El Consell Escolar Municipal aprova la sol·licitud dels dies no lectius per al curs escolar 2020-21

Els tres dies no lectius triats pel Consell Escolar de Crevillent i que es proposaran a la Conselleria d’Educació són el 7 de desembre, 19 de febrer i 3 de maig

Crevillent (15/07/2020).- Crevillent (15/07/2020).- El Consell Escolar Municipal es reunia en la vesprada d’ahir per a abordar diversos punts de matèria educativa que afectaran l’organització del pròxim curs escolar que començarà el 7 de setembre. Entre els punts tractats estava la sol·licitud que des del Consell Escolar Municipal es tramitarà per a establir els tres dies no lectius que correspon determinar al Consell Escolar Municipal.

Estudiades diverses propostes es va acordar sol·licitar a la Conselleria d’Educació que a Crevillent no siguen lectius els dies 7 de desembre, 19 de febrer i 3 de maig. D’acord amb el calendari escolar establit per Conselleria es va considerar que des del punt de vista pedagògic era millor distribuir aquests tres dies en cadascun dels trimestres escolars per a una millor organització dels centres i de les famílies.

Un altre dels punts tractats va ser la situació del Pla Edificant d’inversions de Conselleria a Crevillent. En aquest punt es va aprovar la inclusió del CEIP Puig Jover del Barri de l’Estació en el Pla Edificant després de l’aprovació per part del Consell Escolar d’aquest centre de realitzar una reforma integral del col·legi. El regidor d’Educació, Jesús Ruiz, va presentar la nova planificació de les obres que afectaran nou col·legis de la localitat i que després de l’actualització de les Memòries Tècniques s’inclouran en la Plataforma del Pla Edificant. Aquesta nova actualització ha elevat la inversió del Pla Edificant a Crevillent a 5.739.525,53 € , que es distribuiran entre els anys 2021 i 2023 per a actuar en els nou col·legis afectats.

També es va acordar en aquest Consell Escolar la creació de la Comissió d’Absentisme Escolar que passa d’aquesta forma a ser competència de l’Àrea d’Educació a través del Consell Escolar. En aquesta Comissió estaran presents tots els sectors afectats: regidories d’Educació i Benestar Social, regidor representant de la Corporació en el Consell Escolar Municipal, tècnics de Serveis Socials i d’Educació, el Cap de la Policia Local, Directors de Secundària i Primària, representants del professorat i dels pares i mares d’alumnes i la Inspecció Educativa.

Finalment es va informar del procés de matriculació d’Infantil i Primària, el funcionament de la qual per via telemàtica va ser valorat positivament, i que ha donat com a resultat la matriculació de 242 alumnes per a tres anys, quedant només 7 alumnes fora del termini de matriculació, la matriculació de 60 alumnes de 2 anys de 95 sol·licituds de plaça.

Davant l’inici del pròxim curs el 7 de setembre, que serà presencial per al professorat i per a l’alumnat, es va demanar la col·laboració de Protecció Civil per a ajudar els primers dies d’entrada dels alumnes i sobretot la col·laboració dels pares i mares en l’accés als centres educatius per a complir amb les normes de seguretat i amb els horaris de manera estricta per a no produir aglomeracions a les portes dels col·legis.

 

El Consejo Escolar Municipal aprueba la solicitud de los días no lectivos para el curso escolar 2020-21

  • Los tres días no lectivos elegidos por el Consejo Escolar de Crevillent y que se propondrán a la Consellería de Educación son el 7 de diciembre, 19 de febrero y 3 de mayo

Crevillent (15/07/2020).- El Consejo Escolar Municipal se reunía en la tarde de ayer para abordar diversos puntos de materia educativa que van a afectar a la organización del próximo curso escolar que comenzará el 7 de septiembre. Entre los puntos tratados estaba la solicitud que desde el Consejo Escolar Municipal se va a tramitar para establecer los tres días no lectivos que corresponde determinar al Consejo Escolar Municipal.

Estudiadas diversas propuestas se acordó solicitar a la Conselleria de Educación que en Crevillent no sean lectivos los días 7 de diciembre, 19 de febrero y 3 de mayo. De acuerdo al calendario escolar establecido por Conselleria se consideró que desde el punto de vista pedagógico era mejor distribuir estos tres días en cada uno de los trimestres escolares para una mejor organización de los centros y de las familias.

Otro de los puntos tratados fue la situación del Plan Edificant de inversiones de Conselleria en Crevillent. En este punto se aprobó la inclusión del CEIP Puig Jover del Barrio de la Estación en el Plan Edificant tras la aprobación por parte del Consejo Escolar de este centro de realizar una reforma integral del colegio. El concejal de Educación, Jesús Ruiz, presentó la nueva planificación de las obras que van a afectar a nueve colegios de la localidad y que tras la actualización de las Memorias Técnicas se van a incluir en la Plataforma del Plan Edificant. Esta nueva actualización ha elevado la inversión del Plan Edificant en Crevillent a 5.739.525,53 €, que se van a distribuir entre los años 2021 y 2023 para actuar en los nueve colegios afectados.

También se acordó en este Consejo Escolar la creación de la Comisión de Absentismo Escolar que pasa de esta forma a ser competencia del Área de Educación a través del Consejo Escolar. En esta Comisión estarán presentes todos los sectores afectados: concejalías de Educación y Bienestar Social, concejal representante de la Corporación en el Consejo Escolar Municipal, técnicos de Servicios Sociales y de Educación, el Jefe de la Policía Local, Directores de Secundaria y Primaria, representantes del profesorado y de los padres y madres de alumnos y la Inspección Educativa.

Finalmente se informó del proceso de matriculación de Infantil y Primaria, cuyo funcionamiento por vía telemática fue valorado positivamente, y que ha dado como resultado la matriculación de 242 alumnos para tres años, quedando sólo 7 alumnos fuera del plazo de matriculación, la matriculación de 60 alumnos de 2 años de 95 solicitudes de plaza.

Ante el inicio del próximo curso el 7 de septiembre, que será presencial para el profesorado y para el alumnado, se pidió la colaboración de Protección Civil para ayudar los primeros días de entrada de los alumnos y sobre todo la colaboración de los padres y madres en el acceso a los centros educativos para cumplir con las normas de seguridad y con los horarios de forma estricta para no producir aglomeraciones en las puertas de los colegios.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• Desde el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) se manda un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, al tiempo que se recomiendan una serie de consejos para sobrellevar este episodio de elevadas temperaturas

• La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este fenómeno adverso desde hoy jueves hasta el sábado 20 por temperaturas altas que podrían alcanzar los 42º

18 julio 2024

• El pleno tendrá lugar el próximo martes 23 de julio a las 12:00 horas donde se abordará la gestión del gobierno local en lo que se lleva de mandato, así como la situación actual de la localidad

• La primera edil destaca que “la finalidad de este pleno es que todos los grupos municipales pongan sobre la mesa cómo se encuentra Crevillent y qué queremos para él”

18 julio 2024

• Esta jornada se realizará el próximo 27 de julio y constará de una amplia variedad de actividades dirigidas a todo tipo de públicos

• Las actividades son totalmente gratuitas pero se es necesario tener entrada, las cuales se podrán recoger a partir de hoy, jueves 18 de julio en la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó” en el horario habitual de apertura

18 julio 2024