Crevillent porta l’Any Benlliure a Madrid

  • L’Ajuntament de Crevillent i la Federació de Confraries i Germanors de la Setmana Santa van presentar dijous passat les activitats organitzades amb motiu del 75 aniversari de la mort de l’escultor valencià a la seu de l’Asociación Española de Escultores y Pintores en Madrid

  • A l’acte va acudir Joan Baldoví, diputat al Congrés, Jorge Alarte, director general de Relacions amb les CCAA i Relació institucional de la GVA, i José Fernández Sánchez, regidor-president del Districte Centre-Salamanca, entre altres

Crevillent (26/09/2022).- Dijous passat, 22 de setembre de 2022, es va desenvolupar l’acte de presentació de l’Any Benlliure a Madrid, una commemoració que la localitat de Crevillent està duent a terme amb motiu del 75 aniversari de la defunció de l’escultor valencià. L’acte va tindre lloc en la seu de l’Asociación Española de Pintores y Escultores, de la qual el mateix Mariano Benlliure va ser soci fundador.

L’esdeveniment va comptar amb una àmplia representació política i institucional, ja que hi van assistir Joan Baldoví, diputat en el Congrés dels Diputats, Jorge Alarte, director general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Institucional de la Presidència de la Generalitat Valenciana, José Fernández, regidor-president del Districte Centre-Salamanca, així com l’alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, el president de la Federació de Confraries i Germanors de Setmana Santa de Crevillent, José Antonio Maciá, i el president de l’Asociación Española de Pintores y Escultores, José Gabriel Astudillo, entre altres. Mentre que la presentació de l’acte va ser a càrrec de Mª Dolores Barreda Pérez, secretària general de l’AEPE.

L’acte va començar amb unes paraules de José Fernández, que en nom de l’alcalde Almeida, i de tots els madrilenys, va reconéixer en la figura de Benlliure un referent internacional de l’escultura i va recordar que “Madrid és una ciutat, el paisatge urbà de la qual no s’entén sense Benlliure. Una ciutat en la qual l’escultor i pintor va morir fa 75 anys”, i va destacar les “nombroses obres de l’escultor al llarg de carrers, parcs històrics i places. Totes aquestes -des de l’icònic conjunt arquitectònic i escultòric d’Alfons XII, fins a la del tinent Ruiz en la plaça del Rei- són claus per a entendre la fisonomia de Madrid de finals del segle XIX i principis del XX”.

Posteriorment, el diputat Joan Baldoví va realitzar una xicoteta intervenció on va manifestar el seu suport incondicional a aquest reconeixement i el paper dels organitzadors i va ressaltar la tasca de l’AEPE com a depositària d’“un llegat artístic tan impressionant”.

Instants després, Jorge Alarte es va dirigir als assistents per a posar en relleu el suport institucional que el govern valencià ha volgut donar a l’Any Benlliure, avançant en primícia que en breu s’anunciarà l’adquisició de la important col·lecció Lladró que la Generalitat Valenciana està ultimant, amb tot el que això suposa per a València i per al món de l’art, en ser una actuació que inclourà interessants i desconegudes peces de Mariano Benlliure.

Després de les paraules de Mª Dolores Barreda, que va presentar la figura de Benlliure i va explicar als presents que Crevillent té la sort de comptar amb el Museu Mariano Benlliure i una Setmana Santa declarada d’Interés Turístic Internacional on hi ha presents “meravellosos passos de processó eixits de la mà de Mariano Benlliure”, el president de l’Asociación Española de Pintores y Escultores, també artista i escultor, José Gabriel Astudillo, va recordar l’especial relació de l’escultor amb aquesta centenària entitat. “Mariano Benlliure va ser present, va contribuir i va ser història viva dels més importants esdeveniments que han tingut lloc en aquesta Asociación de Pintores y Escultores. Va ser company, amic, jurat, participant i autoritat en les convocatòries de l’entitat a les quals sempre va acudir fidel i constant, amb alegria i judici”, va ressaltar Astudillo.

Per part seua, el president de la Federació de Confraries i Germanors de Setmana Santa de Crevillent, José Antonio Maciá, va recordar els actes que la localitat ha programat des que es declarara el 2022 com “Any Mariano Benlliure”, i va exposar les pròximes activitats entre les quals es troba la presentació d’un còmic sobre l’escultor, l’exposició de monuments funeraris, basada en aquesta faceta artística de Benlliure, així com conferències i altres actes inclosos en el III Congrés Internacional d’Escultura Religiosa, una Exposició fotogràfica d’obres de l’artista en la Cripta de Ntra. Sra. de Betlem, i l’Exposició “Els Benlliure’s”, on s’exhibiran trons i imatges de l’escultor realitzades expressament per a Crevillent.

Al novembre, en el Cementeri del Cabanyal, es durà a terme un sentit homenatge davant de la tomba de Mariano Benlliure, i una altra exposició dels dibuixos de l’artista que inclou esbossos i carbonets, estudis previs a les escultures. En els col·legis de Crevillent es durà a terme també el Certamen Literari, de Dibuix i Instagram en una marató escolar que tindrà com a figura central Mariano Benlliure. I l’exposició Els Rostres de Benlliure traurà del magatzem del Museu de Mariano Benlliure peces que poques vegades han sigut mostrades, donant l’oportunitat de poder vore-les després de llargs anys.

L’Exposició fotogràfica itinerant viatjarà al novembre fins a Alacant i després a Cartagena, quan es durà a terme un concert coral i una altra conferència que impartirà el director de la Casa-Museu Benlliure de València, mentre que a Santa Pola tindrà lloc un Estudi Conceptual d’una obra de Mariano Benlliure.

L’any es tancarà amb un acte institucional a l’Ajuntament de Crevillent, que col·locarà davant de la façana del museu una escultura de l’artista, obra de Mapi Gutiérrez Sáinz, a més d’una làpida homenatge en el 75 aniversari, tancant un any replet d’activitat que quedarà recollit en la revista resum del conjunt d’actes realitzats i que s’allargarà fins a la presentació en 2023 del llibre.

Després del repàs a les activitats, va prendre la paraula l’alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva Casanova, que va glossar la importància de l’escultor per a la localitat i va posar en valor l’organització i el programa d’activitats “a l’altura d’una celebració tan important”, impulsat per la Federació de Confraries i Germanors de Setmana Santa de Crevillent, agraint a José Antonio Maciá especialment la seua implicació i bon fer en el desenvolupament de tot allò relatiu a l’esdeveniment.

Durant l’acte, l’alcalde de Crevillent va fer lliurament de la Medalla commemorativa del 75 aniversari de la defunció de Mariano Benlliure als representants de les diferents institucions, mentre que el president de l’Asociación Española de Pintores y Escultores va entregar Medalles de l’AEPE com a agraïment a la conservació, rellevància i enfortiment de la figura d’un dels millors escultors que ha tingut el país.

 

Crevillent lleva el Año Benlliure a Madrid

  • El Ayuntamiento de Crevillent y la Federación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa presentaron el pasado jueves las actividades organizadas con motivo del 75 aniversario de la muerte del escultor valenciano en la sede de la Asociación Española de Escultores y Pintores en Madrid

  • Al acto acudió Joan Baldoví, diputado en el Congreso, Jorge Alarte, director general de Relaciones con las CCAA y Relación institucional de la GVA, y José Fernández Sánchez, concejal-presidente del Distrito Centro-Salamanca, entre otros

Crevillent (26/09/2022).- El pasado jueves, 22 de septiembre de 2022, se desarrolló el acto de presentación del Año Benlliure en Madrid, una conmemoración que la localidad de Crevillent está llevando a cabo con motivo del 75 aniversario del fallecimiento del escultor valenciano. El mismo tuvo lugar en la sede de la Asociación Española de Pintores y Escultores, de la que el propio Mariano Benlliure fue socio fundador.

El evento contó con una amplia representación política e institucional, ya que al mismo asistieron Joan Baldoví, diputado en el Congreso de los Diputados, Jorge Alarte, director general de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Representación Institucional de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Fernández, concejal-presidente del Distrito Centro-Salamanca, así como el alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, el presidente de la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent, José Antonio Maciá, y el presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores, José Gabriel Astudillo, entre otros. Mientras que la presentación del acto corrió a cargo de Mª Dolores Barreda Pérez, secretaria general de la AEPE.

El acto comenzó con unas palabras de José Fernández, que en nombre del alcalde Almeida, y de todos los madrileños, reconoció en la figura de Benlliure un referente internacional de la escultura y recordó que “Madrid es una ciudad, cuyo paisaje urbano no se entiende sin Benlliure. Una ciudad en la que el escultor y pintor fallecería hace 75 años”, y destacó que sus “numerosas obras del escultor a lo largo de calles, parques históricos y plazas. Todas esas -desde el icónico conjunto arquitectónico y escultórico de Alfonso XII, hasta la del teniente Ruiz en la plaza del Rey- son claves para entender la fisonomía de Madrid de finales del siglo XIX y principios del XX”.

Posteriormente, el diputado Joan Baldoví realizó una pequeña intervención donde manifestó su apoyo incondicional a este reconocimiento y el papel de los organizadores y resaltó la labor de la AEPE como depositaria de “un legado artístico tan impresionante”.

Instantes después, Jorge Alarte se dirigió a los asistentes para poner de relieve el apoyo institucional que el gobierno valenciano ha querido dar al Año Benlliure, adelantando en primicia que en breve se anunciará la adquisición de la importante colección Lladró que la Generalitar Valenciana está ultimando, con todo lo que ello supone para Valencia y para el mundo del arte, al ser una actuación que va a incluir interesantes y desconocidas piezas de Mariano Benlliure.

Tras las palabras de Mª Dolores Barreda, quien presentó la figura de Benlliure y explicó a los presentes que Crevillent tiene la suerte de contar con el Museo Mariano Benlliure y una Semana Santa declarada de Interés Turístico Internacional donde hay presentes “maravillosos pasos procesionales salidos de la mano de Mariano Benlliure”, el presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores, también artista y escultor, José Gabriel Astudillo, recordó la especial relación del escultor con esta centenaria entidad. “Mariano Benlliure estuvo presente, contribuyó y fue historia viva de los más importantes acontecimientos que han tenido lugar en esta Asociación de Pintores y Escultores. Fue compañero, amigo, jurado, participante y autoridad en las convocatorias de la entidad a las que siempre acudió fiel y constante, con alegría y juicio”, resaltó Astudillo.

Por su parte, el presidente de la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent, José Antonio Maciá, recordó los actos que la localidad ha programado desde que se declarara el 2022 como “Año Mariano Benlliure”, y expuso las próximas actividades entre las que se encuentra la presentación de un cómic sobre el escultor, la exposición de monumentos funerarios, basada en esta faceta artística de Benlliure, así como conferencias y otros actos incluidos en el III Congreso Internacional de Escultura Religiosa, una Exposición fotográfica de obras del artista en la Cripta de Nuestra Señora de Belén, y la Exposición “Los Benlliure’s”, donde se exhibirán tronos e imágenes del escultor realizadas expresamente para Crevillent.

En noviembre, en el Cementerio de El Canbanyal, se llevará a cabo un sentido homenaje ante la tumba de Mariano Benlliure, y otra exposición de los dibujos del artista que incluye bocetos y carboncillos, estudios previos a las esculturas. En los colegios de Crevillent se llevará a cabo también el Certamen Literario, de Dibujo e Instagram en un marathón escolar que tendrá como figura central a Mariano Benlliure. Y la exposición Los Rostros de Benlliure sacará del almacén del Museo de Mariano Benlliure piezas que pocas veces han sido mostradas, dando la oportunidad de poder verlas tras largos años.

La Exposición fotográfica itinerante viajará en noviembre hasta Alicante y después a Cartagena, cuando se llevará a cabo un concierto coral y otra conferencia que impartirá el director de la Casa-Museo Benlliure de Valencia, mientras que en Santa Pola tendrá lugar un Estudio Conceptual de una obra de Mariano Benlliure.

El año se cerrará con un acto institucional en el Ayuntamiento de Crevillent, que colocará ante la fachada del museo una escultura del artista, obra de Mapi Gutiérrez Sáinz, además de una lápida homenaje en el 75 aniversario, cerrando un año repleto de actividad que quedará recogido en la revista resumen del conjunto de actos realizados y que se alargará hasta la presentación en 2023 del libro.

Tras el repaso a las actividades, tomó la palabra el alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva Casanova, quien glosó la importancia del escultor para la localidad y puso en valor la organización y el programa de actividades “a la altura de una celebración tan importante”, impulsado por la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent, agradeciendo a José Antonio Maciá especialmente su implicación y buen hacer en el desarrollo de todo lo relativo al acontecimiento.

Durante el acto el alcalde de Crevillent hizo entrega de la Medalla conmemorativa del 75 aniversario del fallecimiento de Mariano Benlliure a los representantes de las diferentes instituciones, mientras que el presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores entregó Medallas de la AEPE como agradecimiento a la conservación, relevancia y fortalecimiento de la figura de uno de los mejores escultores que ha tenido el país.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• En el día de ayer falló el Premio Cebrián en el que estuvo presente el concejal de Educación Antonio Candel Rives

• El autor, bajo el pseudónimo de Arena Brown, en principio no quiere desvelar su verdadera identidad, pero se sabe que es un empresario valenciano con mucha experiencia y mucha pasión por la historia de la economía y cómo circula el dinero

19 julio 2024

• El cierre se producirá para mañana sábado 20 de julio, ya que la alerta de riesgo importante es desde las 13:00 hasta las 20:00 horas de este día, por temperaturas que podrían alcanzar los 42ºC

• Entre las medidas adoptadas se encuentran el cierre del cementerio municipal, el cierre del Parque de Montaña de San Cayetano y el cierre del área recreativa de la Palaya. Además se recomienda encarecidamente no realizar actividades físicas, ni deportivas al aire libre así como extremar la precaución especialmente en las personas mayores y los niños por ser más propensos a sufrir golpes de calor

19 julio 2024

• La edil del área, Pilar Mas Mas, ha afirmado que también se han desarrollado las webs departamentales de Deportes, Turismo y Transparencia

• Los trabajos informáticos han contado con la financiación de los fondos Next Generation Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea por un valor de 49.610 euros

19 julio 2024