El Cementeri de Crevillent reobrirà les seues portes demà amb restriccions

Es podrà accedir al Cementeri Municipal de dilluns a diumenge, en horari de 9 h a 13 h, amb mesures de seguretat especials pel Covid-19 i amb un aforament màxim de 30 persones

Crevillent (18/05/2020).- A partir de demà dimarts, 19 de maig, el Cementeri Municipal de Crevillent obrirà al públic tots els dies de la setmana en horari de 9.00 a 13.00 hores, amb un aforament màxim de 30 persones. La Regidoria de Cementeris de Crevillent indica que es podrà dur a terme la realització de les següents activitats amb les restriccions indicades:

ENTERRAMENTS: La participació en la comitiva per a l’enterrament es restringeix a un màxim de 15 persones, a més de, en el seu cas, la persona encarregada de la pràctica dels ritus funeraris de comiat del difunt de conformitat amb la corresponent confessió religiosa. En tot cas, hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries per a la prevenció del COVID-19 relatives al manteniment d’una distància mínima de seguretat de 2 metres, higiene de mans i màscara.

Durant la celebració d’un enterrament s’interrompran les visites ordinàries permeses al cementeri fins a la seua finalització.

VISITES Al CEMENTERI: Es permetran les visites al cementeri amb la subjecció a les restriccions d’aforament i sempre que es complisquen les mesures generals de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries, observant les següents recomanacions:

 1. Les entrades i eixides al cementeri es duran a terme exclusivament per la porta principal i estaran supervisades pel conserge per a evitar aglomeracions en els accessos.
 2. Ús obligatori de mascareta.
 3. Es posarà a l’entrada a disposició del públic dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectant.
 4. Durant les visites haurà d’evitar-se:
  1. El contacte personal, mantenint en tot moment la distància de seguretat.
  2. Tocar objectes de devoció o altres objectes que habitualment es manegen.
  3. La utilització d’utensilis de neteja d’ús públic comú. Per al seu ús es realitzarà obligatòriament amb guants, que portaran els propis usuaris.
 5. Es limitarà en temps d’estada en el cementeri dels visitants al menor temps possible. Ha de tindre’s en compte que, cobert l’aforament disposat, no podran entrar altres persones fins que no isquen els qui estan a l’interior i en el mateix número.
 6. En la franja horària des de les 10.00 fins a les 12.00 hores, tindran preferència d’entrada les persones majors de 65 anys.

 

El Cementerio de Crevillent reabrirá sus puertas mañana con restricciones

 • Se podrá acceder al Cementerio Municipal de lunes a domingo, en horario de 9 h a 13 h, con medidas de seguridad especiales por la Covid-19 y con un aforo máximo de 30 personas

Crevillent (18/05/2020).- A partir de mañana martes, 19 de mayo, el Cementerio Municipal de Crevillent abrirá al público todos los días de la semana en horario de 9:00 a 13:00 horas, con un aforo máximo de 30 personas. La Concejalía de Cementerios de Crevillent indica que se podrá llevar a cabo la realización de las siguientes actividades con las restricciones indicadas:

ENTIERROS: La participación en la comitiva para el enterramiento de la persona fallecida se restringe a un máximo de 15 personas, además de, en su caso, la persona encargada de la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto de conformidad con la correspondiente confesión religiosa. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19 relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de 2 metros, higiene de manos y mascarilla.

Durante la celebración de un entierro se interrumpirán las visitas ordinarias permitidas al cementerio hasta su finalización.

VISITAS AL CEMENTERIO: Se permitirán las visitas a los familiares y allegados enterrados en el cementerio, con sujeción a las restricciones de aforo y siempre que se cumplan las medidas generales de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias, observando las siguientes recomendaciones:

 1. Las entradas y salidas al cementerio se llevarán a cabo exclusivamente por la puerta principal y estarán supervisadas por el conserje para evitar aglomeraciones en los accesos.
 2. Uso obligatorio de mascarilla.
 3. Se pondrá en la entrada a disposición del público dispensadores de gel hidroalcohólico o desinfectante.
 4. Durante las visitas deberá evitarse:
  1. El contacto personal, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad.
  2. Tocar objetos de devoción u otros objetos que habitualmente se manejen.
  3. La utilización de utensilios de limpieza de uso público común. Para su uso se realizará obligatoriamente con guantes, que portarán los propios usuarios.
 5. Se limitará en tiempo de estancia en el cementerio de los visitantes al menor tiempo posible. Ha de tenerse en cuenta que, cubierto el aforo dispuesto, no podrán entrar otras personas hasta que no salgan quienes están en el interior y en el mismo número.
 6. En la franja horaria desde las 10:00 hasta las 12:00 horas, tendrán preferencia de entrada las personas mayores de 65 años.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar