Constituït el Consell Rector de l’Ateneu Municipal de Cultura

La reunió per a establir el Consell Rector es va realitzar ahir, 26 de novembre, a la Casa de Cultura

Crevillent (27/11/2019).- Ahir dimarts, 26 de novembre, va tindre lloc el Consell Rector de l’Ateneu Municipal de Cultura amb els representants dels diferents grups polítics, Ramón Mas Soler, com a personalitat cultural, i les entitats culturals Ateneu Popular de Crevillent, Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa i l’Orfeó Crevillentí.

Durant esta reunió es va ratificar la constitució del Consell Rector de l’Ateneu aprovat per la seua Assemblea General i es va resoldre la convocatòria de les beques de formació de música i dansa 2008-2019, al qual van optar un total de nou alumnes, als qui se’ls ha concedit una ajuda que oscil·la entre 567 € fins a 1.039,50 €.

En la congregació es van resoldre les ajudes als estudis universitaris a l’estranger 2018-2019, al qual van optar un total de 10 alumnes que han estat en diferents llocs europeus com Polònia, Itàlia, Suècia, Alemanya o Anglaterra. La quantitat destinada a estes ajudes és de 6.000 €, repartida entre els 10 alumnes segons la duració de l’estada, oscil·lant les ajudes entre 300 € i 1.033 €.

També es van abordar diverses sol·licituds d’entitats culturals així com l’actuació d’un grup musical jove per a donar suport, des del Consell Rector de l’Ateneu, als grups musicals de la localitat.

Finalment es va informar de les activitats culturals que des de l’àrea de cultura es tenen previstes per a l’any 2020 on destaquen com a novetats els Premis literaris 9 d’octubre d’àmbit escolar, la Setmana d’animació a la lectura, l’ampliació de l’oferta del cinema d’estiu, les propostes d’art urbà o el projecte per a impulsar a Crevillent com a Ciutat Lectora.

 

Constituido el Consejo Rector del Ateneo Municipal de Cultura

La reunión para establecer el Consejo Rector se realizó ayer, 26 de noviembre, en la Casa de Cultura

Crevillent (27/11/2019).- Ayer martes, 26 de noviembre, tuvo lugar el Consejo Rector del Ateneo Municipal de Cultura con los representantes de los distintos grupos políticos, Ramón Mas Soler, como personalidad cultural, y las entidades culturales Ateneu Popular de Crevillent, Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa y el Orfeón Crevillentino.

Durante esta reunión se ratificó la constitución del Consejo Rector del Ateneo aprobado por su Asamblea General y se resolvió la convocatoria de las becas de formación de música y danza 2008-2019, al que optaron un total de nueve alumnos, a quienes se les ha concedido una ayuda que oscila entre 567 € hasta 1.039,50 €.

En la congregación se resolvieron las ayudas a los estudios universitarios en el extranjero 2018-2019, al que optaron un total de 10 alumnos que han permanecido en distintos lugares europeos como Polonia, Italia, Suecia, Alemania o Inglaterra. La cantidad destinada a estas ayudas es de 6.000 €, repartida entre los 10 alumnos según la duración de la estancia, oscilando las ayudas entre 300 € y 1.033 €.

También se abordaron diversas solicitudes de entidades culturales así como la actuación de un grupo musical joven para, desde el Consejo Rector del Ateneo, apoyar a los grupos musicales de la localidad.

Finalmente se informó de las actividades culturales que desde el área de cultura se tienen previstas para el año 2020 donde destacan como novedades los Premios literarios 9 de octubre de ámbito escolar, la Semana de animación a la lectura, la ampliación de la oferta del cine de verano, las propuestas de arte urbano o el proyecto para impulsar a Crevillent como Ciudad Lectora.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar