Crevillent edita dos catàlegs on es reuneixen tots els serveis prestats des de la Regidoria de Drets Socials

  • Un més ampli, dirigit als treballadors de l’àrea municipal i un altre reduït, que es repartirà a les associacions, veïns i veïnes de la localitat per a donar a conéixer totes les activitats, programes socials i ajudes que es gestionen des de l’ajuntament

Crevillent (13/01/2023).- La Regidoria de Drets Socials i Desenvolupament Humà va presentar ahir en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Crevillent dos catàlegs de serveis recentment editats, que tenen com a objectiu aglutinar els diferents treballs que es realitzen des de l’àrea per a donar-los a conéixer tant dins com fora de l’administració local.

En l’acte han participat l’alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, la regidora Montserrat Pineda, la diputada autonòmica a les Corts Valencianes, Laura Soler Azorín, la gerent del Col·legi Oficial de Treball Social d’Alacant, Sara Sola Casanova, la professora titular de la UA en el departament de Treball Social i Serveis Socials, Clarissa Ramos Feijóo, així com altres representants de les diferents associacions i entitats i veïns i veïnes de Crevillent.

Tal com s’ha indicat durant l’acte, un d’ells, més ampli, pretén ser un recurs de consulta ràpid on apareguen tots les ajudes que hi ha a nivell estatal, autonòmic, i local i tots els programes que es gestionen des de Serveis Socials i servirà també perquè el propi personal municipal conega totes les tasques que es realitzen per part de la resta de professionals del seu departament. Alguna cosa que segons la regidora Montserrat Pineda facilita molt els tràmits, agilitza la seua gestió i serveix per a desenvolupar un treball interdisciplinari d’una forma més eficient, especialment a l’hora d’assessorar i atendre les persones.

D’altra banda, hi ha un altre catàleg que és més sintètic, que és el que se li entregarà a totes les associacions i entitats socials de Crevillent. Un extracte on es realitza una síntesi del catàleg ampli.

Des de la pandèmia, Serveis Socials ha sigut present en totes les actuacions des del confinament, s’ha fet un treball molt important d’atenció i organització (grups bambolles, telèfon 24 hores, atenció a domicili…). Mentre que tota la gent estava confinada i amb aqueixa por que hi havia al principi, s’ha desplegat un equip de Serveis Socials increïble, amb un ampli volum de treball i crec que s’havia fet molts homenatges a moltes gent (sanitaris, policia, protecció civil, netejadores…) però no s’havia fet cap homenatge a Serveis Socials, que va aconseguir una xifra d’atencions de quasi 14.000 persones en 2020 i més d’aquest número en 2021.

A més de presentar aquesta iniciativa de la Regidoria de Drets Socials, també es va realitzar un reconeixement a la labor dels tècnics de serveis socials. Especialment, es va destacar l’enorme treball que van realitzar durant la pandèmia, sempre amb la finalitat de mantindre l’estat del benestar.

Segons ha explicat la regidora de l’àrea, Montserrat Pineda, “al llarg d’aquest mandat hem escomés una gran transformació dels Serveis Socials. Canvis i millores de gran envergadura que parteixen del ferm compromís de millorar la qualitat de vida de la ciutadania de Crevillent. Aquest catàleg pretén donar a conéixer i facilitar l’accés de la ciutadania als renovats i millorats serveis, programes i prestacions que es configuren com la unitat d’atenció primària dels SPVSS”.

Per part seua, l’alcalde, José Manuel Penalva, ha indicat que “ara la ciutadania es pot informar amb major facilitat de tots els drets i serveis que poden reclamar. Per tant, és molt més senzill que sàpien on i com obtindre ajuda, i és molt important perquè tots i totes en algun moment la podem necessitar”.

La diputada autonòmica a les Corts Valencianes, Laura Soler Azorín, en l’acte ha manifestat el següent: “estem vivint un moment privilegiat, el canvi de model de dependència a un d’autonomia personal. Els serveis socials agafen protagonisme per a millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans. A més, vull agrair aquest homenatge pioner que s’ha realitzat per a posar en valor tots els professions dels serveis socials, que moltes vegades queda en un segon pla”.

A l’acte també va assistir la gerent del Col·legi Oficial de Treball Social d’Alacant, Sara Sola Casanova, que per la seua part va indicar que “és un acte emotiu i necessari, ja que hem viscut moments difícils i nous com la pandèmia, i cal anunciar a tota la ciutadania la importància d’aquests catàlegs”.

Finalment, la professora titular de la UA en el departament de Treball Social i Serveis Socials, Clarissa Ramos Feijóo, declare que “Molts desconeixen el treball que van realitzar els treballadors socials, especialment durant la pandèmia, ja que van estar en primera línia encara que no es veien. A més van treballar per damunt de les seues obligacions, la qual cosa té un enfocament ètic altament remarcable”.

 

Crevillent edita dos catálogos donde se reúnen todos los servicios prestados desde la Concejalía de Derechos Sociales

  • Uno más amplio, dirigido a los trabajadores del área municipal y otro reducido, que se repartirá a las asociaciones, vecinos y vecinas de la localidad para dar a conocer todas las actividades, programas sociales y ayudas que se gestionan desde el ayuntamiento

Crevillent (13/01/2023).- La Concejalía de Derechos Sociales y Desarrollo Humano presentó ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Crevillent dos catálogos de servicios recién editados, que tienen como objetivo aglutinar los diferentes trabajos que se realizan desde el área para darlos a conocer tanto dentro como fuera de la administración local.

En el acto han participado el alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, la concejala Montserrat Pineda, la diputada autonómica a Les Corts Valencianes, Laura Soler Azorín, la gerente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante, Sara Sola Casanova, la profesora titular de la UA en el departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, Clarisa Ramos Feijóo, así como otros representantes de las diferentes asociaciones y entidades y vecinos y vecinas de Crevillent.

Tal y como se ha indicado durante el acto, uno de ellos, más amplio, pretende ser un recurso de consulta rápido donde aparezcan todos las ayudas que hay a nivel estatal, autonómico, y local y todos los programas que se gestionan desde Servicios Sociales y servirá también para que el propio personal municipal conozca todas las tareas que se realizan por parte del resto de profesionales de su departamento. Algo que según la concejala Montserrat Pineda facilita mucho los trámites, agiliza su gestión y sirve para desarrollar un trabajo interdisciplinar de una forma más eficiente, especialmente a la hora de asesorar y atender a las personas.

Por otra parte, hay otro catálogo que es más sintético, que es el que va a entregársele a todas las asociaciones y entidades sociales de Crevillent. Un extracto donde se realiza una síntesis del catálogo amplio.

Desde la pandemia, Servicios Sociales ha estado presente en todas las actuaciones desde el confinamiento, se ha hecho un trabajo muy importante de atención y organización (grupos burbujas, teléfono 24 horas, atención a domicilio…). Mientras que toda la gente estaba confinada y con ese miedo que había al principio, se ha desplegado un equipo de Servicios Sociales increíble, con un amplio volumen de trabajo y creo que se había hecho muchos homenajes a muchas gente (sanitarios, policía, protección civil, limpiadoras…) pero no se había hecho ningún homenaje a Servicios Sociales, que alcanzó una cifra de atenciones de casi 14.000 personas en 2020 y más de este número en 2021.

Además de presentar esta iniciativa de la Concejalía de Derechos Sociales, también se realizó un reconocimiento a la labor de los técnicos de servicios sociales. En especial, se destacó el enorme trabajo que realizaron durante la pandemia, siempre con la finalidad de mantener el estado del bienestar.

Según ha explicado la concejala del área, Montserrat Pineda, “a lo largo de este mandato hemos acometido una gran transformación de los Servicios Sociales. Cambios y mejoras de gran envergadura que parten del firme compromiso de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Crevillent. Este catálogo pretende dar a conocer y facilitar el acceso de la ciudadanía a los renovados y mejorados servicios, programas y prestaciones que se configuran como la unidad de atención primaria de los SPVSS”.

Por su parte, el alcalde, José Manuel Penalva, ha indicado que “ahora la ciudadanía se puede informar con mayor facilidad de todos los derechos y servicios que pueden reclamar. Por tanto, es mucho más sencillo que sepan dónde y cómo obtener ayuda, y es muy importante porque todos y todas en algún momento la podemos necesitar”.

La diputada autonómica a Les Corts Valencianes, Laura Soler Azorín, en el acto ha manifestado lo siguiente: “estamos viviendo un momento privilegiado, el cambio de modelo de dependencia a uno de autonomía personal. Los servicios sociales cogen protagonismo para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Además, quiero agradecer este homenaje pionero que se ha realizado para poner en valor todos los profesiones de los servicios sociales, que muchas veces queda en un segundo plano”.

Al acto también asistió la gerente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante, Sara Sola Casanova, que por su parte indicó que “es un acto emotivo y necesario, ya que hemos vivido momentos difíciles y novedosos como la pandemia, y hay que anunciar a toda la ciudadanía la importancia de estos catálogos”.

Por último, la profesora titular de la UA en el departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, Clarisa Ramos Feijóo, declaro que “Muchos desconocen el trabajo que realizaron los trabajadores sociales, especialmente durante la pandemia, ya que estuvieron en primera línea aunque no se veían. Además trabajaron por encima de sus obligaciones, lo que tiene un enfoque ético altamente remarcable”.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar


• La alcaldesa Lourdes Aznar Miralles destaca en su exposición que “estamos gobernando para todos con el objetivo de conseguir un Crevillent de futuro, amable, moderno, con vida y humano”

• La primera edil ha subrayado la apuesta por conseguir un municipio con nuevas zonas industriales, cuidando las cosas del día a día con el arreglo de calles y caminos rurales, el mantenimiento de edificios e instalaciones deportivas municipales, el impulso del turismo y de grandes eventos deportivos, el refuerzo de la plantilla de la Policía Local con mayor número de efectivos y más formada que nunca, un plan de arbolado con más de 100 árboles plantados en un año, un plan de renovación de zonas de juegos infantiles, la mejora de la web municipal e introducción de procedimientos electrónicos para facilitar los trámites al ciudadano, la apuesta por nuevas zonas de aparcamiento, la apertura de cantinas y kioscos en espacios municipales, el embellecimiento de calles a través de arte urbano, así como actividades culturales y festivas que inyectan vida a Crevillent

• La alcaldesa ha manifestado que no se olvidan de grandes proyectos como la recuperación de la circunvalación de la N-340, el Teatro Chapí, un ambicioso proyecto de piscina municipal y la modernización del Mercado de Abastos con la reurbanización de su entorno

23 julio 2024

• Las entidades interesadas disponen de plazo hasta el próximo 16 de agosto para formalizar su solicitud de subvención para proyectos o actividades relacionadas con la acción social

23 julio 2024

• Esta imagen pertenece al calendario fotográfico editado por el Archivo correspondiendo así a las instalaciones deportivas construidas por el Ayuntamiento de Crevillent en la pedanía de El Realengo

23 julio 2024