Crevillent celebra el Ple Extraordinari del Debat sobre l’Estat del Municipi

  • L’alcalde, José Manuel Penalva, destaca els grans avanços desenvolupats durant aquest temps per a revitalitzar la localitat en les diferents àrees i afirma que ara l’objectiu és passar del “s’estan fent moltes coses” al “a Crevillent ho tenim tot”

  • Després de la remodelació del Parc Nou i l’inici de les obres d’urbanització de la Plaça Chapí, arribarà la posada en marxa del teatre, i en els pròxims dies es presentarà públicament el projecte per a la construcció de la piscina

  • Entre els grans reptes de futur descrits per l’alcalde crevillentí estan l’impuls de l’urbanisme i la indústria, amb la millora dels polígons, la desburocratització, la modernització del Mercat d’Abastos, la dotació d’un terreny per a la construcció d’un Centre de Dia i la reivindicació d’un segon Centre de Salut

Crevillent (06/03/2023).- El Debat de l’Estat del Municipi de Crevillent ha tingut lloc en el Saló de Plens hui dilluns, 6 de març de 2023, amb la celebració d’una sessió plenària extraordinària, en la qual l’alcalde, José Manuel Penalva, ha presentat la Memòria de l’Estat del Municipi corresponent a l’any 2022.

Aquesta iniciativa, que es va desenvolupar per primera vegada l’any passat, es troba reflectida en el Reglament Orgànic Municipal, aprovat en aquesta legislatura, i té com a objectiu afavorir una major transparència en donar compte sobre la gestió municipal en l’exercici anterior i donar veu a tots els grups municipals que conformen la Corporació.

El debat ha començat amb la intervenció de l’alcalde, a qui li correspon l’inici i el tancament d’aquest, i en ell han intervingut també Lelia Laura Gomis, portaveu del Grup Municipal Ciudadanos; Carmen Mendiola, portaveu del Grup Municipal Vox; Ana Vanesa Mas, portaveu de L’Esquerra de Crevillent; Manuel Penalva Alarcón, portaveu del Grup Municipal Socialista; Jesús Ruiz, portaveu de Compromís per Crevillent; i Miguel Ángel Sánchez, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular, els qui han exposat la seua anàlisi i valoració respecte a la situació actual de la localitat i la gestió municipal duta a terme durant aquest temps.

La memòria sobre la gestió municipal del passat exercici, elaborada per l’alcalde, ja es pot consultar en la web de l’Ajuntament de Crevillent, concretament en l’apartat https://www.crevillent.es/portal/alcaldia-y-comunicacion/ .En ella es recull un balanç de les principals accions i projectes

En la seua intervenció, l’alcalde, José Manuel Penalva, ha assenyalat que en aquest temps s’ha passat de la percepció que “a Crevillent no hi ha res” a la apreciació que “s’estan fent moltes coses”. I ara –afirma- l’objectiu és continuar treballant perquè “els nostres veïns i veïnes se senten orgullosos i orgulloses del seu poble i puguen considerar que “a Crevillent ho tenim tot”.

En relació a això, ha fet referència a grans actuacions desenvolupades en 2022 com la remodelació del Parc Nou, que ha comptat entre altres coses amb la recuperació de l’aigua en els estanys, la millora de l’accessibilitat i la incorporació d’una àmplia zona de jocs infantils adaptats i inclusius, i a fites com la recuperació de la seu de l’ambulància 24 hores. I ha nomenat nombroses millores realitzades en les diferents àrees, entre elles la gran aposta pel turisme, la cultura i unes festes de qualitat, i pel medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, amb l’impuls de les energies renovables.

Entre els fets destacats en la seua intervenció han estat també l’inici de les obres d’urbanització de la Plaça Chapí -que precedirà a la posada en marxa del teatre-, i de les obres de consolidació de la Casa-Cova del Parc Nou, i la gestió de prop de 2.000.000 d’euros en ajudes a autònoms i empresaris, entre molts altres. A més, ha anunciat que en els pròxims dies es presentarà públicament el projecte per a la construcció de la piscina.

Com a reptes de futur, José Manuel Penalva ha ressaltat alguns com potenciar urbanisme i la indústria a Crevillent, passant per la millora dels polígons industrials, la desburocratització, la modernització del Mercat d’Abastos, la dotació d’un terreny per a la construcció d’un Centre de Dia i la reivindicació d’un segon Centre de Salut en Ronda Sud. “Volem que els nostres joves, i no tan joves, no hagen de desplaçar-se a altres localitats per a treballar, i que els nostres fills i filles trien Crevillent per a viure; que ací tinguen treball, oci, i tots els serveis i infraestructures que es mereixen”.

 

Crevillent celebra el Pleno Extraordinario del Debate sobre el Estado del Municipio

  • El alcalde, José Manuel Penalva, destaca los grandes avances desarrollados durante este tiempo para revitalizar la localidad en las diferentes áreas y afirma que ahora el objetivo es pasar del “se están haciendo muchas cosas” al “en Crevillent lo tenemos todo”

  • Tras la remodelación del Parc Nou y el inicio de las obras de urbanización de la Plaza Chapí, llegará la puesta en marcha del teatro, y en los próximos días se presentará públicamente el proyecto para la construcción de la piscina

  • Entre los grandes retos de futuro descritos por el alcalde crevillentino están el impulso del urbanismo y la industria, con la mejora de los polígonos, la desburocratización, la modernización del Mercado de Abastos, la dotación de un terreno para la construcción de un Centro de Día y la reivindicación de un segundo Centro de Salud

Crevillent (06/03/2023).- El Debate del Estado del Municipio de Crevillent ha tenido lugar en el Salón de Plenos hoy lunes, 6 de marzo de 2023, con la celebración de una sesión plenaria extraordinaria, en la que el alcalde, José Manuel Penalva, ha presentado la Memoria del Estado del Municipio correspondiente al año 2022.

Esta iniciativa, que se desarrolló por primera vez el pasado año, se encuentra reflejada en el Reglamento Orgánico Municipal, aprobado en esta legislatura, y tiene como objetivo favorecer una mayor transparencia al dar cuenta sobre la gestión municipal en el ejercicio anterior y dar voz a todos los grupos municipales que conforman la Corporación.

El debate ha comenzado con la intervención del alcalde, a quien le corresponde el inicio y el cierre del mismo, y en él han intervenido también Lelia Laura Gomis, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos; Carmen Mendiola, portavoz del Grupo Municipal Vox; Ana Vanesa Mas, portavoz de L’Esquerra de Crevillent; Manuel Penalva Alarcón, portavoz del Grupo Municipal Socialista; Jesús Ruiz, portavoz de Compromís per Crevillent; y Miguel Ángel Sánchez, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, quien han expuesto su análisis y valoración respecto a la situación actual de la localidad y la gestión municipal llevada a cabo durante este tiempo.

La memoria sobre la gestión municipal del pasado ejercicio, elaborada por el alcalde, ya se puede consultar en la web del Ayuntamiento de Crevillent, concretamente en el apartado https://www.crevillent.es/portal/alcaldia-y-comunicacion/ .En ella se recoge un balance de las principales acciones y proyectos

En su intervención, el alcalde, José Manuel Penalva, ha señalado que en este tiempo se ha pasado de la percepción de que “en Crevillent no hay nada” a la de que “se están haciendo muchas cosas”. Y ahora –afirma- el objetivo es seguir trabajando para que “nuestros vecinos y vecinas se sientan orgullosos y orgullosas de su pueblo y puedan considerar que “en Crevillent lo tenemos todo”.

En relación a esto, ha hecho referencia a grandes actuaciones desarrolladas en 2022 como la remodelación del Parc Nou, que ha contado entre otras cosas con la recuperación del agua en los estanques, la mejora de la accesibilidad y la incorporación de una amplia zona de juegos infantiles adaptados e inclusivos, y a hitos como la recuperación de la sede de la ambulancia 24 horas. Y ha nombrado numerosas mejoras realizadas en las diferentes áreas, entre ellas la gran apuesta por el turismo, la cultura y unas fiestas de calidad, y por el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, con el impulso de las energías renovables.

Entre los hechos destacados en su intervención han estado también el inicio de las obras de urbanización de la Plaza Chapí -que precederá a la puesta en marcha del teatro-, y de las obras de consolidación de la Casa-Cueva del Parc Nou, y la gestión de cerca de 2.000.000 de euros en ayudas a autónomos y empresarios, entre muchos otros. Además, ha anunciado que en los próximos días se presentará públicamente el proyecto para la construcción de la piscina.

Como retos de futuro, José Manuel Penalva ha resaltado algunos como potenciar urbanismo y la industria en Crevillent, pasando por la mejora de los polígonos industriales, la desburocratización, la modernización del Mercado de Abastos, la dotación de un terreno para la construcción de un Centro de Día y la reivindicación de un segundo Centro de Salud en Ronda Sur. “Queremos que nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, no tengan que desplazarse a otras localidades para trabajar, y que nuestros hijos e hijas elijan Crevillent para vivir; que aquí tengan trabajo, ocio, y todos los servicios e infraestructuras que se merecen”.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• En el día de ayer falló el Premio Cebrián en el que estuvo presente el concejal de Educación Antonio Candel Rives

• El autor, bajo el pseudónimo de Arena Brown, en principio no quiere desvelar su verdadera identidad, pero se sabe que es un empresario valenciano con mucha experiencia y mucha pasión por la historia de la economía y cómo circula el dinero

19 julio 2024

• El cierre se producirá para mañana sábado 20 de julio, ya que la alerta de riesgo importante es desde las 13:00 hasta las 20:00 horas de este día, por temperaturas que podrían alcanzar los 42ºC

• Entre las medidas adoptadas se encuentran el cierre del cementerio municipal, el cierre del Parque de Montaña de San Cayetano y el cierre del área recreativa de la Palaya. Además se recomienda encarecidamente no realizar actividades físicas, ni deportivas al aire libre así como extremar la precaución especialmente en las personas mayores y los niños por ser más propensos a sufrir golpes de calor

19 julio 2024

• La edil del área, Pilar Mas Mas, ha afirmado que también se han desarrollado las webs departamentales de Deportes, Turismo y Transparencia

• Los trabajos informáticos han contado con la financiación de los fondos Next Generation Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea por un valor de 49.610 euros

19 julio 2024