Crevillent organitza al costat de l’UMH dos cursos d’estiu per a fomentar la cultura local i el valencià

  • La Casa de Cultura acollirà dos cursos “El Valencià per a comunicar VI” i “El paper de la societat i de l’educació com a eines per a conservar el nostre patrimoni cultural”, que s’oferiran de manera gratuïta i als quals ja et pots inscriure

Crevillent (15/06/2023).- La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Crevillent, al costat del Vicerectorat de Cultura de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, han organitzat dos nous cursos d’estius. El primer d’ells és la quarta edició de “El Valencià per a comunicar VI” que tots els anys té un gran acolliment. Pel que fa al segon, versarà sobre “El paper de la societat i de l’educació com a eines per a conservar el nostre patrimoni cultural”, tot dos cursos són coordinats per la tècnica de Cultura Ana Satorre i s’impartiran com en anys anteriors en la Casa de Cultura “José Candela Lledó” de Crevillent.

Ambdues formacions són gratuïtes i el termini de preinscripció i matriculació es va obrir l’1 de juny de 2023, i romandrà obert fins el mateix dia del començament del curs. Les places són limitades i s’adjudicaran per rigorós ordre d’inscripció.

La matriculació al curs es podrà realitzar online a través de l’enllaç cursosdestiu.umh.es. Al finalitzar el curs s’entregarà un diploma acreditatiu a aquells alumnes que hagen assistit un mínim del 85% del curs, i els crèdits i ECTS són susceptibles de ser reconeguts com (25 hores – 1 crèdit).

El regidor de Cultura, Jesús Ruiz, ha manifestat que “aquestos cursos es sumen a una gran varietat d’activitats lúdiques, educatives i culturals que es realitzaran durant el període vacacional en el municipi, com el cinema i els concerts d’estiu entre altres”. A més, ha afegit que ha sigut una prioritat fomentar la cultura local i l’idioma matern de Crevillent des del primer dia de l’actual legislatura, sent aquetes formacions una prova més d’això.

El curs de valencià tindrà lloc del dilluns 3 al divendres 7 de juliol en horari de 9:00 a 13:30 h. L’objectiu és aconseguir un aprenentatge global del valencià fent especial insistència en l’expressió oral i escrita de l’alumnat. Es tracta d’un curs intensiu que prepara a l’alumnat per examinar-se en les diferents convocatòries tant de la Junta Qualificadora, de la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA) o de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI). Aquest curs estarà impartit per la professora Rosa Asencio Asencio.

El curs “El paper de la societat i de l’educació com a eines per a conservar el nostre patrimoni cultural” tindrà lloc del 20 al 26 de setembre, en el mateix es reflexionarà sobre les mesures per a protegir el patrimoni cultural. Mesures per a fomentar el valor i l’estima pel patrimoni des de diferents àmbits, fent l’accent en l’àmbit educatiu. Aquest curs serà impartit per Estefania Soler, subdirectora de Patrimoni Històric Artístic, Departament Art i Comunicació Visual del Institut Alacantí de Cultura, Juan Gil-Albert.

 

Crevillent organiza junto a la UMH dos cursos de verano para fomentar la cultura local y el valenciano

  • La Casa de Cultura acogerá dos cursos “El Valenciá per a comunicar VI” y “El papel de la sociedad y de la educación como herramientas para conservar nuestro patrimonio cultural”, que se ofertarán de manera gratuita y a los que ya te puedes inscribir

Crevillent (15/06/2023).- La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Crevillent, junto al Vicerrectorado de Cultura de la Universidad Miguel Hernández de Elche, han organizado dos nuevos cursos de verano. El primero de ellos es la cuarta edición de “El Valenciá per a comunicar VI” que todos los años tiene una gran acogida. En cuanto al segundo, versará sobre “El papel de la sociedad y de la educación como herramientas para conservar nuestro patrimonio cultural”, ambos cursos son coordinados por la técnica de Cultura Ana Satorre y se impartirán como en años anteriores en la Casa de Cultura “José Candela Lledó” de Crevillent.

Ambas formaciones son gratuitas y plazo de preinscripción y matriculación se abrió el 1 de junio de 2023, y permanecerá abierto hasta el mismo día del comienzo del curso. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

La matriculación al curso se podrá realizar online a través del enlace cursosdestiu.umh.es. Al finalizar el curso se entregará un diploma acreditativo a aquellos alumnos que hayan asistido un mínimo del 85% del curso, y los créditos y ECTS son susceptibles de ser reconocidos como (25 horas –1 crédito).

El concejal de Cultura, Jesús Ruiz, ha manifestado que “estos cursos se suman a una gran variedad de actividades lúdicas, educativas y culturales que se realizarán durante el periodo vacacional en el municipio, como el cine y los conciertos de verano entre otros”. Además, ha añadido que ha sido una prioridad fomentar la cultura local y el idioma materno de Crevillent desde el primer día de la actual legislatura, siendo estas formaciones una prueba más de ello.

El curso de valenciano tendrá lugar del lunes 3 al viernes 7 de julio en horario de 9:00 a 13:30 h. El objeto es conseguir un aprendizaje global del valenciano haciendo especial insistencia en la expresión oral y escrita del alumnado. Se trata de un curso intensivo que prepara a los alumnos para examinarse en las distintas convocatorias tanto de la Junta Qualificadora, de la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA) o de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI). Este curso estará impartido por la profesora Rosa Asencio Asencio.

El curso “El papel de la sociedad y de la educación como herramientas para conservar nuestro patrimonio cultural” tendrá lugar del 20 al 26 de septiembre, en el mismo se reflexionará sobre las medidas para proteger el patrimonio cultural. Medidas para fomentar el valor y el aprecio por el patrimonio desde distintos ámbitos, haciendo hincapié en el ámbito educativo. Este curso será impartido por Estefanía Soler, subdirectora de Patrimonio Histórico Artístico, Departamento Arte y Comunicación Visual del Instituto Alicantino de Cultura, Juan Gil-Albert.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024