Crevillent presenta el projecte per a la construcció d’un complex de piscines d’estiu

  • L’alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, ha explicat que seran tres piscines descobertes: una semiolímpica, una altra d’oci i una infantil. Se situaran en el Poliesportiu Félix Candela i inclouen zones d’ombra i de gespa, vestuaris i una cafeteria amb terrassa

Crevillent (03/04/2023).- L’Ajuntament de Crevillent ha presentat davant la ciutadania aquest dilluns, 3 d’abril, el projecte per a la construcció d’un complex de piscines d’estiu, un servei del qual prescindeix la localitat des de fa molts anys i que ha sigut molt demandat pels crevillentins i crevillentines des d’eixe moment.

En la presentació, celebrada en el Centre Jove, han participat l’alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, el regidor d’Esports i Espais Públics, Marcelino Giménez, i Juan María Boix, l’arquitecte i gerent de l’empresa Arquitectura i Urbanisme Estudi Boix, S.L.P., la qual ha redactat el projecte. A la mateixa van assistir també altres membres de la Corporació Municipal i nombrosos veïns i veïnes interessats a conéixer més sobre la futura construcció.

El projecte inclou tres piscines descobertes: una semiolímpica de 312,5 m², una d’oci i esbarjo de 288,8 m² (que serà tipus platja i totalment accessible), i una altra infantil de 70,9 m². A més, aquesta instal·lació comptarà també amb quatre zones de vestuaris (per a dones, homes, xiquetes i xiquets), així com banys independents, un espai dedicat a l’assistència sanitària (infermeria), i una cafeteria amb una terrassa de 120 m².

La cafeteria estarà connectada directament amb la piscina i tindrà una entrada exterior que possibilitarà que puga funcionar en un horari més ampli, desenvolupar la seua activitat fora de l’horari d’obertura de la piscina i donar servei durant tot l’any.

El solar on s’instal·laran les noves piscines municipals compta amb una parcel·la de 7.086 m² de superfície i se situa en els voltants del Poliesportiu Félix Candela. A les piscines es podrà accedir tant des del recinte esportiu com des del carrer limítrof ii la infraestructura s’adaptarà a persones amb diversitat funcional i amb dificultats de mobilitat.

Existiran zones enjardinades i d’ombra, tant artificial com fruit de l’arbratge, ja que el projecte recull la seua incorporació i la d’arbustos decoratius i barreres vegetals. Hi haurà una extensa zona de gespa habilitada per a posar para-sols i també per a prendre el sol.

Es comptarà amb el servei d’almenys dos socorristes i d’un punt de control, i amb sistemes d’avís per megafonia. De la mateixa forma, s’instal·larà un circuit de videovigilància i alarma per a aportar seguretat enfront de robatoris o possibles actes vandàlics.

Cal assenyalar que es durà a terme la instal·lació de plaques fotovoltaiques sobre les cobertes de les edificacions per a afavorir l’autoconsum. L’objectiu és cobrir al màxim possible les necessitats energètiques pròpies de les edificacions i sistemes necessaris, reduint així els costos. Per a això es realitzarà la instal·lació d’un sistema fotovoltaic de 95.7kW de potència màxima total instal·lada.

Així mateix, es duran a terme accions complementàries com la cerca perimetral, l’habilitació dels accessos per als vianants i rodats necessaris i l’adequació de les voreres de voltant.

D’altra banda, l’aforament màxim per a aquesta superfície es concep en un miler de persones. Dins de l’aigua, comptant les tres piscines, s’estipula un aforament de 350 usuaris banyant-se al mateix temps.

El projecte actualment es troba en fase de revisió per part de la Diputació d’Alacant, que el subvencionarà amb prop de 800.000 euros. Posteriorment, es durà a terme el procés per a adjudicar les obres, que en principi es contempla que tinguen un termini d’execució de 8 mesos. El pressupost d’execució de les obres ascendeix a un total d’1.967.219 €.

“Des del Govern del Canvi continuarem treballant per a millorar i ampliar les infraestructures i els serveis a les nostres veïnes i veïns. En aquests quatre anys es pot comprovar fàcilment que Crevillent ha avançat molt en tots els aspectes i volem continuar en aquesta línia”, ha afirmat l’alcalde.

José Manuel Penalva ha afegit que “després de grans passos com la remodelació integral del Parc Nou, la revitalització del nostre poble o la urbanització de la Plaça Chapí, que permetrà posar en marxa el Teatre, vindran altres projectes com aquest de les piscines o la transformació del Mercat d’Abastos”. I ha assenyalat que “en un futur més llunyà ens agradaria plantejar una piscina coberta que puga utilitzar-se durant tot l’any i que siga considerablement millor i major a l’actual del Gimnàs Municipal”.

 

Crevillent presenta el proyecto para la construcción de un complejo de piscinas de verano

  • El alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, ha explicado que serán tres piscinas descubiertas: una semiolímpica, otra de ocio y una infantil. Se ubicarán en el Polideportivo Félix Candela e incluyen zonas de sombra y de césped, vestuarios y una cafetería con terraza

Crevillent (03/04/2023).- El Ayuntamiento de Crevillent ha presentado ante la ciudadanía este lunes, 3 de abril, el proyecto para la construcción de un complejo de piscinas de verano, un servicio del que prescinde la localidad desde hace muchos años y que ha sido muy demandado por los crevillentinos y crevillentinas desde entonces.

En la presentación, celebrada en el Centre Jove, han participado el alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, el concejal de Deportes y Espacios Públicos, Marcelino Giménez, y Juan María Boix, el arquitecto y gerente de la empresa Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix, S.L.P., la cual ha redactado el proyecto. A la misma asistieron también otros miembros de la Corporación Municipal y numerosos vecinos y vecinas interesados en conocer más sobre la futura construcción.

El proyecto incluye tres piscinas descubiertas: una semiolímpica de 312,5 m², una de ocio y recreo de 288,8 m² (que será tipo playa y totalmente accesible), y otra infantil de 70,9 m² (de chapoteo). Además, esta instalación contará también con cuatro zonas de vestuarios (para mujeres, hombres, niñas y niños), así como baños independientes, un espacio dedicado a la asistencia sanitaria (enfermería), y una cafetería con una terraza de 120 m².

La cafetería estará conectada directamente con la piscina y tendrá una entrada exterior que posibilitará que pueda funcionar en un horario más amplio, desarrollar su actividad fuera del horario de apertura de la piscina y dar servicio durante todo el año.

El solar donde se instalarán las nuevas piscinas municipales cuenta con una parcela de 7.086 m² de superficie y se ubica en las inmediaciones del Polideportivo Félix Candela. A las piscinas se podrá acceder tanto desde el recinto deportivo como desde la calle lindante y la infraestructura se adaptará a personas con diversidad funcional y con dificultades de movilidad.

Existirán zonas ajardinadas y de sombra, tanto artificial como fruto del arbolado, ya que el proyecto recoge su incorporación y la de arbustos decorativos y barreras vegetales. Habrá una extensa zona de césped habilitada para poner tumbonas y tomar el sol.

Se contará con el servicio de al menos dos socorristas y de un punto de control y con sistemas de aviso por megafonía. De la misma forma, se instalará un circuito de videovigilancia y alarma para aportar seguridad frente a robos o posibles actos vandálicos.

Cabe señalar que se llevará a cabo la instalación de placas fotovoltaicas sobre las cubiertas de las edificaciones para favorecer el autoconsumo. El objetivo es cubrir al máximo posible las necesidades energéticas propias de las edificaciones y sistemas necesarios, reduciendo así los costes. Para ello se realizará la instalación de un sistema fotovoltaico de 95.7kW de potencia máxima total instalada.

Asimismo, se llevarán a cabo acciones complementarias como el vallado perimetral, la habilitación de los accesos peatonales y rodados necesarios y la adecuación de las aceras de alrededor.

Por otra parte, el aforo máximo para esta superficie se concibe en un millar de personas. Dentro del agua, contando las tres piscinas, se estipula un aforo de 350 usuarios bañándose al mismo tiempo.

El proyecto actualmente se encuentra en fase de revisión por parte de la Diputación de Alicante, que lo subvencionará con cerca de 800.000 euros. Posteriormente, se llevará a cabo el proceso para adjudicar las obras, que en principio se contempla que tengan un plazo de ejecución de 8 meses. El presupuesto de ejecución de las obras asciende a un total de 1.967.219 €.

“Desde el Govern del Canvi vamos a seguir trabajando para mejorar y ampliar las infraestructuras y los servicios a nuestras vecinas y vecinos. En estos cuatro años se puede comprobar fácilmente que Crevillent ha avanzado mucho en todos los aspectos y queremos continuar en esa línea”, ha afirmado el alcalde.

José Manuel Penalva ha añadido que “tras grandes pasos como la remodelación integral del Parc Nou, la revitalización de nuestro pueblo o la urbanización de la Plaza Chapí, que permitirá poner en marcha el Teatro, vendrán otros proyectos como este de las piscinas o la transformación del Mercado de Abastos”. Y ha señalado que “en un futuro más lejano nos gustaría plantear una piscina cubierta que pueda utilizarse durante todo el año y que sea considerablemente mejor y mayor a la actual del Gimnasio Municipal”.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• Desde el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) se manda un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, al tiempo que se recomiendan una serie de consejos para sobrellevar este episodio de elevadas temperaturas

• La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este fenómeno adverso desde hoy jueves hasta el sábado 20 por temperaturas altas que podrían alcanzar los 42º

18 julio 2024

• El pleno tendrá lugar el próximo martes 23 de julio a las 12:00 horas donde se abordará la gestión del gobierno local en lo que se lleva de mandato, así como la situación actual de la localidad

• La primera edil destaca que “la finalidad de este pleno es que todos los grupos municipales pongan sobre la mesa cómo se encuentra Crevillent y qué queremos para él”

18 julio 2024

• Esta jornada se realizará el próximo 27 de julio y constará de una amplia variedad de actividades dirigidas a todo tipo de públicos

• Las actividades son totalmente gratuitas pero se es necesario tener entrada, las cuales se podrán recoger a partir de hoy, jueves 18 de julio en la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó” en el horario habitual de apertura

18 julio 2024