Crevillent referent en les comunitats energètiques locals

  • Crevillent ha sigut convidada en la Jornada organitzada per la Xarxa de Ciutats pel clima de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en ser pioners en la constitució de comunitats energètiques locals, pel seu projecte COMPTEM.

Crevillent (24/02/2021).- Aquest mateix matí l’Alcalde José Manuel Penalva ha participat en una taula redona de la jornada organitzada per la Xarxa de Ciutats pel clima de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Una jornada l’objectiu de la qual era intercanviar experiències sobre les comunitats energètiques locals i interessar a altres municipis per a desenvolupar aquest instrument que aposta per l’energies renovables i la descarbonització del sector elèctric.

El centre d’atenció és el projecte de Comunitats Energètiques Locals impulsat per la Cooperativa Elèctrica Sant Francesc d’Assís (Grup Enercoop) amb el suport de l’Ajuntament de Crevillent.

En aquesta jornada, l’Alcalde de Crevillent ha pogut respondre a totes les preguntes dels participants, moltes d’elles interessats pel model de la Cooperativa de Crevillent i el model seguit en el Projecte COMPTEM.

En aquesta jornada han participat Victor Marcos, Director d’Energies Renovables i Mercat Elèctric del IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi Energètic), Joan Herrera, Director d’Energia i Medi Ambient de l’Ajuntament del Prat de Llobregat (Barcelona), Vanesa Millán, Regidora de Transició Ecològica del Ayunytamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid) i Pere Gutiérrez, Director-coordinador del Vilawatt, Departametno de Transició Ecològica de l’Ajuntament de Viladecans (Barcelona).

Es tracta d’un projecte estratègic amb dues línies bàsiques d’actuació, el primer d’ells és la cessió de cobertes i espais d’edificis municipals per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques que permetran la creació i distribució d’energia elèctrica als consumidors crevillentins i crevillentines, que a més de ser una energia verda que s’alinea amb els objectius de desenvolupament sostenible produirà un estalvi que es distribuirà solidàriament entre tots els usuaris de la comunitat energètica i entre la pròpia concessionària de les instal·lacions públiques per a l’amortització de les infraestructures.

Aquest projecte rep el nom de projecte COMPTEM i el seu objectiu és posicionar a Crevillent com una comunitat energètica de referència a escala estatal i europea i es tracta ni més ni menys de la primera comunitat energètica Espanyola que va iniciar la seua marxa amb la col·laboració entre Cooperativa i Ajuntament a través d’un conveni de col·laboració el 4 de novembre de 2019.

El sistema d’implantació de plaques fotovoltaiques en els edificis municipals i espais públics propiciarà que l’usuari puga beneficiar-se d’aquest estalvi energètic del sistema sense haver d’haver realitzat cap mena d’inversió inicial, aquesta inversió es realitza per part de la concessionària en benefici dels veïns de Crevillent.

El projecte també contempla la instal·lació de panells i punts d’informació digital sobre el consum energètic i el funcionament de la comunitat i es comparteix amb el propi Ajuntament amb informació de l’activitat social, cultural, esportiva i institucional. Aquests punts i panells informatius digitals estaran en espais públics tant a l’interior com en l’exterior dels edificis municipals.

Informar també que està en marxa la infraestructura situades en El Realengo, una instal·lació d’autoconsum col·lectiu que dona una cobertura del 50% per a 65 habitatges i una població aproximada de 250 persones a més d’una Zona Verda i pista polivalent per a la pedania per a realitzar tant activitats esportives com recreatives, que ja ha sigut adjudicada i que començarà a construir-se pròximament.

Penalva ha exposat que des de l’Ajuntament de Crevillent sempre s’ha tingut i es tindrà al projecte COMPTEM en gran consideració pel qual estem disposats a formar part en tots els fòrums on puguem compartir experiències i on podem articular aliances amb altres municipis que segueixen la mateixa marxa. També ha volgut agrair la implicació en aquesta jornada del Director General de la Cooperativa Elèctrica Joaquín Mas.

 

 

NOTA DE PRENSA

Crevillent referente en las comunidades energéticas locales.

  • Crevillent ha sido invitada en la Jornada organizada por la Red de Ciudades por el clima de la Federación Española de Municipios y Provincias al ser pioneros en la constitución de comunidades energéticas locales, por su proyecto COMPTEM.

Crevillent (24/02/2021).- Esta misma mañana el Alcalde José Manuel Penalva ha participado en una mesa redonda de la jornada organizada por la Red de Ciudades por el clima de la Federación Española de Municipios y Provincias. Una jornada cuyo objetivo era intercambiar experiencias sobre las comunidades energéticas locales e interesar a otros municipios para desarrollar este instrumento que apuesta por la energías renovables y la descarbonización del sector eléctrico.

El centro de atención es el proyecto de Comunidades Energéticas Locales impulsado por la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís (Grupo Enercoop) con el apoyo del Ayuntamiento de Crevillent.

En esta jornada, el Alcalde de Crevillent ha podido responder a todas las preguntas de los participantes, muchas de ellas interesados por el modelo de la Cooperativa de Crevillent y el modelo seguido en el Proyecto Comptem.

En dicha jornada han participado Victor Marcos, Director de Energías Renovables y Mercado Eléctrico del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético), Joan Herrera, Director de Energía y Medio Ambiente del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat (Barcelona), Vanesa Millán, Concejala de Transición Ecológica del Ayunytamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid) y Pere Gutiérrez, Director-coordinador del Vilawatt, Departametno de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona).

Se trata de un proyecto estratégico con dos líneas básicas de actuación, el primero de ellos es la cesión de cubiertas y espacios de edificios municipales para la instalación de placas fotovoltaicas que permitirán la creación y distribución de energía eléctrica a los consumidores crevillentinos y crevillentinas, que además de ser una energía verde que se alinea con los objetivos d desarrollo sostenible va a producir un ahorro que se va a distribuir solidariamente entre todos los usuarios de la comunidad energética y entre la propia concesionaria de las instalaciones públicas para la amortización de las infraestructuras.

Este proyecto recibe el nombre de proyecto COMPTEM y su objetivo es posicionar a Crevillent como una comunidad energética de referencia a escala estatal y europea y se trata ni más ni menos de la primera comunidad energética Española que inició su andadura con la colaboración entre Cooperativa y Ayuntamiento a través de un convenio de colaboración el 4 de noviembre de 2019.

El sistema de implantación de placas fotovoltaicas en los edificios municipales y espacios públicos va a propiciar que el usuario pueda beneficiarse de este ahorro energético del sistema sin tener que haber realizado ningún tipo de inversión inicial, esta inversión se realiza por parte de la concesionaria en beneficio de los vecinos de Crevillent.

El proyecto también contempla la instalación de paneles y puntos de información digital sobre el consumo energético y el funcionamiento de la comunidad y se comparte con el propio Ayuntamiento con información de la actividad social, cultural, deportiva e institucional. Estos puntos y paneles  informativos digitales estarán en espacios públicos tanto en el interior como en el exterior de los edificios municipales.

Informar también que está en marcha la infraestructura ubicadas en El Realengo, una instalación de autoconsumo colectivo que da una cobertura del 50% para 65 viviendas y una población aproximada de 250 personas además de una Zona Verde y pista polivalente para la pedanía para realizar tanto actividades deportivas como recreativas, que ya ha sido adjudicada y que comenzará a construirse próximamente.

Penalva ha expuesto que desde el Ayuntamiento de Crevillent siempre se ha tenido y se tendrá al proyecto COMPTEM en gran consideración por el que estamos dispuestos a formar parte en todos los foros dónde podamos compartir experiencias y dónde podamos articular alianzas con otros municipios que siguen la misma andadura. También ha querido agradecer la implicación en esta jornada del Director General de la Cooperativa Eléctrica Joaquín Mas.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El Ayuntamiento de Crevillent invierte un total de 13.650 euros en becas durante el curso 2023 – 2024 y el plazo para presentar la documentación es desde hoy 17 de julio hasta el 6 de agosto

• La concejala de Cultura, Mónica San Emeterio, destaca que “con estas ayudas queremos contribuir al fomento de cultura artístico-musical del municipio de Crevillent”. Además, manifiesta que “la mejora de las enseñanzas universitarias y el desarrollo de una educación de calidad son factores básicos dentro de la política educativa y cultural”

17 julio 2024

• Esta actuación, que tendrá una duración aproximadamente de tres semanas, supondrá un coste total de 18.089 euros

• La edil del área, Pilar Mas Mas, ha manifestado que “esta actuación persigue mejorar la visibilidad de las zonas en las que se va a trabajar y con ello la seguridad de las mismas”

16 julio 2024

• En los primeros días de julio, las familias que tenían la oportunidad se trasladaban al Pinet, en carros tirados por mulas y cargados de los enseres para montar las barracas, mientras los demás se marchaban hacia el 18 de julio

16 julio 2024