Coneixes la història de la “Cofradía de Crevillentinos Ausentes de Madrid”?

L’Arxiu Municipal “Clara Campoamor” dedica el seu Document del Mes d’octubre a Joaquín Galiano, un dels crevillentins residents a Madrid que va fundar la confraria en el “Café Iruña” de la capital l’any 1947

Crevillent (06/10/2020).- L’Arxiu Municipal “Clara Campoamor” conserva entre els seus fons el pertanyent al crevillentí Joaquín Galiano García, donat pels hereus del seu bon amic Francisco Pastor Juan al juliol de 2017.

La figura de Joaquín Galiano potser és poc coneguda al nostre Crevillent, malgrat els seus molts assoliments en la nostra cultura local. Nascut a Crevillent en 1909, resideix al carrer Major on els seus pares ostenten una pastisseria. En 1935, als seus 26 anys, és elegit secretari de la recentment creada Comissió de Festes per a la Setmana Santa (després d’uns anys desapareguda), òrgan que publica el número 2 de la Revista i quan arriba el primer viatge dels absents, organitzat per la Comissió de Madrid, que ell mateix rep “amb l’Ajuntament, Banda de Música, coets i molt públic. Aquella rebuda ens va commoure profundament.”

Gran amant del seu poble natal i de la seua cultura, va tindre a més una intensa labor literària. Va publicar dos llibres titulats “24 cuentos para niños crevillentinos” (1983) i “Páginas Sueltas” (1984), si bé entre la seua documentació personal s’han conservat un gran nombre de manuscrits d’obres no publicades, com “La paloma en el aire”, “Mi vano biográfico” o “Memorias de un crevillentino”, “Crevillentinos de antaño”, “Utopilandia” y “Poliantea”.

En 1940 es converteix en crevillentí absent en traslladar la seua residència a Madrid, on treballa com a propietari i gerent del laboratori Vogalia. Des d’aquest mateix moment, reuneix els absents en el “Bar Mas”, propietat de dos germans crevillentins, i comencen a enviar la seua particular almoina de Pasqua als pobres de Crevillent, però Joaquín pensava que es podia fer alguna cosa més.

Finalment, el 24 d’abril de 1947, en el Café Iruña, es funda la Cofradía de Crevillentinos Ausentes de Madrid (CAA), de la mà de Sr. Vicente López Rico, Sr. Manuel Magro Espinosa, D. Marcial Espinosa Molina i Sr. José Pérez González, actuant ell mateix com a secretari, portant degut compte de totes les reunions. A aquesta associació madrilenya li van seguir unes altres a Barcelona i València.

La finalitat d’aquesta associació, que va aconseguir els 273 socis, estava perfectament reflectida en els seus estatuts, el Títol dels quals I, article primer diu: “los fines de la Cofradía de Crevillentinos Ausentes serán laborar por la mayor gloria y grandeza de Crevillente, especialmente por su Semana Santa”.

Durant els primers anys, la confraria va dur a terme nombroses activitats, donant-les a conéixer a través d’una circular o butlletí, iniciativa que també va realitzar la confraria de Barcelona. A través de les seues pàgines, informaven els socis de tot el relatiu a aquesta associació: presentació de comptes, venda de loteria de Nadal, emplaçament per a les reunions de socis, convocatòries per a celebrar la Junta General i fins i tot, entrevistes i enquestes, com per exemple, si haurien de tindre “pas” propi, les opinions del qual eren després publicades i que van donar lloc a l’adquisició del Trasllat al Sant Sepulcre.

Aquest butlletí publicava els obituaris, com el del president de la confraria, Sr. Vicente López Rico, mort el 22 de gener de 1949, i per descomptat, tot el relacionat amb la Setmana Santa, com el Monument, el Museu-Hotel, “el tall”, les visites a Crevillent, comptades a manera de crònica, així com altres activitats, com el Congrés Internacional de Crevillentins Absents celebrat en 1957.

També es publicava un noticiari crevillentí sobre la vida social i cultural, la qual cosa ens permet conéixer alguns aspectes, hui desapareguts, com la celebració dels Jocs Florals o el Certamen Literari, organitzat per la “Sociedad Cultura y Artística Nuevo Casino”. També va arribar a publicar-se la lletra de més d’un centenar d’havaneres.

El butlletí va aconseguir els 53 números i va deixar de publicar-se a l’abril de 1956, quan per decisió conjunta del Patronat de Setmana Santa i les tres confraries de crevillentins absents es va acordar que Patrica Chica, dirigida per José Candela Adsuar, passara a ser l’òrgan informatiu de les quatre entitats.

L’Arxiu Municipal “Clara Campoamor” vol rendir el seu particular homenatge i reconeixement a Joaquín Galiano, un crevillentí absent, però gran amant de la seua pàtria xica i defensor de la nostra Setmana Major, que segons les seues pròpies paraules “és un fet natural, una cosa vinculada a la més profunda essència crevillentina.”

 

¿Conoces la historia de la Cofradía de Crevillentinos Ausentes de Madrid?

  • El Archivo Municipal “Clara Campoamor” dedica su Documento del Mes de octubre a Joaquín Galiano, uno de los crevillentinos residentes en Madrid que fundó la cofradía en el “Café Iruña” de la capital el año 1947

Crevillent (06/10/2020).- El Archivo Municipal “Clara Campoamor” conserva entre sus fondos el perteneciente al crevillentino Joaquín Galiano García, donado por los herederos de su buen amigo Francisco Pastor Juan en julio de 2017.

La figura de Joaquín Galiano quizá sea poco conocida en nuestro Crevillent, a pesar de sus muchos logros para con nuestra cultura local. Nacido en Crevillent en 1909, reside en la calle Mayor donde sus padres ostentan una pastelería. En 1935, a sus 26 años, es elegido secretario de la recién creada Comisión de Fiestas para la Semana Santa (tras unos años desaparecida), órgano que publica el número 2 de la Revista y cuando llega el primer viaje de los ausentes, organizado por la Comisión de Madrid, que él mismo recibe “con el Ayuntamiento, Banda de Música, cohetes y mucho público. Aquel recibimiento nos conmovió profundamente.”

Gran amante de su pueblo natal y de su cultura, tuvo además una intensa labor literaria. Publicó dos libros titulados 24 cuentos para niños crevillentinos (1983) y Páginas Sueltas (1984), si bien entre su documentación personal se han conservado un gran número de manuscritos de obras no publicadas, como La paloma en el aire, Mi vano biográfico o Memorias de un crevillentino, Crevillentinos de antaño, Utopilandia y Poliantea.

En 1940 se convierte en crevillentino ausente al trasladar su residencia a Madrid, donde trabaja como propietario y gerente del laboratorio Vogalia. Desde este mismo momento, reúne a los ausentes en el Bar Mas, propiedad de dos hermanos crevillentinos, y comienzan a enviar su particular limosna de Pascua a los pobres de Crevillent, pero Joaquín pensaba que se podía hacer algo más.

Finalmente, el 24 de abril de 1947, en el Café Iruña, se funda la Cofradía de Crevillentinos Ausentes de Madrid (CAA), de la mano de D. Vicente López Rico, D. Manuel Magro Espinosa, D. Marcial Espinosa Molina y D. José Pérez González, actuando él mismo como secretario, llevando debida cuenta de todas las reuniones. A esta asociación madrileña le siguieron otras en Barcelona y Valencia.

La finalidad de esta asociación, que alcanzó los 273 socios, estaba perfectamente reflejada en sus estatutos, cuyo Título I, artículo primero dice: “los fines de la Cofradía de Crevillentinos Ausentes serán laborar por la mayor gloria y grandeza de Crevillente, especialmente por su Semana Santa”.

Durante los primeros años, la cofradía llevó a cabo numerosas actividades, dándolas a conocer a través de una circular o boletín, iniciativa que también realizó la cofradía de Barcelona. A través de sus páginas, informaban a los socios de todo lo relativo a esta asociación: presentación de cuentas, venta de lotería de Navidad, emplazamiento para las reuniones de socios, convocatorias para celebrar la Junta General e incluso, entrevistas y encuestas, como por ejemplo, si deberían tener “paso” propio, cuyas opiniones eran luego publicadas y que dieron lugar a la adquisición del Traslado al Santo Sepulcro.

Este boletín publicaba los obituarios, como el del presidente de la cofradía, D. Vicente López Rico, fallecido el 22 de enero de 1949, y por supuesto, todo lo relacionado con la Semana Santa, como el Monumento, el Museo-Hotel, “el corte”, las visitas a Crevillent, contadas a modo de crónica, así como otras actividades, como el Congreso Internacional de Crevillentinos Ausentes celebrado en 1957.

También se publicaba un noticiario crevillentino sobre la vida social y cultural, lo que nos permite conocer algunos aspectos, hoy desaparecidos, como la celebración de los Juegos Florales o el Certamen Literario, organizado por la Sociedad Cultura y Artística Nuevo Casino. También llegó a publicarse la letra de más de un centenar de habaneras.

El boletín alcanzó los 53 números y dejó de publicarse en abril de 1956, cuando por decisión conjunta del Patronato de Semana Santa y las tres cofradías de crevillentinos ausentes se acordó que Patrica Chica, dirigida por José Candela Adsuar, pasara a ser el órgano informativo de las cuatro entidades.

El Archivo Municipal “Clara Campoamor” quiere rendir su particular homenaje y reconocimiento a Joaquín Galiano, un crevillentino ausente, pero gran amante de su patria chica y defensor de nuestra Semana Mayor, que según sus propias palabras “es un hecho natural, algo vinculado a la más profunda esencia crevillentina.”

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• Esta imagen pertenece al calendario fotográfico editado por el Archivo correspondiendo así a las instalaciones deportivas construidas por el Ayuntamiento de Crevillent en la pedanía de El Realengo

23 julio 2024

• En el día de ayer falló el Premio Cebrián en el que estuvo presente el concejal de Educación Antonio Candel Rives

• El autor, bajo el pseudónimo de Arena Brown, en principio no quiere desvelar su verdadera identidad, pero se sabe que es un empresario valenciano con mucha experiencia y mucha pasión por la historia de la economía y cómo circula el dinero

19 julio 2024

• El cierre se producirá para mañana sábado 20 de julio, ya que la alerta de riesgo importante es desde las 13:00 hasta las 20:00 horas de este día, por temperaturas que podrían alcanzar los 42ºC

• Entre las medidas adoptadas se encuentran el cierre del cementerio municipal, el cierre del Parque de Montaña de San Cayetano y el cierre del área recreativa de la Palaya. Además se recomienda encarecidamente no realizar actividades físicas, ni deportivas al aire libre así como extremar la precaución especialmente en las personas mayores y los niños por ser más propensos a sufrir golpes de calor

19 julio 2024