Comunicat de l’Ajuntament de Crevillent 31/03/20 (14:30 h.)

Des de l’Ajuntament de Crevillent resaltem que aquest organisme, igual que la resta d’ajuntaments de la Comunitat Valenciana, no disposa de dades oficials en relació al nombre de casos de contagi confirmats a Crevillent, ni de les persones en quarantena pel Covid-19

Durant aquests dies són freqüents els rumors, acusacions i peticions, especialment per les xarxes socials, en relació a l’absència de dades sobre el nombre de contagis per coronavirus a la nostra localitat. Per això, des de l’Ajuntament de Crevillent creiem important ressaltar que aquest organisme, igual que la resta d’ajuntaments de la Comunitat Valenciana, no disposa de dades oficials en relació al nombre de casos de contagi confirmats a Crevillent, ni de les persones en quarantena pel Covid-19.

L’alcalde José Manuel Penalva ha volgut aclarir als veïns i veïnes que el Govern central i les administracions autonòmiques són les que tenen la potestat d’informar sobre els casos diagnosticats, el número de morts i el volum de malalts curats, i que els ajuntaments no tenen competència en aquesta matèria i no estan autoritzats per a fer el recompte. I ha afegit que la Generalitat, fins al moment, està facilitant aquesta informació en l’àmbit comunitari i per províncies, no per municipis.

La tasca dels governs municipals, no obstant això, és informar la població de les mesures a seguir, com no eixir al carrer si no és per a anar a comprar o per a treballar, en el cas d’estar autoritzat, a més de vetlar perquè les mesures es complisquen i sancionar tots aquells veïns i veïnes que se salten el període de quarantena, amb la col·laboració de la Policia Local.

Des de l’Ajuntament de Crevillent es fa una crida a la població perquè s’informe per canals oficials i evite propagar faules i informació falsa, i es recomana seguir les instruccions de les autoritats i romandre als seus habitatges amb l’objectiu de frenar la propagació del coronavirus.

 

Comunicado del Ayuntamiento de Crevillent 31/03/20 (14:30 h.)

Durante estos días están siendo frecuentes los rumores, acusaciones y peticiones, especialmente por redes sociales, en relación a la ausencia de datos sobre el número de contagios por coronavirus en nuestra localidad. Por ello, desde el Ayuntamiento de Crevillent vemos importante resaltar que este organismo, al igual que el resto de ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, no dispone de datos oficiales en relación al número de casos de contagio confirmados en Crevillent, ni de las personas en cuarentena por el Covid-19.

El alcalde José Manuel Penalva ha querido aclarar a los vecinos y vecinas que el Gobierno central y las administraciones autonómicas son las que tienen la potestad de informar sobre los casos diagnosticados, el número de fallecidos y el volumen de enfermos curados, y que los ayuntamientos no tienen competencia en esta materia y no están autorizados para hacer el recuento. Y ha añadido que la Generalitat, hasta el momento, está facilitando esta información a nivel comunitario y por provincias, no por municipios.

La labor de los gobiernos municipales, sin embargo, es informar a la población de las medidas a seguir, como no salir a la calle si no es para ir a comprar o para trabajar, en el caso de estar autorizado, además de velar para que las medidas se cumplan y sancionar a todos aquellos vecinos y vecinas que se salten el periodo de cuarentena, con la colaboración de la Policía Local.

Desde el Ayuntamiento de Crevillent se hace un llamamiento a la población para que se informe por canales oficiales y evite propagar bulos e información falsa, y se recomienda seguir las instrucciones de las autoridades y permanecer en sus viviendas con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar