Crevillent inicia els tràmits per a declarar Bé d’Interés Cultural el Septenari dels Dolors

  • La ciutadania podrà adherir-se a la petició per a reconéixer aquesta manifestació cultural i devocional com a BIC de caràcter immaterial a partir de hui dilluns, 6 de febrer de 2023, i fins al 17 de març

Crevillent (06/02/2023).- Crevillent ha donat a conéixer l’inici de la tramitació de l’expedient per a la declaració de Bé d’Interés Cultural (BIC) del Septenari dels Dolors, una de les tradicions més antigues de la localitat mitjançant la qual, durant set dies, prop de 200 veus, acompanyades de músics, li canten a la Mare de Déu dels Dolors (coneguda com “la Dolorosa”), en una mostra de devoció i fervor popular.

Tal com es va comunicar divendres passat, en el Saló de Plens, per a aquesta declaració BIC s’ha obert un període d’adhesió ciutadana perquè qualsevol persona, associació o entitat interessada es puga sumar a aquesta iniciativa. El termini de presentació de les adhesions comença hui, 6 de febrer, i finalitzarà el 17 de març.

El formulari es pot emplenar i entregar de manera presencial al Registre Municipal o bé, es pot descarregar en aquest enllaç https://www.crevillent.es/pagina/declaracio-bic-septenari-en-honor-a-la-verge-dels-dolors-declaracion-bic-septenario-en-honor-a-la-virgen-de-los-dolores/ i presentar de manera digital a través de la Seu Electrònica. En la formulació de les adhesions és convenient que es motive el valor, la importància o la implicació que té la societat crevillentina en aquesta celebració.

Des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Crevillent indiquen que el 21 de setembre de 2022 es va presentar una proposta d’acord amb la Comissió de Cultura per a la incoació de l’expedient i, posteriorment, en sessió plenària de 26 de setembre de 2022, es va aprovar la incoació de l’expedient per a l’esmentada sol·licitud de declaració de Bé d’Interés Cultural de caràcter immaterial d’aquesta manifestació, amb més de 400 anys d’història, que se celebra la setmana anterior a la Setmana Santa crevillentina, declarada d’Interés Turístic Internacional l’any 2011.

Tots aquests tràmits van sorgir arran de les sol·licituds presentades per Sr. Joaquín Carlos Carlos, rector de l’Església de Ntra. Sra. de Betlem i dels Apòstols Sant Pere i Sant Pau, i pel president de la Federació de Confraries i Germandats de Setmana Santa de Crevillent, José Antonio Macià Ruiz, en les quals sol·licitaven l’aprovació, per part de la Corporació Municipal, de la incoació de l’expedient i la seua completa tramitació per a la posterior gestió davant la Generalitat Valenciana.

L’alcalde, José Manuel Penalva Casanova, ha destacat que el Septenari dels Dolors és “la porta d’entrada a la Setmana Santa” i ha assenyalat la importància que puga ser considerat Bé d’Interés Cultural “no sols pel reconeixement que suposaria rebre aquesta categoria dins del Patrimoni Cultural sinó també perquè això estableix automàticament una sèrie de mesures encaminades a protegir el bé i conservar-ne la integritat i la perdurabilitat”. Penalva ha agraït la implicació de totes les persones que estan participant en aquest tràmit, al mateix temps que ha animat els veïns i veïnes de Crevillent a adherir-s’hi i ha avançat que, de cara al futur, es buscarà el reconeixement de “l’Abraço” de Divendres Sant com a Bé de Rellevància Local.

Joaquín Carlos Carlos ha assenyalat que “per part de la Parròquia és molt important aquest reconeixement perquè ens parla de la identitat del poble crevillentí, socialment i espiritualment. Des del segle XVII [el Septenari dels Dolors] s’ha anat realitzant de manera continuada, expressa l’ànima del poble crevillentí i és important preservar-lo, conservar-lo, potenciar-lo i difondre’l en les característiques que actualment, per la qual cosa m’agradaria incentivar la ciutadania a adherir-se a aquesta petició”.

Per la seua part, José Antonio Maciá Ruiz, ha manifestat que a Crevillent li interessa aquest títol perquè “estàs obligat a conservar i mantindre i així salvaguardar aquest patrimoni”. I ha afegit que “si ens concedeixen el Bé d’Interés Cultural només hi haurà una unitat de criteri interpretativa i tots els anys haurem de passar una auditoria que servirà per a conservar-ne l’essència. Espere l’adhesió de tot el poble: entitats, confrares i no confrares, creients i no creients, abans del 17 de març”.

L’expedient serà gestionat des del departament municipal de cultura, sota la coordinació tècnica d’Ana Satorre Pérez i amb la col·laboració de la Parròquia, la Federació de Setmana Santa i la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors, així com de Ramón Mas, actual director del Septenari dels Dolors.

Tant el regidor de Cultura, Jesús Ruiz Morcillo, com la tècnica han sol·licitat el suport social i l’adhesió dels veïns i veïnes de Crevillent a aquest tràmit relacionat amb una de les manifestacions més populars i participatives del municipi. Des de Cultura animen que si algú té informació rellevant o qualsevol documentació relativa al Septenari que puga enriquir l’expedient contacte amb el departament.

 

Crevillent inicia los trámites para declarar Bien de Interés Cultural el Septenario de los Dolores

  • La ciudadanía podrá adherirse a la petición para reconocer esta manifestación cultural y devocional como BIC de carácter inmaterial a partir de hoy lunes, 6 de febrero de 2023, y hasta el 17 de marzo

Crevillent (06/02/2023).- Crevillent ha dado a conocer el inicio a la tramitación del expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) al Septenario de los Dolores, una de las tradiciones más antiguas de la localidad mediante la cual durante siete días cerca de 200 voces, acompañadas de músicos, le cantan a la Virgen de los Dolores (conocida como la Dolorosa), en una muestra de devoción y fervor popular.

Tal y como se comunicó el pasado viernes en el Salón de Plenos, para esta declaración BIC se ha abierto un periodo de adhesión ciudadana para que cualquier persona, asociación o entidad interesada se pueda sumar a esta iniciativa. El plazo de presentación de estas adhesiones comienza hoy, 6 de febrero, y finalizará el 17 de marzo.

El formulario se puede rellenar y entregar de forma presencial en Registro Municipal o bien descargarse a través de este enlace https://www.crevillent.es/pagina/declaracio-bic-septenari-en-honor-a-la-verge-dels-dolors-declaracion-bic-septenario-en-honor-a-la-virgen-de-los-dolores/ y presentar de forma digital a través de la Sede Electrónica. En las mismas es conveniente que se motive el valor, la importancia o la implicación que tiene la sociedad crevillentina en esta celebración.

Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Crevillent indican que se presentó el 21 de septiembre de 2022 una propuesta de acuerdo a la Comisión de Cultura para la incoación del expediente y posteriormente, en sesión plenaria de 26 de septiembre de 2022, se aprobó la incoación del expediente para la citada solicitud de declaración de Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial de esta manifestación, con más de 400 años de historia, que se celebra la semana anterior a la Semana Santa crevillentina, declarada de Interés Turístico Internacional en el año 2011.

Todos estos trámites surgieron a raíz de las solicitudes presentadas por D. Joaquín Carlos Carlos, párroco de la Iglesia de Ntra. Sra. de Belén y de los Ápostoles San Pedro y San Pablo, y por el presidente de la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent, José Antonio Maciá Ruiz, en la que solicitaban la aprobación por parte de la Corporación Municipal de la incoación del expediente y su completa tramitación para su posterior gestión ante la Generalitat Valenciana.

El alcalde, José Manuel Penalva Casanova, ha destacado que el Septenario de los Dolores es “la puerta de entrada a la Semana Santa” y ha señalado la importancia de que pueda ser considerado Bien de Interés Cultural “no solo por el reconocimiento que supondría recibir esta categoría dentro del Patrimonio Cultural sino también porque ello establece automáticamente una serie de medidas encaminadas a proteger el bien y conservar su integridad y su perdurabilidad”. Penalva ha agradecido la implicación de todas las personas que están participando en este trámite al mismo tiempo que ha animado a los vecinos y vecinas de Crevillent a adherirse a él y ha adelantado que de cara al futuro se buscará el reconocimiento de “El Abrazo” de Viernes Santo como Bien de Relevancia Local.

Joaquín Carlos Carlos ha señalado que “por parte de la parroquia es muy importante este reconocimiento porque nos habla de la identidad del pueblo crevillentino social y espiritualmente. Desde el siglo XVII se ha ido realizando de manera continuada, expresa el alma del pueblo crevillentino y es importante preservarlo, conservarlo, potenciarlo y difundirlo en las características que actualmente, por lo que me gustaría incentivar a la ciudadanía a adherirse a esta petición”.

Por su parte, José Antonio Maciá Ruiz, ha manifestado que a Crevillent le interesa este título porque “estás obligado a conservar y mantener y así salvaguardar este patrimonio”. Y ha añadido que “si nos conceden el Bien de Interés Cultural solo habrá una unidad de criterio interpretativa y todos los años tendremos que pasar una auditoría que servirá para conservar su esencia. Espero la adhesión de todo el pueblo: entidades, cofrades y no cofrades, creyentes y no creyentes, antes del 17 de marzo”.

El expediente va a ser gestionado desde el departamento municipal de Cultura, bajo la coordinación técnica de Ana Satorre Pérez y con la colaboración de la Parroquia, la Federación de Semana Santa y la Cofradía de la Virgen de los Dolores, así como de Ramón Mas, actual director del Septenario de los Dolores.

Tanto el concejal de Cultura, Jesús Ruiz Morcillo, como la técnica han solicitado el apoyo social y la adhesión de los vecinos y vecinas de Crevillent a este trámite relacionado con una de las manifestaciones más populares y participativas del municipio. Desde Cultura animan a que si alguien tiene información relevante o cualquier documentación relativa al Septenario que pueda enriquecer el expediente contacte con el departamento.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024