Crevillent dedica un carrer a l’escriptora i periodista Isabel-Clara Simó

  • Isabel-Clara Simó és una de les escriptores contemporànies més destacades del nostre panorama literari i social. L’homenatge s’ha distribuït en dos actes; primer al carrer que a partir d’ara portarà el nom de l’autora i, posteriorment, al saló d’actes de la Casa de Cultura

Crevillent (23/11/2022).Aquest dimecres 23 de novembre ha tingut lloc la presentació de la nova denominació del carrer dedicat a Isabel-Clara Simó (Alcoi, 1943 – Barcelona, 2020), una de les escriptores contemporànies més destacades del nostre panorama literari i social. L’homenatge s’ha distribuït en dos actes; primer al carrer que a partir d’ara portarà el nom de l’autora i, posteriorment, al saló d’actes de la Casa de Cultura.

La nova nomenclatura del carrer respon a l’aprovació que el passat 28 de març va acordar el ple municipal de la renovació de la denominació d’algunes vies i espais públics de Crevillent, amb l’objectiu d’abordar el compliment de la Llei de Memòria Històrica i destacar la importància d’algunes entitats i personatges històrics rellevants, al mateix temps que s’amplia la presència de dones en la llista de carrers crevillentina. En aquest sentit, l’antiga denominació del carrer Maciá Rives passa a ser Isabel-Clara Simó, el qual, a més, queda situat entre els carrers Poeta Ausiàs March i Cervantes. A la proposta del canvi de nom es van adherir els dos centres d’ensenyament secundari de la localitat i la tertúlia artisticoliterària “El Cresol”.

L’acte s’emmarca dins del cicle d’autors valencians, organitzat per la Regidoria de Cultura i AVIVA Crevillent (l’Agència de Promoció del Valencià), que té lloc al llarg dels mesos de novembre i desembre amb actes com la Nit Estellés o els recitals de Miguel Hernández i Joan Fuster.

A les 11 h. començava l’homenatge al carrer dedicat a l’autora amb la intervenció del regidor de Cultura, Jesús Ruiz, que inaugurava l’acte. Tot seguit, per tal d’acostar la figura de l’escriptora alcoiana als assistents, alumnat de Secundària i Batxillerat dels dos instituts de la localitat han fet una lectura en veu alta de fragments d’obres d’Isabel-Clara Simó. Després, Carles Cortés, professor alcoià de la Universitat d’Alacant, especialista en literatura actual i gran coneixedor de l’escriptora i de la seua obra, dedicava unes paraules i convidava els assistents a continuar l’acte amb una ponència-col·loqui a la Casa de Cultura. Tancava aquesta presentació l’alcalde, José Manuel Penalva, amb un agraïment a totes les persones que han participat i han fet possible aquest acte, i destacava la importància d’augmentar la presència de dones referents, com Simó, en la nomenclatura dels carrers de Crevillent.

Una vegada desplaçats al saló d’actes de la Casa de Cultura, s’iniciava la segona part de l’homenatge amb la projecció d’un emotiu vídeo d’agraïment per part de Cristina Dalfó Simó, filla gran de l’escriptora, que ens ha traslladat l’alegria que la família ha sentit en saber el reconeixement que des de Crevillent es fa a la figura de la seua mare i en el qual destacava, a més, diversos trets de la personalitat activista i la tasca cultural i social que va fer la seua mare. A continuació, hem pogut gaudir de la mateixa Isabel-Clara Simó, gràcies a un fragment de vídeo d’una entrevista seua. Just després, Carlés Cortés ha pres el relleu amb una presentació de la figura de l’escriptora en què ha exposat al públic els trets més rellevants del caràcter, la personalitat, la vida i l’obra de Simó, a partir de cites de l’autora alcoiana. Finalment, la intervenció del públic assistent i el col·loqui amb els especialistes posava fi a l’homenatge que ha tingut lloc en el mateix saló d’actes que va acollir l’escriptora ara fa 16 anys, quan visitava Crevillent per segona vegada.

La iniciativa de dedicar un carrer a Isabel-Clara Simó a Crevillent ha comptat amb el suport i la implicació de diversos col·lectius i sectors de la nostra localitat. En aquest sentit, agraïm al personal de la Casa de Cultura, al professorat i alumnat dels instituts i a les associacions culturals de Crevillent la seua implicació en el desenvolupament d’aquest acte. Retre aquest homenatge a Isabel-Clara Simó era un deure pendent i un acte de justícia cap a una de les escriptores i intel·lectuals més importants de la nostra cultura i literatura.

 

Crevillent dedica una calle a la escritora y periodista Isabel-Clara Simó

  • Isabel-Clara Simó es una de las escritoras contemporáneas más destacadas de nuestro panorama literario y social. El homenaje se ha distribuido en dos actos; primero en la calle que a partir de ahora llevará el nombre de la autora y, posteriormente, en el salón de actos de la Casa de Cultura

Crevillent (23/11/2022).- Este miércoles 23 de noviembre ha tenido lugar la presentación de la nueva denominación de la calle dedicada a Isabel-Clara Simó (Alcoy, 1943 – Barcelona, 2020), una de las escritoras contemporáneas más destacadas de nuestro panorama literario y social. El homenaje se ha distribuido en dos actos; primero en la calle que a partir de ahora llevará el nombre de la autora y, posteriormente, en el salón de actos de la Casa de Cultura.

La nueva nomenclatura de la calle responde a la aprobación que el pasado 28 de marzo acordó el pleno municipal de la renovación de la denominación de algunas vías y espacios públicos de Crevillent, con el objetivo de abordar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y destacar la importancia de algunas entidades y personajes históricos relevantes, al mismo tiempo que se amplía la presencia de mujeres en el callejero crevillentino. En este sentido, la antigua denominación de la calle Maciá Rives pasa a ser Isabel-Clara Simó, la cual, además, queda situada entre las calles Poeta Ausiàs March i Cervantes. A la propuesta del cambio de nombre se adhirieron los dos centros de enseñanza secundaria de la localidad y la tertulia artístico-literaria “El Cresol”.

El acto se enmarca dentro del ciclo de autores valencianos, organizado por la Concejalía de Cultura y AVIVA Crevillent (l’Agència de Promoció del Valencià), que tiene lugar a lo largo de los meses de noviembre y diciembre con actos como la Nit Estellés o los recitales de Miguel Hernández y Joan Fuster.

A las 11 h empezaba el homenaje en la calle dedicada a la autora con la intervención del regidor de Cultura, Jesús Ruiz, que inauguraba el acto. A continuación, para acercar la figura de la escritora alcoyana a los asistentes, el alumnado de Secundaria y Bachillerato de los dos institutos de la localidad han hecho una lectura en voz alta de fragmentos de obras de Isabel-Clara Simó. Después, Carles Cortés, profesor alcoyano de la Universidad de Alicante, especialista en literatura actual y gran conocedor de la escritora y de su obra, dedicaba unas palabras e invitaba los asistentes a continuar el acto con una ponencia-coloquio en la Casa de Cultura. Cerraba esta presentación el alcalde, José Manuel Penalva, con un agradecimiento a todas las personas que han participado y han hecho posible este acto, y destacaba la importancia de aumentar la presencia de mujeres referentes, como Simó, en la nomenclatura de las calles de Crevillent.

Una vez desplazados al salón de actos de la Casa de Cultura, se iniciaba la segunda parte del homenaje con la proyección de un emotivo vídeo de agradecimiento por parte de Cristina Dalfó Simó, hija mayor de la escritora, que nos ha trasladado la alegría que la familia ha sentido al saber el reconocimiento que desde Crevillent se hace a la figura de su madre y en el que destacaba, además, varios rasgos de la personalidad activista y la tarea cultural y social que hizo su madre. A continuación, se ha podido disfrutar de la misma Isabel-Clara Simó, gracias a un fragmento de vídeo de una entrevista suya. Justo después, Carlés Cortés ha tomado el relevo con una presentación de la figura de la escritora donde ha expuesto al público los rasgos más relevantes del carácter, la personalidad, la vida y la obra de Simó, a partir de citas de la autora alcoyana. Finalmente, la intervención del público asistente y el coloquio con los especialistas ponía fin al homenaje que ha tenido lugar en el mismo salón de actas que acogió a la escritora ahora hace 16 años, cuando visitaba Crevillent por segunda vez.

La iniciativa de dedicar una calle a Isabel-Clara Simó en Crevillent ha contado con el apoyo y la implicación de varios colectivos y sectores de nuestra localidad. En este sentido, agradecemos al personal de la Casa de Cultura, al profesorado y alumnado de los institutos y a las asociaciones culturales de Crevillent su implicación en el desarrollo de este acto. Rendir este homenaje a Isabel-Clara Simó era un deber pendiente y un acto de justicia hacia una de las escritoras e intelectuales más importantes de nuestra cultura y literatura.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar


• La alcaldesa Lourdes Aznar Miralles destaca en su exposición que “estamos gobernando para todos con el objetivo de conseguir un Crevillent de futuro, amable, moderno, con vida y humano”

• La primera edil ha subrayado la apuesta por conseguir un municipio con nuevas zonas industriales, cuidando las cosas del día a día con el arreglo de calles y caminos rurales, el mantenimiento de edificios e instalaciones deportivas municipales, el impulso del turismo y de grandes eventos deportivos, el refuerzo de la plantilla de la Policía Local con mayor número de efectivos y más formada que nunca, un plan de arbolado con más de 100 árboles plantados en un año, un plan de renovación de zonas de juegos infantiles, la mejora de la web municipal e introducción de procedimientos electrónicos para facilitar los trámites al ciudadano, la apuesta por nuevas zonas de aparcamiento, la apertura de cantinas y kioscos en espacios municipales, el embellecimiento de calles a través de arte urbano, así como actividades culturales y festivas que inyectan vida a Crevillent

• La alcaldesa ha manifestado que no se olvidan de grandes proyectos como la recuperación de la circunvalación de la N-340, el Teatro Chapí, un ambicioso proyecto de piscina municipal y la modernización del Mercado de Abastos con la reurbanización de su entorno

23 julio 2024

• Las entidades interesadas disponen de plazo hasta el próximo 16 de agosto para formalizar su solicitud de subvención para proyectos o actividades relacionadas con la acción social

23 julio 2024

• Esta imagen pertenece al calendario fotográfico editado por el Archivo correspondiendo así a las instalaciones deportivas construidas por el Ayuntamiento de Crevillent en la pedanía de El Realengo

23 julio 2024