Convocatòria d’ajudes a les associacions veïnals de Crevillent

Les subvencions destinades a la promoció de la participació ciutadana es podran sol·licitar fins al 15 de desembre

Crevillent (11/11/2019).- La Regidoria de Participació Ciutadana ha llançat la convocatòria de subvencions per a les associacions veïnals de la localitat, que hagen realitzat activitats per a la promoció de la participació ciutadana en els seus barris.

Les bases per a les ajudes són públiques i podran ser consultades per les associacions a la pàgina de l’Ajuntament o bé al propi Centre Jove. Les bases van ser aprovades el passat 28 d’octubre al plenari ordinari de Crevillent.

L’àrea de Participació Ciutadana destinarà un import de 6000 euros en la promoció de la participació ciutadana, les ajudes es repartiran per concurrència competitiva. Les associacions veïnals que desitgen participar en aquesta subvenció hauran d’aportar tota la informació necessària especificada a les bases, a més hauran d’estar registrades com a associació en el registre d’associacions de Crevillent.

La documentació podrà ser aportada per les associacions des del moment en què les bases són publicades en el Bolletí Oficial de la Província (BOP) i fins al 15 de desembre del 2019.

La Regidora de Participació Ciutadana, Ana Vanesa Mas, informa a les associacions que ja poden anar preparant la documentació relativa a la justificació de la subvenció que hauran d’aportar, perquè la publicació de les bases en el BOP es realitzarà en un termini no molt llarg.

Ana Vanesa Mas, afig, que enguany les associacions veïnals disposaran de més temps per a preparar tota la documentació necessària, ja que les bases s’han aprovat amb més antelació que anys anteriors.

La Regidoria de Participació Ciutadana anima a totes les associacions veïnals a que participen d’aquesta subvenció ja que són diners que poden ajudar a les institucions a seguir desenvolupant la gran tasca que realitzen per a donar vida al nostre poble.

 

Convocatoria de ayudas a las asociaciones vecinales de Crevillent

Las subvenciones están destinadas a la promoción de la participación ciudadana se podrán solicitar hasta el 15 de diciembre

Crevillent (11/11/2019).- La Concejalía de Participación Ciudadana ha lanzado la convocatoria de subvenciones para las asociaciones vecinales de la localidad, que hayan realizado actividades para la promoción de la participación ciudadana en sus barrios.

Las bases para las ayudas son públicas y podrán ser consultadas por las asociaciones en la página del Ayuntamiento o en el  Centre Jove. Las bases fueron aprobadas el pasado 28 de octubre al plenario encomendero de Crevillent.

El área de Participación Ciudadana destinará un importe de 6000 euros en la promoción de la participación ciudadana, las ayudas se repartirán por concurrencia competitiva. Las asociaciones vecinales que deseen participar en esta subvención tendrán que aportar toda la información necesaria especificada en las bases, además tendrán que estar registradas como asociación en el registro de asociaciones de Crevillent.

La documentación podrá ser aportada por las asociaciones desde el momento en que las bases son publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y hasta el 15 de diciembre del 2019.

La Regidora de Participación Ciudadana, Ana Vanesa Mas, informa a las asociaciones que ya pueden ir preparando la documentación relativa a la justificación de la subvención que tendrán que aportar, porque la publicación de las basas en el BOP se realizará en un plazo no muy largo.

Ana Vanesa Mas, añade, que este año las asociaciones vecinales dispondrán de más tiempo para preparar toda la documentación necesaria, puesto que las bases se han aprobado con más antelación que años anteriores.

La Concejalía de Participación Ciudadana anima a todas las asociaciones vecinales a que participen de esta subvención puesto que este dinero puede ayudar a las instituciones a seguir desarrollando la gran tarea que realizan para dar vida a nuestro pueblo.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar