Crevillent organitza el repartiment intel·ligent de 25.000 màscares contra el COVID-19

Aquest matí ha començat un operatiu coordinat entre Policia Local, Guàrdia Civil i Protecció Civil per repartir 6.000 d’aquestes màscares per a qui es desplace a treballar en transport públic des de Crevillent. Una mesura que es farà extensible a la resta de la població durant els propers dies

Aquest matí ha començat un operatiu coordinat entre Policia Local, Guàrdia Civil i Protecció Civil per repartir 6.000 d’aquestes màscares per a qui es desplaci a treballar en transport públic des de Crevillent. Una mesura que es farà extensible a la resta de la població durant els propers dies

Crevillent (14/04/2020).- La Regidoria de Protecció Ciutadana i Emergències ha donat a conéixer les xifres i les gestions que es fan des que va començar la crisi pel que fa al repartiment de material per a lluitar contra el nou Coronavirus. En aquest sentit, Josep Candela afirma que no només és important conéixer la quantitat sinó que la gent tinga coneixement de quines són les directrius i prioritats que s’han marcat per a aquest repartiment.

Des dels inicis de la crisi, l’Ajuntament de Crevillent ha repartit ja un total de 8.000 màscares, milers de guants, així com ulleres i altres elements de protecció per als agents en contacte. Tot això s’ha repartit atenent a les existències i calculant sempre un escenari en curt que poguera tendir a empitjorar. Per això, els llocs que ja s’han estat proveint d’aquest material han sigut: en la primera fase de la pandèmia, el personal d’intervenció ràpida com la Policia Local o Protecció Civil, la Brigada d’Obres i Serveis, el Centre de Salut de Crevillent, els dos hospitals d’Elx, la Residència d’Ancians «La Purísima», la Residència de diversitat funcional psíquica i similars, sense exceptuar que foren de gestió pública o privada, així com assegurar la distribució per sectors de risc en Serveis Socials com els majors.

Una vegada coberts els sectors més crítics es va passar a repartir a taxis, transports, comerços i comerciants del mercat municipal, per als quals cada setmana es reserva una quantitat de reposició. Ara combinat amb la desescalada del confinament laboral es repartiran a partir d’aquest dimarts al voltant de 6.000 unitats més per a usuaris de transport públic i gent que haja d’acudir al seu lloc de treball. I tot seguit seguiran repartint-se per la resta de la població segons vagen alçant-se les restriccions com ja s’ha començat per pedanies i es continuarà en punts d’aglomeració de compres com el mercat o polígons en funcionament.

«Calculem que per ara es repartiran un total de 25.000 màscares, si sumem les 8.000 ja repartides, però és importantíssim tenir clar i saber diferenciar entre mesures de minimització de riscos i mesures de prioritat sanitària. La prioritat és que on es poden produir els focus no falten aquestes mascaretes que estan homologades, però que, cal recordar, són d’un ús molt limitat en el temps si es vol evitar el contagi. L’objectiu és seguir protegint els sectors més sensibles que consumeixen setmanalment al voltant de 1.600 unitats per conservar així les bones dades estadístiques del nostre departament i a partir d’ací anar implementant de manera progressiva el repartiment generalitzat d’una manera planificada i evitant efectes cridada. Per la qual cosa es demana confiança, ja que s’estan fent les coses bé» ha manifestat Josep Candela. «La millor ferramenta –ha recordat– per al control del virus segueix sent quedar-se a casa, guardar les distàncies, una bona higiene contínua i respectar les indicacions de les autoritats. No ens relaxem ara que comença a baixar la corba».

Tot aquest material del qual es disposa, exceptuant l’aportat per la Generalitat i el Govern, prové de recursos propis de l’Ajuntament i de donacions de comunitats i particulars que han significat una gran contribució a l’ajuda en aquesta lluita. «És de justícia reconéixer l’agraïment a tots els col·laboradors. Gràcies a ells i a una bona coordinació dels recursos, tant sanitaris, com el personal cuidador, com els agents de l’autoritat, no han deixat de tenir cobertes les necessitats per a salvaguardar el correcte protocol d’autoprotecció des que va començar aquesta emergència. Evitant així la propagació encara més ràpida de focus locals descontrolats. Una cosa que no moltes ciutats poden dir, ja que per desgràcia el mercat és el que és, i ací podem testificar que amb recursos estrictament locals hem pogut proveir els professionals que estaven exposats en les setmanes més crítiques de la pandèmia».

Finalment, s’ha informat a la població que la Generalitat Valenciana disposarà en les farmàcies de màscares gratuïtes per a majors de 65 anys i col·lectius vulnerables.

 

Crevillent organiza el reparto inteligente de 25.000 mascarillas contra el COVID-19

Esta mañana ha empezado un operativo coordinado entre Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil para repartir 6.000 de estas mascarillas para quien se desplace a trabajar en transporte público desde Crevillent. Una medida que se hará extensible al resto de la población durante los próximos días

Crevillent (14/04/2020).- La Concejalía de Protección Ciudadana y Emergencias ha dado a conocer las cifras y las gestiones que llevan haciéndose desde que se inició la crisis en lo contendiente al reparto de material para luchar contra el nuevo Coronavirus. En este sentido afirma, Josep Candela, no sólo es importante conocer la cantidad sino que la gente tenga conocimiento de cuáles son las directrices y prioridades que se han marcado para este reparto.

Desde los inicios de la crisis el Ayuntamiento de Crevillent ha repartido ya un total de 8.000 mascarillas, miles de guantes, así como gafas y otros elementos de protección a los agentes en contacto. Todo ello se ha repartido atendiendo a las existencias y calculando siempre un escenario en corto que tendiese a empeorar. Por ello los lugares que ya se han estado abasteciendo de este material han sido: en la primera fase de pandemia, a personal de intervención rápida como Policía Local o Protección Civil, la Brigada de Obras y Servicios, el Centro de Salud de Crevillent, los dos hospitales de Elx, Residencia de Ancianos La Purísima, Residencia de diversidad funcional  psíquica y similares, sin exceptuar que fuesen de gestión pública o privada, así como asegurar la distribución para sectores de riesgo en Servicios Sociales como mayores.

Una vez cubiertos los sectores más críticos se pasó a repartir a taxis, transportes, comercios y comerciantes del mercado municipal, para los cuales cada semana se reserva una cantidad de reposición. Ahora combinado con la desescalada del confinamiento laboral se van a repartir a partir de este martes alrededor de 6.000 unidades para usuarios de transporte público y gente que deba acudir a su puesto de trabajo. Y seguidamente van a seguir repartiéndose por el resto de la población según vayan levantándose las restricciones como ya se ha empezado por pedanías y se continuará en puntos de aglomeración de compras o polígonos en funcionamiento.

“Calculamos que por ahora se van a repartir un total de 25.000 si las sumamos a las 8.000 ya repartidas pero es importantísimo tener claro y saber diferenciar entre medidas de minimización de riesgos y medidas de prioridad sanitaria. La prioridad es que donde se pueden producir los focos no falten estas mascarillas que están homologadas pero que, cabe recordar, son de un uso muy limitado en el tiempo si se quiere evitar contagios. El objetivo es seguir protegiendo los sectores más sensibles que consumen semanalmente alrededor de 1.600 unidades para conservar así los buenos datos estadísticos de nuestro departamento y a partir de aquí vamos implementando de manera escalonada el reparto generalizado de una manera planificada y evitando efectos llamada. Por lo que se pide confianza ya que se están haciendo las cosas bien” ha manifestado Josep Candela. “La mejor herramienta – ha recordado por otro lado- para el control del virus sigue siendo quedarse en casa, guardar las distancias, una buena higiene continua y respetar las indicaciones de las autoridades. No nos relajemos ahora que empieza a menguar la curva”.

Todo este material del que se dispone, exceptuando el aportado por Generalitat y Gobierno, proviene de recursos propios del Ayuntamiento y de donaciones de comunidades y particulares que han significado una gran contribución a la ayuda en esta lucha. “Es de justicia reconocer el agradecimiento a todos los colaboradores. Gracias a ellos y a una buena coordinación de los recursos, tanto sanitarios, como personal cuidador, como agentes de la autoridad, no han dejado de tener cubiertas las necesidades para salvaguardar el correcto protocolo de autoprotección desde que empezó esta emergencia. Evitando así la propagación aún más rápida de focos locales descontrolados. Algo que no muchas ciudades pueden decir, pues por desgracia el mercado es el que es, y aquí podemos atestiguar que con recursos estrictamente locales hemos podido abastecer a los profesionales que estaban expuestos en las semanas más críticas de la pandemia”.

Por último, se ha informado a la población que la Generalitat Valenciana va a disponer en las farmacias de mascarillas gratuitas para mayores de 65 años y colectivos vulnerables.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• Desde el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) se manda un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, al tiempo que se recomiendan una serie de consejos para sobrellevar este episodio de elevadas temperaturas

• La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este fenómeno adverso desde hoy jueves hasta el sábado 20 por temperaturas altas que podrían alcanzar los 42º

18 julio 2024

• El pleno tendrá lugar el próximo martes 23 de julio a las 12:00 horas donde se abordará la gestión del gobierno local en lo que se lleva de mandato, así como la situación actual de la localidad

• La primera edil destaca que “la finalidad de este pleno es que todos los grupos municipales pongan sobre la mesa cómo se encuentra Crevillent y qué queremos para él”

18 julio 2024

• Esta jornada se realizará el próximo 27 de julio y constará de una amplia variedad de actividades dirigidas a todo tipo de públicos

• Las actividades son totalmente gratuitas pero se es necesario tener entrada, las cuales se podrán recoger a partir de hoy, jueves 18 de julio en la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó” en el horario habitual de apertura

18 julio 2024