve de guía para desarrollar una carta de servicios que tenga como objetivo fundamental proteger a las personas más vulnerables.

Dentro del área de Derechos Sociales y Desarrollo Humano también han quedado aprobadas de manera unánime las subvenciones para la promoción de la accesibilidad en el interior de la vivienda así como las dirigidas a las asociaciones en el ámbito de los Servicios Sociales, en este último caso por concurrencia competitiva.

Ha quedado aprobado con los votos a favor de todos los grupos salvo el de las dos concejalas de VOX el Convenio Comarcal de Igualdad, impulsado junto a los ayuntamientos de Elche y Santa Pola con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas.

Posteriormente, se ha aprobado una modificación de créditos por el incremento de precio de Consorcio de Bomberos y para la redacción del PACES (Plan de Acción por el Clima y Energía Sostenible). La cantidad total es de 42.022 €, de los cuales 10.000 € son para planes medioambientales y el resto, 32.022 €, para el Consorcio de Bomberos. Todos los partidos han votado a favor excepto VOX, el cual se ha abstenido.

Cabe destacar también la aprobación por unanimidad de un Reglamento de Teletrabajo para la administración local adecuado a las instrucciones generales. Mientras que otro punto que ha salido adelante por unanimidad ha sido el que ha ratificado la Carta de Intenciones de cooperación mutua entre Krotoszyn (Polonia) y Crevillent.

Asimismo, se ha aprobado por unanimidad la rectificación del inventario de bienes inmuebles, que es un trámite que se ha de realizar cuando se está acabando la legislatura, así como el informe de tesorería sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen el ayuntamiento respeto a sus proveedores.

Por último, cabe destacar que se ha realizado una modificación puntual de la redacción de un puesto de trabajo denominado “jefe del Servicio de Patrimonio y Servicios Generales”.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• Desde el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) se manda un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, al tiempo que se recomiendan una serie de consejos para sobrellevar este episodio de elevadas temperaturas

• La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este fenómeno adverso desde hoy jueves hasta el sábado 20 por temperaturas altas que podrían alcanzar los 42º

18 julio 2024

• El pleno tendrá lugar el próximo martes 23 de julio a las 12:00 horas donde se abordará la gestión del gobierno local en lo que se lleva de mandato, así como la situación actual de la localidad

• La primera edil destaca que “la finalidad de este pleno es que todos los grupos municipales pongan sobre la mesa cómo se encuentra Crevillent y qué queremos para él”

18 julio 2024

• Esta jornada se realizará el próximo 27 de julio y constará de una amplia variedad de actividades dirigidas a todo tipo de públicos

• Las actividades son totalmente gratuitas pero se es necesario tener entrada, las cuales se podrán recoger a partir de hoy, jueves 18 de julio en la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó” en el horario habitual de apertura

18 julio 2024