Crevillent promociona en FITUR els sus recursos naturals, festius i culturals per a potenciar el turisme familiar

  • Aquest 2023 es busca atraure els turistes que visiten la província oferint una àmplia oferta natural i cultural que complemente el turisme de sol i platja a través d’espais com la serra de Crevillent, el Parc Natural del Fondo i museus com el Mariano Benlliure, i com no, amb les seues dues festes declarades d’Interés Turístic Internacional

Crevillent (20/01/2023).- Crevillent, en el seu afany per revitalitzar el municipi, es troba present en FITUR 2023, i li dona la importància que té al turisme com a impulsor de l’economia local. Prova d’això és la recent concessió de la “Q de qualitat turística”, atorgada per l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE), i recollida per l’alcalde, José Manuel Penalva Casanova, en l’acte del passat dijous, 19 de gener, en el qual també va participar la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto.

En aquesta ocasió, l’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Crevillent ha posat de manifest que un dels seus objectius per a enguany és proporcionar una alternativa cultural, natural i festiva a totes aquelles famílies que arriben a la província buscant el turisme de sol i platja, oferint grans espais naturals prop d’una urbs plena d’història i museus interessants, amb una gran tradició, i com no, una gran gastronomia com a destí per a gaudir amb els éssers estimats més propers.

Com a novetat, aquest 2023 apostarem fort pel turisme familiar, i el sènior, i donarem a conéixer tot el que el municipi té per a oferir, que és molt. Per això, des de l’àrea de Turisme s’està treballant en la creació d’uns paquets d’activitats dirigides a tots els membres de la família i destinats a descobrir els diferents espais de la nostra localitat: excursions a la nostra serra i al jaciment de Penya Negra, activitats relacionades amb el turisme ornitològic al Fondo, visites a museus com l’Arqueològic, la Casa-Museu del Parc Nou i al parc mateix, entre molts altres. Volem que els visitants es convertisquen en turistes, és a dir, que facen nit i es queden més d’un dia, amb els corresponents avantatges que això té per a la nostra economia” afirma l’alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva.

A més, com no podia ser d’altramanera, l’Ajuntament continuarà potenciant i promocionant les dues festes declarades d’Interés Turístic Internacional, els Moros i Cristians i la Setmana Santa de Crevillent, cosa que suposa un gran reclam al costat d’espais com el Parc Natural del Fondo i la serra de Crevillent, amb les innombrables meravelles que s’hi amaguen, com ara la ciutat protohistòrica de “Herna” situada a la Penya Negra, un museu a l’aire lliure; o els Pontets, canalització de l’època andalusina, que era l’aqüeducte encarregat de proveir a la ciutat d’aigua. A tot això, cal sumar-hi els esdeveniments esportius tradicionals del municipi, com la Sant Silvestre Crevillentina i la competició Internacional de Motocròs.

També s’hi troba present en FITUR el primer tinent d’alcalde i regidor d’Indústria i Comerç, Manuel Penalva Alarcón, que ha posat en valor la importància que té el turisme per al desenvolupament econòmic de la indústria i el comerç local.

No es poden oblidar tampoc els grans espais culturals, entre els quals destaquen el Museu Marià Benlliure (que va augmentar notablement les seues visites en el 2022 amb motiu de l’Any Benlliure), el Museu de la Setmana Santa de Crevillent, el Casal Fester o Museu de la Festa, el Museu Arqueològic i la Casa-Museu del Parc Nou, entre altres.

Per la seua part, el regidor de Turisme, Josep Candela Muñoz, ha ressaltat que “som un destí per al gaudi de tota la família, per la qual cosa busquem donar a conéixer l’àmplia oferta turística de Crevillent. Moltes són les persones que venen als municipis del voltant buscant el turisme de sol i platja. Nosaltres podem atraure’ls oferint-nos com a complement cultural i natural, aprofitant la nostra situació estratègica, ja que el nostre municipi es troba a menys de 30 minuts de la platja i a poc més de 20 minuts de l’aeroport”. I ha afegit que “som el clar complement natural i cultural al turisme costaner tradicional. A més tenim un objectiu clar, que el turista es quede a dormir i passe diverses jornades al nostre poble. Per a això tenim una gran oferta hotelera encapçalada per dos càmpings de gran qualitat”.

En aquesta edició de la Fira Internacional de Turisme, també hi ha hagut representació de les dues Festes d’Interés Turístic Internacional, tant de l’Associació de Festes de Moros i Cristians Sant Francesc d’Assís com de la Federació de Confraries i Germanors de la Setmana Santa de Crevillent.

Cal afegir que Crevillent pertany a la xarxa de municipis intel·ligents, i enguany pretén continuar avançant en aquesta senda, apostant per la digitalització de la informació turística. Així mateix, un altre dels objectius que es busquen és aconseguir la categoria de Rellevància com a municipi turístic. Entre els projectes de futur es troba també convertir en una realitat el Museu Etnogràfic i de la Catifa per a posar en valor la indústria de l’estora i la catifa i la seua història.

 

Crevillent promociona en FITUR sus recursos naturales, festivos y culturales para potenciar el turismo familiar

 

  • Este 2023 se busca atraer a los turistas que visitan la provincia ofreciendo una amplia oferta natural y cultural que complemente al turismo de sol y playa a través de espacios como la sierra de Crevillent, el Parque Natural de El Hondo y museos como el Mariano Benlliure, y como no, con sus dos fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional

Crevillent (14/01/2023).-Crevillent, en su afán por revitalizar el municipio, se encuentra presente en FITUR 2023, dándole la importancia que tiene al turismo como impulsor de la economía local. Prueba de ello es la reciente concesión de la “Q de calidad turística”, otorgada por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), y recogida por el alcalde, José Manuel Penalva Casanova, en el acto del pasado jueves, 19 de enero, en el que también participó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

En esta ocasión, el área de Turismo del Ayuntamiento de Crevillent ha puesto de manifiesto que uno de sus objetivos para este año es proporcionar una alternativa cultural, natural y festiva a todas aquellas familias que llegan a la provincia buscando el turismo de sol y playa ofreciendo grandes espacios naturales cerca de una urbe llena de historia e interesantes museos, con una gran tradición, y como no, una gran gastronomía como destino para disfrutar con los más allegados.

Como novedad, este 2023 vamos a apostar fuerte por el turismo familiar, y el sénior, dando a conocer todo lo que el municipio tiene para ofrecer, que es mucho. Por eso, desde el área de Turismo se está trabajando en la creación de unos paquetes de actividades dirigidas a todos los miembros de la familia y destinados a descubrir los diferentes espacios de nuestra localidad. Excursiones a nuestra sierra y al yacimiento de Peña Negra, actividades relacionadas con el turismo ornitológico en El Hondo, visitas a museos como el Arqueológico, la Casa-Museo del Parc Nou y al propio parque, entre muchos otros. Queremos que los visitantes se conviertan en turistas, es decir, que hagan noche y se queden más de un día, con las correspondientes ventajas que eso tiene para nuestra economía” afirma el alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva.

Además, como no podría ser menos, el Ayuntamiento va a seguir potenciando y promocionando las dos fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional, los Moros y Cristianos y la Semana Santa de Crevillent. Algo que supone un gran reclamo junto a espacios como el Parque Natural de El Hondo y la sierra de Crevillent, con la innumerables maravillas que se esconden en ella tales como la ciudad protohistórica de “Herna” situada en la Penya Negra, un museo al aire libre; o Els Pontets, canalización de la época Andalusí que era el acueducto encargado de abastecer a la ciudad de agua. A todo ello, es preciso sumarle los eventos deportivos tradicionales del municipio, como la San Silvestre Crevillentina y la competición Internacional de Motocross.

También se haya presente en FITUR el primer teniente de alcalde y concejal de Industria y Comercio, Manuel Penalva Alarcón, que ha puesto en valor la importancia que tiene el turismo para el desarrollo económico de la industria y el comercio local.

No se pueden olvidar tampoco los grandes espacios culturales, entre los que destacan el Museo Mariano Benlliure (que aumentó notablemente sus visitas en el 2022 con motivo del Año Benlliure), el Museo de la Semana Santa de Crevillent, el Casal Fester o Museo de la Fiesta, el Museo Arqueológico y la Casa-Museo del Parc Nou, entre otros.

Por su parte, el concejal de Turismo, Josep Candela Muñoz, ha resaltado que “somos un destino para el disfrute de toda la familia, por lo que buscamos dar a conocer la amplia oferta turística de Crevillent. Muchas son las personas que vienen a los municipios de alrededor buscando el turismo de sol y playa. Nosotros podemos atraerlos ofreciéndonos como complemento cultural y natural, aprovechando nuestra situación estratégica, ya que nuestro municipio se encuentra a menos de 30 minutos de la playa y a poco más de 20 minutos del aeropuerto. Y ha añadido que “somos el claro complemento natural y cultural al turismo costero tradicional. Además tenemos un objetivo claro, que el turista se quede a dormir y pase varias jornadas en nuestro pueblo. Para ello tenemos una gran oferta hotelera encabezada por dos campings de gran calidad”.

En esta edición de la Feria Internacional de Turismo, también ha habido representación de las dos Fiestas de Interés Turístico Internacional, tanto de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos San Francisco de Asís como de la Federación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Crevillent.

Cabe añadir que Crevillent pertenece a la red de municipios inteligentes, y este año pretende seguir avanzando en esta senda, apostando por la digitalización de la información turística. Asimismo, otro de los objetivos que se buscan es conseguir la categoría de Relevancia como municipio turístico. Entre los proyectos de futuro se encuentra también convertir en una realidad el Museo Etnográfico y de la Alfombra para poner en valor la industria alfombrera y su historia.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024