Cultura organitza un programa de conferències i exposicions als museus de Crevillent en col·laboració amb la UA

  • Donaran principi divendres que ve, 25 de març, a la Casa Museu Parc Nou amb la ponència “Arqueologia de sabors: les arrels antigues de la nostra gastronomia”, a càrrec d’Ignasi Grau Mira

Crevillent (24/03/2022).- Des de la Regidoria de Cultura i Museus de Crevillent han volgut destacar alguns dels treballs de divulgació científica i investigació que vinculen la nostra societat amb el territori. Amb aquest pretext s’ha seleccionat una sèrie de conferències i exposicions de la Universitat d’Alacant que arribaran a la localitat durant el present any 2022.

Així, es podrà assistir a les següents conferències:

  • Arqueologia de sabors: les arrels antigues de la nostra gastronomia. Serà a càrrec del ponent Ignasi Grau Mira (Director de Departament Preh., Arq.,H. Ant., Fil. Gre. i Llat.) a la Casa Museu Parc Nou (1a planta – Sala de conferències del Museu Arqueològic) el dia 25/03/2022 a les 18.00 hores.

L’objectiu de la xarrada és l’aproximació al Mediterrani Antic amb la intenció de buscar les arrels de la gastronomia i que constitueixen part de la història, costums i tradicions del territori. L’antiguitat en les terres de la zona en el temps dels ibers, un conjunt de pobles que van viure en la façana mediterrània de la península Ibèrica entre els anys 600 i el 100 a. C. Eren poblacions autòctones que es van relacionar amb les poblacions del Mediterrani Antic, fenicis, grecs i romans, per a donar forma a una cultura original i una identitat pròpia. Com altres pobles mediterranis, la seua alimentació es va basar en els cereals, el vi i l’oli, però també en altres productes amb formes originals d’elaboració. Realitzarem un acostament als aliments, les maneres de servir-los i compartir-los, que permeten reconéixer el trets de la nostra dieta mediterrània i una aproximació al paper dels aliments en la celebració col·lectiva i en el calendari festiu.

  • Arqueologia de la vida quotidiana en un campament de caçadors de fa 10.000 anys. En aquest cas, la ponent serà Magdalena Gómez Puche (Investigadora Doctora) a la Casa Museu Parc Nou (1a planta – Sala de conferències del Museu Arqueològic) el dia 13/05/2022 a les 18.00 hores.

En l’última dècada, l’arqueologia de la Comunitat Valenciana ha proporcionat informació molt rellevant per a conéixer els campaments a l’aire lliure de grups caçadors-recol·lectors prehistòrics de fa 10.000 anys. Els avanços científics en Arqueologia permeten conéixer cada vegada més dades sobre com vivien aquests homes i dones del passat. Gràcies a les tècniques analítiques sabem com eren les seues cabanyes, com organitzaven els seus campaments, quines eines tenien, què menjaven i, fins i tot, com enterraven als seus difunts.

  • Geògrafes i ciència: geografia, una disciplina amb futur. La conferència comptarà amb la ponent Ascensión Padilla Blanco (Professora Titular Universitat) al Centre Jove en els mesos de setembre-octubre, encara sense concretar data.

Així com la Geografia és una disciplina poc coneguda i valorada al nostre país, també ho han sigut les dones dedicades a aquesta al llarg de la història. Durant el segle XIX són diverses les viatgeres que van realitzar descripcions dels llocs que visitaven i, fins i tot, algunes d’elles elaboraven la cartografia d’eixos territoris incògnits. Obres amb tal rigor científic que van arribar a ser presentades en congressos de Geografia. Algunes d’aquestes dones, molt poques, van ser reconegudes com a geògrafes i admeses en les societats geogràfiques; unes altres van arribar a estudiar aquesta disciplina i a exercir com a docents i investigadores. La presència femenina en la Geografia no ha variat molt en l’actualitat. Les dades i evidències les podem consultar en les filiacions als col·legis professionals i a les associacions geogràfiques com la UGI (Unió Geogràfica Internacional) o l’AGE (Associació Espanyola de Geografia), a més de publicacions sobre la contractació i la promoció en les universitats espanyoles (Científiques en Xifres, Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats). Les possibles causes que explicarien aquesta situació són exposades en aquesta conferència. La disciplina geogràfica ha evolucionat vertiginosament en els dos últims segles. L’ús de Tecnologies d’Informació Geogràfica (TIG) per a realitzar una profunda anàlisi espacial i territorial, plasmat en l’elaboració de cartografia de gran valor per a la gestió i ordenació de recursos naturals, planificació urbana i d’usos del sòl, riscos naturals, canvi global, estratègies geopolítiques, entre altres, ha convertit a la Geografia en la disciplina del futur, sent essencial el seu estudi en el segle XXI, ja que aporta les eines necessàries per a comprendre els desafiaments de la present centúria. Això justifica l’elevada matriculació universitària en altres països com el Regne Unit o els EUA, en els quals les assignatures de geografia formen part dels plans d’estudi de diverses carreres: Sociologia, Ciències Polítiques, Relacions Internacionals, entre altres.

Finalment, la xarrada anterior anirà acompanyada de l’exposició Geògrafes i ciència amb l’objectiu de donar a conéixer eixes geògrafes de les quals ha quedat algun vestigi documental de les seues gestes, assoliments i aportacions. Així com les dades de l’escassa presència femenina dins de la geografia actual. L’exposició es podrà gaudir al Centre Jove des del 26 de setembre al 17 d’octubre.

 

Cultura organiza un programa de conferencias y exposiciones en los museos de Crevillent en colaboración con la UA

  • Darán comienzo el próximo viernes, 25 de marzo, en la Casa Museo Parc Nou con la ponencia “Arqueología de sabores: Las raíces antiguas de nuestra gastronomía”, a cargo de Ignasi Grau Mira

Crevillent (24/03/2022).- Desde la Concejalía de Cultura y Museos de Crevillent han querido destacar algunos de los trabajos de divulgación científica e investigación que vinculan a nuestra sociedad con el territorio. Con este pretexto se ha seleccionado una serie de conferencias y exposiciones de la Universidad de Alicante que llegarán a la localidad durante el presente año 2022.

Así, se podrá asistir a las siguientes conferencias:

  • Arqueología de sabores: Las raíces antiguas de nuestra gastronomía. Será a cargo del ponente Ignasi Grau Mira (Director de Departamento Preh., Arq.,Hª Ant., Fil. Gri.y Lat.) en la Casa Museo Parc Nou (1ª planta – Sala conferencias del Museo Arqueológico) el día 25/03/2022 a las 18:00 horas.

El objetivo de la charla es la aproximación al Mediterráneo Antiguo con la intención de buscar las raíces de la gastronomía y que constituyen parte de la historia, costumbres y tradiciones del territorio. La antigüedad en las tierras de la zona en el tiempo de  los iberos, un conjunto de pueblos que vivieron en la fachada mediterránea de la Península Ibérica entre los años 600 y el 100 a.C. Eran poblaciones autóctonas que se relacionaron con las poblaciones del Mediterráneo Antiguo, fenicios, griegos y romanos, para dar forma a una cultura original y una identidad propia. Como otros pueblos mediterráneos, su alimentación se basó     en los cereales, el vino y el aceite, pero también en otros productos con formas originales de elaboración. Realizaremos un acercamiento a los alimentos, las formas de servirlos y compartirlos, que permiten reconocer lo rasgos de nuestra dieta mediterránea y una aproximación al papel de los alimentos en la celebración colectiva y en el calendario festivo.

  • Arqueología de la vida cotidiana en un campamento de cazadores de hace 10.000 años. En este caso, la ponente será Magdalena Gómez Puche (Investigadora Doctora) en la Casa Museo Parc Nou (1ª planta – Sala conferencias del Museo Arqueológico) el día 13/05/2022 a las 18:00 horas.

En la última década, la arqueología de la Comunidad Valenciana ha proporcionado información muy relevante para conocer los campamentos al aire libre de grupos cazadores-recolectores prehistóricos de hace 10.000 años. Los avances científicos en Arqueología permiten conocer cada vez más datos acerca de cómo vivían estos hombres y mujeres del pasado. Gracias a las técnicas analíticas sabemos cómo eran sus cabañas, cómo organizaban sus campamentos, qué herramientas tenían, qué comían e incluso, cómo enterraban a sus difuntos.

  • Geógrafas y ciencia: Geografía, una disciplina con futuro. La conferencia contará con la ponente Ascensión Padilla Blanco (Profesora Titular Universidad) en el Centre Jove en los meses de septiembre-octubre, aún sin concretar fecha.

Así como la Geografía es una disciplina poco conocida y valorada en nuestro país, también lo han sido las mujeres dedicadas a ella a lo largo de la historia. Durante el siglo XIX son varias las viajeras que realizaron descripciones de los lugares que visitaban e incluso, algunas de ellas elaboraban la cartografía de esos territorios incógnitos. Obras con tal rigor científico que llegaron a ser presentadas en congresos de Geografía. Algunas de estas mujeres, muy pocas, fueron reconocidas como geógrafas y admitidas en las sociedades geográficas; otras llegaron a estudiar esta disciplina y a ejercer como docentes e investigadoras. La presencia femenina en la Geografía no ha variado mucho en la actualidad. Datos y evidencias podemos consultarlas en las filiaciones a los colegios profesionales y a las asociaciones geográficas como la UGI (Unión Geográfica Internacional) o la AGE (Asociación Española de Geografía), además de publicaciones sobre la contratación y la promoción en las universidades españolas (Científicas en Cifras, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades). Las posibles causas que explicarían esta situación son expuestas en esta conferencia. La disciplina geográfica ha evolucionado vertiginosamente en los dos últimos siglos. El uso de Tecnologías de Información Geográfica (TIG) para realizar un profundo análisis espacial y territorial, plasmado en la elaboración de cartografía de gran valor para la gestión y ordenación de recursos naturales, planificación urbana y de usos del suelo, riesgos naturales, cambio global, estrategias geopolíticas, entre otros, ha convertido a la Geografía en la disciplina del futuro, siendo esencial su estudio en el siglo XXI, puesto que aporta las herramientas necesarias para comprender los desafíos de la presente centuria. Ello justifica la elevada matriculación universitaria en otros países como Reino Unido o USA, en los que las asignaturas de geografía forman parte de los planes de estudio de diversas carreras: Sociología, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, entre otras.

Finalmente, la charla anterior irá acompañada de la exposición Geógrafas y ciencia con el objetivo de dar a conocer a esas geógrafas de las que ha quedado algún vestigio documental de sus hazañas, logros y aportaciones. Así como los datos de la escasa presencia femenina dentro de la geografía actual. La exposición se podrá disfrutar en el Centre Jove desde el 26 de septiembre al 17 de octubre.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• Desde el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) se manda un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, al tiempo que se recomiendan una serie de consejos para sobrellevar este episodio de elevadas temperaturas

• La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este fenómeno adverso desde hoy jueves hasta el sábado 20 por temperaturas altas que podrían alcanzar los 42º

18 julio 2024

• El pleno tendrá lugar el próximo martes 23 de julio a las 12:00 horas donde se abordará la gestión del gobierno local en lo que se lleva de mandato, así como la situación actual de la localidad

• La primera edil destaca que “la finalidad de este pleno es que todos los grupos municipales pongan sobre la mesa cómo se encuentra Crevillent y qué queremos para él”

18 julio 2024

• Esta jornada se realizará el próximo 27 de julio y constará de una amplia variedad de actividades dirigidas a todo tipo de públicos

• Las actividades son totalmente gratuitas pero se es necesario tener entrada, las cuales se podrán recoger a partir de hoy, jueves 18 de julio en la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó” en el horario habitual de apertura

18 julio 2024